ประกาศ กรมการท่องเที่ยว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์ วันที่ 25 ธ.ค.64) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 – 6 :

📌📌 คลิก ดูประกาศ กรมการท่องเที่ยว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์ วันที่ 25 ธ.ค.64) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6/2564 (สอบวันที่ 25 ธ.ค.64)

กรมฯ เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) สอบวันที่ 25 ธ.ค.2564 : (กรมฯปิดรับสมัครแล้ว รอประกาศรับสมัครสอบรอบต่อไปในปี 2565)

กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) : อายุ ขั้นต่ำ18 ปีบริบูรณ์
✅สำหรับ ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมัคุเทศก์ อบรมไกด์ (และ ตามความเข้าใจของ อ.แฮรี่ น่าจะรวมถึง ผู้ที่ได้เคยไปสอบก่อนหน้า แต่สอบไม่ผ่านทั้ง 2 หมวด หรือ ตกหมวดใดหมวด 1)
✅สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ในสาขามัคคุเทศก์ หรือ สาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์ (โปรดตรวจสอบใบเกรดกับ จนท.กรมฯก่อน)
✅สำหรับ ไกด์บัตรเงินที่บัตรขาดอายุ สามารถสมัครสอบใหม่ได้เลย (ไม่ต้องอบรมใหม่)

📌 กำหนดการสอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) :
.
☑️ (1) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2564
☑️ (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ 14 ธันวาคม 2564

☑️ (3) วันทดลองระบบทดสอบ 18 ธันวาคม 2564
☑️ (4) วันทดสอบ 25 ธันวาคม 2564

☑️ (5) ประกาศผลทดสอบ 30 ธันวาคม 2564
.
‼️ รูปแบบการทดสอบใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 2 หมวด
หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ และหมวดภาษาต่างประเทศ เลือก 1 ภาษา (อังกฤษหรือจีน) ดูรายละเอียดการทดสอบเพิ่มเติม 👆 https://www.facebook.com/Deptourism/posts/4597233180361442
.
‼️ สมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6 (สอบข้อสอบกลางวันที่ 25 ธ.ค.64) คลิก ▶️ https://guide-dpmot.bsru.ac.th/ : (กรมฯปิดรับสมัครแล้ว รอประกาศรับสมัครสอบรอบต่อไปในปี 2565)
.
☎️ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบกรุณาติดต่อ 📞 093-125-4306, 02-141-3153 ในวันและเวลาราชการ หรือ 📞 084-645 -1109 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.
.
คลิก ▶️ ดูประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5-6 (สอบข้อสอบกลางวันที่ 25 ธ.ค.2564)

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

📌📌📌 คลิกที่บรรทัดนี้เพื่อ : ชมคลิป VDO สรุปภาพรวมการสอบข้อสอบกลางแบบออนไลน์ (สอบบัตรไกด์ วันที่ 27-28 พ.ย.64) : ผู้เข้าสอบโปรดยืนยันวิชาสอบทาง http://guide-dpmot.bsru.ac.th ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. (หากไม่ได้ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยืนยันโดยอัตโนมัติ)

❗️❗️ การทดสอบจะทดสอบผ่าน Google Meet เท่านั้น
.
❗️❗️ ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดยืนยันวิชาสอบทาง http://guide-dpmot.bsru.ac.th ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. หากไม่ได้ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยืนยันโดยอัตโนมัติ

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

ประกาศกรมการท่องเที่ยว : (เนื้อหาคัดลอกมาจากต้นฉบับที่เป็น PDF ของกรมการท่องเที่ยว)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 – 6 พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์

ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 – 6 นั้น

กรมการท่องเที่ยวจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 – 6 พร้อมกำหนดวัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ ดังต่อไปนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 – 6 พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ

1.1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 5 เข้ารับการ”ทดลองระบบ”ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเข้ารับการ”ทดสอบ”ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แบ่งเป็น หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ เวลา 09.00 – 10.50 น. พักระหว่างหมวดวิชา 10 นาที โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ และหมวดความรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา 11.00 – 12.00 น.

1.2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 6 เข้ารับการทดลองระบบในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. และเข้ารับการทดสอบในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. แบ่งเป็น หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ เวลา 13.00 – 14.50 น. พักระหว่างหมวดวิชา 10 นาที โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบและหมวดความรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา 15.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่ง ให้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มสอบในแต่ละหมวด อย่างน้อย 30 นาที

1.3 ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โปรดยืนยันข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบและหมวดวิชาที่เข้ารับการทดสอบ ผ่านทาง http://guide-dpmotbsru.ac.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลการสมัครครั้งที่ 5 – 6” หากประสงค์จะแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-645-1109 และ 093-125-4306 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 หากไม่ยืนยันข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่า ข้อมูลถูกต้อง

2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2.1 การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2654 จะใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง คลิก ==> http://guide-dpmot.bsru.ac.th ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

2.2 ไม่อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕ ห้ามภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือการอาชีพอย่างคฤหัสถ์

2.3 ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.3.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2.3.2 เข้ารับการทดสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบและยืนยันตัวตน (Verify) โดยใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

