Uncategorized

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดอบรมอบรม บัตรภูมิภาค : ภาคเหนือ รุ่น 2 : เราออกทริปหลายสถานที่ เพื่อฝึกการเรียนรู้ ใครไม่ได้ภาษา จะอ่านข้อสอบกรมฯไม่ได้ ใครไม่ได้ภาษา อย่ามาสมัครที่ อ.แฮรี่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดอบรมอบรม บัตรภูมิภาค : ภาคใต้ รุ่น 2 : เราออกทริปหลายสถานที่ เพื่อฝึกการเรียนรู้ ใครไม่ได้ภาษา จะอ่านข้อสอบกรมฯไม่ได้ ใครไม่ได้ภาษา อย่ามาสมัครที่ อ.แฮรี่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคกลาง รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดอบรม บัตรภูมิภาค : ภาคกลาง รุ่น 2 : เราออกทริปหลายสถานที่ เพื่อฝึกการเรียนรู้ ใครไม่ได้ภาษา จะอ่านข้อสอบกรมฯไม่ได้ ใครไม่ได้ภาษา อย่ามาสมัครที่ อ.แฮรี่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 ปวช. …

คลิก: อบรม บัตรเงิน รุ่น 1 : หลักสูตรใหม่

อบรม บัตรเงิน รุ่น 1 : หลักสูตรใหม่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ป.ตรี ได้ภาษา) ❎ (ไม่ได้ภาษา ห้ามมา) ✅ ยื่นเอกสาร – สอบสัมภาษณ์ภาษา : มี 3 ภาษาให้เลือก (🌐 …

คลิก: การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ (ภาคเหนือ) รุ่น 8

♥️ อัพเกรด เชียงใหม่ : รุ่น 8: ที่ ห้างพรอมเมนาด้า อ.เมือง เชียงใหม่ (อยู่อาคาร A /ชั้น G ติดกับ ตู้ ATM ธ.กรุงศรี) ยื่นเอกสาร (1 พ.ย.) : 14.30 – 17.30 น. อบรม 4 วัน (2 …

จองทัวร์จองไกด์…ฟรี! เร็วๆนี้

เว็ปไซต์ : จองทัวร์จองไกด์…ฟรี! เร็วๆนี้ website : BookTourBookGuide…Free! Soonest! ฟรี เพื่อพี่น้องเอเจ้นต์ ค้นหาทัวร์เอเจ้นต์ในเว็ป ฟรี แหล่งรวมเอเจ้นต์ เพื่อโฮเซล ฟรี …

หนังสือ Thai Treasure Trails

ชื่อหนังสือ : Thai Treasure Trails ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2559 ภาษา: Eng / ไทย คลิก : ดาวน์โหลด Download – Legendary Chicken Caramics, Lampang Province. – …

หนังสือ เสน่ห์หัตถศิลป์เยือนถิ่นชุมชน

ชื่อหนังสือ : เสน่ห์หัตถศิลป์เยือนถิ่นชุมชน ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2559 ภาษา : ไทย / English คลิก : ดาวน์โหลด Download เครื่องเคลือบศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่ ตำนานชามไก่ …

หนังสือ Thai Fabric Heritage

ชื่อหนังสือ : Thai Fabric Heritage ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2556 คลิก : ดาวน์โหลด Download     Thai Fabric Heritage To praise and follow the royal …

หนังสือ SPLENDID Travel

ชื่อหนังสือ : SPLENDID Travel ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2556 คลิก : ดาวน์โหลด Download     Cultural Travel: CHIANG KHAN : Chiang Khan is a small town nestled …