ตารางสอบบัตรไกด์ (สอบฟรี) : เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นไกด์ ในรูปแบบออนไลน์ (และ รูปแบบออนไซต์) ประจำปี 2566 : (จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว) : รบกวนอ่านให้จบ จะได้เข้าใจครับ

A) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เป็นไกด์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่

B) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตผู้นำเที่ยว เป็นหัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์) ที่พาคณะนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ  เป็นหัวหน้าทัวร์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่ 

C) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ขายทัวร์มีใบอนุญาตหรือไม่ 

ตารางสอบ : สอบบัตรไกด์ ประจำปี 2566 : รูปแบบสอบแบบ on-line (สอบแบบออนไลน์)

หรือ อาจมีการสอบทั้งแบบ ออนไลน์ และแบบ on-site ที่เดินทางไปนั่งสอบ ทำข้อสอบด้วยระบบ Online)

(1) เดือน ม.ค. 2566 : สมัครสอบ 4-12 ม.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 ม.ค. : วันสอบ 25 ม.ค. : ประกาศผลสอบ 30 ม.ค.

(2) เดือน ก.พ. 2566 : สมัครสอบ 1-8 ก.พ. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 ก.พ. : วันสอบ 23 ก.พ. : ประกาศผลสอบ 28 ก.พ.

(3) เดือน มี.ค. 2566 : สมัครสอบ 1-10 มี.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 มี.ค. : วันสอบ 25 มี.ค. : ประกาศผลสอบ 30 มี.ค.

(4) เดือน เม.ย. 2566 : สมัครสอบ 1-10 เม.ย. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 เม.ย. : วันสอบ 25 เม.ย. : ประกาศผลสอบ 30 เม.ย.

(5) เดือน พ.ค. 2566 : สมัครสอบ 1-10 พ.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19 พ.ค. : วันสอบ 25 พ.ค. : ประกาศผลสอบ 30 พ.ค.

(6) เดือน มิ.ย. 2566 : สมัครสอบ 1-10 มิ.ย. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 มิ.ย. : วันสอบ 25 มิ.ย. : ประกาศผลสอบ 30 มิ.ย.

(7) เดือน ก.ค. 2566 : สมัครสอบ 1-10 ก.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 ก.ค. : วันสอบ 25 ก.ค. : ประกาศผลสอบ 31 ก.ค.

(8) เดือน ส.ค. 2566 : สมัครสอบ 1-10 ส.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 ส.ค. : วันสอบ 25 ส.ค. : ประกาศผลสอบ 30 ส.ค.

(9) เดือน ก.ย. 2566 : สมัครสอบ 1-10 ก.ย. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 ก.ย. : วันสอบ 25 ก.ย. : ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.

(10) ส่วนตารางสอบ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2566 : รบกวนรอกรมฯประกาศอีกครั้งนะครับ

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

👆 ก่อนที่จะสมัครสอบัตรไกด์ พวกเราจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์สอบก่อน ถึงมีสิทธิ์สมัครสมาชิก เพื่อสมัครสอบข้อสอบกลางหรือสอบบัตรไกด์ นะครับ : คลิกลงทะเบียนและสมัครสอบ

👆 คลิกดู (ศึกษา)คู่มือและวิธีการทดสอบ เนื้อหาสำหรับการทดสอบ และ สมัครทดสอบ

✅✅ 👉 👉 คลิก อ่าน : คู่มือการใช้ระบบเพื่อใช้สอบบัตรไกด์โดยกรมการท่องเที่ยว (เพื่อจะได้ใช้ระบบเป็น)

👉 คลิกที่บรรทัดนี้ เพื่อ ดูเนื้อหาที่ใช้ในการสอบบัตรไกด์ และ หนังสือคู่มือบรรยายนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์ (เผื่อใช้เตรียมสอบบัตรไกด์) ต้องดาวน์โหลดด้วยคอมฯ =>> ไม่สามารถใช้มือถือดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่มาก

👉 คลิกดู คู่มือและวิธีการทดสอบ เนื้อหาสำหรับการทดสอบ และสมัครทดสอบ

👉 คลิกดู ประกาศผลสอบ ภายในวันที่
.
☎️ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบกรุณาติดต่อ 📞 093-125-4306, 02-141-3153 ในวันและเวลาราชการ หรือ 📞 084-645 -1109 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

