Author: CUHarry

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคใต้

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ที่ ภาคใต้ ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

ตัวอย่าง การตรวจสอบ ผลคะแนน และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)

‼️ ตัวอย่าง  วิธีการเข้าระบบ ตรวจสอบ ผลคะแนน และ {ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)} ‼️ 👉คลิก เข้าระบบของกรมการท่องเที่ยว เพื่อ ดูคะแนน และ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ ⏩ คลิก ดู ประกาศรายชื่อ : สนามสอบ ที่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ระเบียบการสอบ : สอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 โดยกรมการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63

ระเบียบการสอบ : สอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 โดยกรมการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63 และ ลิ้งค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สนามสอบ ครั้งที่ 6 …

แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรหัวหน้าทัวร์ : บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรผู้นำเที่ยว

แบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับขอบัตรหัวหน้าทัวร์ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรผู้นำเที่ยว TL คลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการขอใบอนุญาตเป็นผู้นำเที่ยว (ทัวร์ลีดเดอร์ หรือ …

แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรไกด์ : บัตรเงิน บัตรภูมิภาค

คลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป และ เป็นมัคคุเทศก์บัตรภูมิภาค แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรไกด์ : ประเภท ไกด์บัตรเงิน และ …

อ.แฮรี่ เปิดติวเสริมความรู้ พิชิตบัตรไกด์ (สอบข้อสอบกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6)

สวัสดีครับ พวกเรา ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ สรุปว่า อ.จะเปิดติวฟรี … ที่ รร.Grand Palazzo รัชดาฯ (อ.ขออภัย : ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกศิษย์ อ.แฮรี่ เท่านั้น) ติวฟรี : ทบทวนความรู้ …