2.3.3 จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมทั้งก่อนเวลาเข้ารับการทดสอบและขณะเข้ารับการทดสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง มาแสดงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อยืนยันตัวตน (Verify) ในการเข้ารับการทดสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองฉบับจริงแสดงแทน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับหลักฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

2.3.4 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเข้ารับการทดสอบ พร้อมอินเตอร์เน็ต แบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถเข้ารับการทดสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ :

กรณีที่ 1 กรณีที่จะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลต โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเปิดกล้องและเสียงได้ตลอดระยะเวลาเข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑ อุปกรณ์ อ.แฮรี่ ขอย้ำ : การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลต เพื่อใช้สอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลตต้องสามารถเปิดกล้องและเสียงได้ตลอดระยะเวลาเข้ารับการทดสอบ

กรณีที่ 2 กรณีที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเปิดกล้องตลอดเวลาในการเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ สามารถเตรียมอุปกรณ์เสริมสำหรับเข้ารับการทดสอบตามความเหมาะสม เช่น หูฟัง ไมโครโฟน เป็นต้น อ.แฮรี่ ขอย้ำ : การใช้มือถือ ขณะที่ใช้มือถือทำข้อสอบ กรรมการจะต้องสามารถเห็นใบหน้าของเราขณะใช้มือถือทำข้อสอบ กรรมการสอบสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วย คือ เราอาจต้องซื้อ/มี small talk และ ซื้อกล้อง เพิ่มเติมต่างหาก เพื่อที่กรรมการสอบสามารถบันทึกภาพใบหน้าและเสียงของเราในขณะที่เรานั่งทำข้อสอบบนมือถือ …. สรุปว่า กรณีที่ 1 น่าจะง่ายและสะดวกกว่า

2.3.5 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและจัดสถานที่สอบออนไลน์ :
(1) ศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการทดสอบแบบออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จาก คลิก ==> http://guide-dpmot.bsru.ac.th

(2) ศึกษาคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์

(3) จัดสถานที่สอบให้เหมาะสมกับการเข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์โดยจัดสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด ไม่มีบุคคลอื่นเข้า – ออกภายในบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นห้องสอบ

(4) ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

(5) เปิดกล้องและปิดไมโครโฟนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการทดสอบ ยกเว้นผู้เข้ารับการทดสอบที่ต้องการสื่อสารกับกรรมการคุมสอบในขณะเข้ารับการทดสอบ จะสามารถเปิดไมโครโฟนได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน

(6) กรณีที่ประสงค์จะสื่อสารกับกรรมการคุมสอบหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการทดสอบ จะต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

(7) กรณีฉุกเฉินระหว่างการเข้ารับการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถติดต่อสื่อสารกับกรรมการคุมสอบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
นายพรเลิศ รักทัพ โทร. 084-645-1109
นางสาวจารุณี เพ็งพุ่มทอง โทร. 093-125-4306

2.3.6 ห้ามบันทึกภาพ เสียง หรือคัดลอกข้อสอบ รวมทั้งห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ ๒.๓.๔ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระทำทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการเข้ารับการทดสอบ

2.3.7หลังจากเริ่มการทดสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทดสอบหากผู้เข้ารับการทดสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องกลับเข้ามาในห้องสอบภายใน 5 นาทีกรรมการคุมสอบจึงจะอนุญาตให้ทำเข้ารับการทดสอบต่อ หากกลับมาไม่ทันภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบออนไลน์และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน หากมีกรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อกรรมการคุมสอบ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตามประกาศนี้

2.3.8 ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นระบบจะไม่รับคำตอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับระเบียบการสอบออนไลน์นี้ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการทดสอบ หรือกระทำใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้ารับการทดสอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการทดสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ หรือยุติการทดสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาทดสอบเท่านั้น ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการทดสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 – 6 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้มีรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหรือผู้ผ่านการทดสอบรายดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบๆ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์)
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ปล.คลิกบรรทัดนี้เพื่อดูเนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ และคู่มือบรรยายนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์(เผื่อใช้เตรียมสอบบัตรไกด์) ต้องดาวน์โหลดด้วยคอมฯ / มือถือโหลดไม่ได้

ปล. กรณีที่สนใจสมัครอบรมเป้นไกด์ ประเภทไกด์บัตรเงิน (ไกด์บัตรใหญ่ นำเที่ยวทั่วไทย นำเที่ยวทั่วโลก) ด้วย วุฒิ เทียบเท่าปวส. หรือ ป.ตรี ลองคลิกที่ลิ้งค์นี้ดู เพื่อดูเป็นแนวทางการฝึกอบรมไกด์ก่อนได้ครับ :

คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

ด้านล่าง คือ รวมประกาศ ข้อมูลการสมัครสอบบัตรไกด์ และ ประกาศผลสอบ ก่อน 4 ธ.ค.2564

คลิกลิ้งค์ ดูภาพประกอบวิธีการเข้าสอบ :

คลิกลิ้งค์ ดูหนังสือกรมฯ และ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :

📌📌 คลิกที่บรรทัดนี้ เพื่อ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ การขอรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 และ ครั้งที่ 3/2564 (ให้พวกเราเลือกรอบการสอบด้วยเลขที่บัตรประชาชน)

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 – 4 พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ :

คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย