Author: admin

รายชื่อสถาบันฯ ที่เปิดอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ อบรมเปลี่ยนผ่าน-อัพเกรดบัตรเฉพาะพื้นที่เป็นบัตรภูมิภาค อบรมต่ออายุบัตรเงิน และหลักสูตรใหม่ที่กรมฯเพิ่งประกาศใช้เพื่อช่วยไกด์ที่บัตรหมดอายุ (ช่วยสุดซอยเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับไกด์ที่บัตรหมดอายุไปแล้ว (ยกเว้นไกด์บัตรเงิน หากบัตรเงินหมดอายุ ก็แค่รอสมัครสอบข้อสอบกลางเท่านั้น ไม่ต้องอบรมใหม่นะครับ)

(สำหรับผู้ที่อยากสมัครอบรมไกด์ กับ อ.แฮรี่ // อ.ต้องขออนุญาตทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ทางมือถือนิด1 ก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้ภาษาเลย ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ แบบนี้ อ.ขออนุญาตไม่รับนะครับ …

คลิก : กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) วันที่ 25 ธ.ค.2564

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) วันที่ 25 ธ.ค.2564สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ (นำเที่ยวในประเทศ) ต้อง มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์✅สำหรับ …

ตารางสอบบัตรไกด์ (สอบฟรี) : เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นไกด์ ในรูปแบบออนไลน์ (และ รูปแบบออนไซต์) ประจำปี 2566 : (จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว) : รบกวนอ่านให้จบ จะได้เข้าใจครับ

A) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เป็นไกด์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่B) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตผู้นำเที่ยว เป็นหัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์) …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคใต้

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ที่ ภาคใต้ ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

ตัวอย่าง การตรวจสอบ ผลคะแนน และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)

‼️ ตัวอย่าง  วิธีการเข้าระบบ ตรวจสอบ ผลคะแนน และ {ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)} ‼️ 👉คลิก เข้าระบบของกรมการท่องเที่ยว เพื่อ ดูคะแนน และ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง

‼️‼️ 👉 คลิก ดู รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคกลาง ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …

คลิก ดู รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อสอบกลาง) ครั้งที่ 6 สนามสอบ ภาคเหนือ

‼️‼️ ⏩ คลิก ดู ประกาศรายชื่อ : สนามสอบ ที่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ‼️ ถ้าคลิก แล้ว รบกวน รอนิด 1 เพราะ ต้องใช้เวลาในการโหลดไฟล์ …