Author: admin

รายชื่อสถาบันฯ ที่เปิดอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ และอบรมเปลี่ยนผ่าน-อัพเกรดบัตรเฉพาะพื้นที่เป็นบัตรภูมิภาค และอบรมต่ออายุบัตรเงิน

(ถ้าใครอยากสมัครอบรมไกด์ กับ อ.แฮรี่ // อ.ต้องขออนุญาตทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ทางมือถือนิด1 ก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้ภาษาเลย ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ แบบนี้ อ.ขออนุญาตไม่รับนะครับ …

คลิก : กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) วันที่ 25 ธ.ค.2564

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) วันที่ 25 ธ.ค.2564สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ (นำเที่ยวในประเทศ) ต้อง มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์✅สำหรับ …

ประกาศ : สอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ และ รูปแบบออนไซต์ ประจำเดือน ม.ค. 2566 : (ข้อมูลฉบับย่อ)

A) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เป็นไกด์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่B) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตผู้นำเที่ยว เป็นหัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์) …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคใต้

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ที่ ภาคใต้ ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

ตัวอย่าง การตรวจสอบ ผลคะแนน และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)

‼️ ตัวอย่าง  วิธีการเข้าระบบ ตรวจสอบ ผลคะแนน และ {ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)} ‼️ 👉คลิก เข้าระบบของกรมการท่องเที่ยว เพื่อ ดูคะแนน และ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ ⏩ คลิก ดู ประกาศรายชื่อ : สนามสอบ ที่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …