คู่มือ-การบรรยายด้านการนำเที่ยว-สำหรับมัคคุเทศก์

**คลิกที่ภาพหน้าปก ตามภาษาที่ต้องการ เพื่อทำการดาวโหลด**

ไฟล์ ดาวน์โหลด 6 ภาษา : (ฝากแชร์)
คู่มือ-การบรรยายด้านการนำเที่ยว-สำหรับมัคคุเทศก์ หรือไกด์ เพื่อ…

เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเปรียบเทียบ ตามช่วงเวลากับเหตุการณ์สำคัญของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี และ

บอกเล่าเกร็ดความรู้อีกมากมาย

เพื่อสร้างความเข้าใจวิถีไทยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เกิดความประทับใจ

และ อ.แฮรี่ เดาว่า
กรมการท่องเที่ยวอาจจะใช้เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้…เป็นแนวข้อสอบกลาง…สำหรับ สอบเอาบัตรไกด์กับกรมฯ

(1) สำหรับผู้ที่จะต่ออายุบัตรไกด์

(2) สำหรับการอัพเกรดบัตรไกด์
เข่น ไกด์-บัตรเหลือง ไกด์-บัตรชมพู ที่ต้องการเปลี่ยนบีตรไกด์ เป็น บัตรภูมิภาค

(3) สำหรับ ผู้ที่เพิ่งได้วุฒิบัตรผ่านการอบรม สอบจบ สอบผ่าน กับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.ต่างๆแล้ว = วุฒิบัตรที่ได้มาแบบสอบผ่านจริงๆ หรือ แอบซื้อวุฒิบัตรจาก จนท.บาง ม. ใบละ 40,000-60,000 แบบผิดกฎหมาย ล้วนจะไม่มีความหมายอีกต่อไป…เพราะทุกคนต้องนำวุฒิบัตรมาสมัครสอบบรรยาย-เป็นภาษาจีน หรือ อังกฤษ หรือฯลฯ กับกรมฯ และ สอบประวัติศาสตร์ไทย-ศิลปะ วัด/วัง กับกรมฯ

ใครสอบผ่าน ภาษา และ ความรู้ในคู่มือ
ก็จะได้บัตรไกด์จากกรมฯ

หมายเหตุ
หนังสือคู่มือประวัติ สำหรับมัคคุเทศก์ 6 ภาษานี้
จัดทำโดยกรมการท่องเที่ยว

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปกรมการท่องเที่ยว

หรือ ที่เว็ป อ.แฮรี่
081-934-3111

Www.CuHarry.com

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย