Author: admin

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคใต้

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ที่ ภาคใต้‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

ตัวอย่าง การตรวจสอบ ผลคะแนน และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)

‼️ ตัวอย่าง  วิธีการเข้าระบบ ตรวจสอบ ผลคะแนน และ {ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)}‼️ 👉คลิก เข้าระบบของกรมการท่องเที่ยว เพื่อ ดูคะแนน และ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ ⏩ คลิก ดู ประกาศรายชื่อ : สนามสอบ ที่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ระเบียบการสอบ : สอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 โดยกรมการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63

ระเบียบการสอบ : สอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 โดยกรมการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63และ ลิ้งค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สนามสอบ ครั้งที่ 6 …

แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรหัวหน้าทัวร์ : บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรผู้นำเที่ยว

แบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับขอบัตรหัวหน้าทัวร์ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรผู้นำเที่ยว TLคลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการขอใบอนุญาตเป็นผู้นำเที่ยว (ทัวร์ลีดเดอร์ หรือ …