Uncategorized

คลิก: บัตรเงิน รุ่น 17 ยังมีที่ว่าง อีก 10 ที่(รับ-เฉพาะ-คนที่ได้ภาษา-เท่านั้น)

บัตรเงิน รุ่น 17 = รุ่นสุดท้ายของประเทศไทยอ.แฮรี่ ไม่แอบรับ คนที่ไม่ได้ภาษา(ตาม พรบ. ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์)อบรม 62 วัน (เน้นภาคค่ำ)(ใช้วุฒิ ปวส./ป.ตรี และ …

คลิก: อบรมไกด์ บัตรภูมิภาค

 อบรมไกด์ บัตรภูมิภาค : วุฒิ ม.6{อาจต้อง รอลุ้น ยาว ถึง ก.ค./ส.ค.62 (?) }😣พรบ. คนที่ไม่ได้ภาษา ไม่สิทธิ์สมัครอบรมสอบเป็นไกด์ 😣🤔 หาให้เจอ ไกด์ ที่ไม่ได้ภาษา …