หรือ ลองโทรมาสอบถาม อ.แฮรี่ ได้ที่ 0819343111 (อ.แฮรี่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯนะครับ แต่ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์กับพวกเรา รวมถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว การเปิด-ปิดบริษัททัวร์ให้พวกเรามีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจต่อไป หากติดต่อ อ.แฮรี่ไม่ได้ รบกวนส่งเป็นข้อความมาที่มือถือนะครับ หากสะดวกจะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลครับ )

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) :

กรมฯ จะเปิดรับสมัครสอบกลางสอบบัตรไกด์ (สอบแบบออนไลน์) ทุกต้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกต้นเดือน (เช่น 1-8 ของทุกต้นเดือน) และ สอบภายในเดือนที่รับสมัครของแต่ละเดือน (สอบฟรี สอบได้เรื่อยๆจนกว่าจะสอบผ่าน เพราะเป็นงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว*)

ด้านล่างนี้ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบอบรมไกด์ (ขอมีแค่วุฒิขั้นต่ำ ม.6 และได้ภาษาก็สามารถสมัครอบรมได้ อบรมจบแล้ว จะยังไม่ได้บัตรไกด์ => ทุกคนที่อบรมจบแล้ว จะต้องสมัครสอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ก่อน ที่จัดสอบโดยกรมฯ สอบฟรี สอบได้เรื่อยๆ*) :

กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) :

✅ สัญชาติไทย และ อายุ ขั้นต่ำ18 ปีบริบูรณ์


✅สำหรับ ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมัคุเทศก์ (อบรมไกด์) รวมถึง ผู้ที่ได้เคยสอบไปก่อนหน้า แต่สอบไม่ผ่านหมวดใดหมวด 1 หรือ สอบตกทั้ง 2 หมวด)


✅สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ในสาขามัคคุเทศก์ หรือ สาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรม สามารถไปสมัครสอบข้อสอบกลางได้เลย (ก่อนอื่น โปรดตรวจสอบ ใบเกรด กับ จนท.กรมฯก่อนว่าเราได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรม?)


✅สำหรับ ไกด์บัตรเงินที่บัตรขาดอายุไปแล้วนั้น =>> สามารถสมัครสอบใหม่ได้เลย (ไม่ต้องอบรมใหม่นะครับ)


‼️ รูปแบบการทดสอบใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 2 หมวด :
หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ กากบาท 70 ข้อ และหมวดภาษาต่างประเทศ เลือก 1 ภาษา (อังกฤษหรือจีน ตามที่ถนัด) กากบาท 30 ข้อ (ต้องสอบให้ได้ หมวดละ 60% ถึงจะสอบผ่าน ตกหมวดใดหมวด1 ต้องพยายามสอบแก้เฉพาะหมวดที่ตกให้ผ่านให้ได้ภายใน 2 ปี มิฉะนั้น ผลสอบของหมวดที่สอบผ่านมาก่อนหน้าจะตกเป็นโมฆะ ต้องสมัครสอบใหม่ทั้ง 2 หมวด)

👉 ปล. กรณี ที่สนใจสมัครอบรมเป็นไกด์ ประเภทไกด์บัตรเงิน กับ อ.แฮรี่ (ไกด์บัตรใหญ่ นำเที่ยวทั่วไทย นำเที่ยวทั่วโลก) ด้วย วุฒิ เทียบเท่าปวส. หรือ ป.ตรี ลองคลิกที่บรรทัดนี้ดู เพื่อดูเป็นแนวทางการฝึกอบรมไกด์ก่อนได้ครับ : (อบรมช่วงเวลาไหน ค่าใช้จ่าย ออกทริปภาคสนามจังหวัดไหนบ้าง)

ตัวอย่าง ประกาศด้านล่าง : เป็นประกาศของเดือน ธันวาคม 2565 นะครับ

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

 
 
 
 

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

ติดต่อสอบถาม : หากใครสนใจ หรือ ต้องการข้อมูล การอบรมไกด์ สอบบัตรไกด์ หรือ การอบรมหัวหน้าทัวร์ การอบรมอัพเกรด-ต่ออายุบัตรไกด์ หรือ บัตรไกด์ที่ขาดอาไปแล้ว หรือ อยากเปิดบริษัททัวร์ => ลองโทรมาคุยกัน อ.แฮรี่ 081-934-3111 / 092-256-2000 (อ.แฮรี่ จะแนะนำให้ข้อมูลตามแนวทางที่ถูกต้อง แบบตรงไปตรงมา) : www.CuHarry.com 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย