เนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ และคู่มือบรรยายนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์(เผื่อใช้เตรียมสอบบัตรไกด์) ต้องดาวน์โหลดด้วยคอมฯ / มือถือโหลดไม่ได้

ผู้ที่สอบผ่าน ต้องได้คะแนนทั้ง 2 หมวดๆละไม่น้อยกว่า 60% 
ใครตกหมวดใด ก็รอสอบซ่อมเฉพาะหมวดนั้นในรอบต่อไป

ตัวอย่าง เช่น 
❌ตกหมวด 1 ก็รอซ่อมเฉพาะหมวด 1 เท่านั้น*
❌ตกหมวด 2 ก็รอซ่อมเฉพาะหมวด 2 เท่านั้น*
❌❌ถ้าตกทั้ง 2 หมวด ก็ต้องรอสอบซ่อมทั้ง 2 หมวด*

🙏 สอบฟรี และ สอบซ่อมได้เรื่อยๆ
(อ.แฮรี่ ขอย้ำว่า ทุกๆคนที่อบรมไกด์จบแล้ว (หรือ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมไกด์ก็ตาม) จะไม่มีทางได้บัตรไกด์แบบอัตโนมัติเหมือนแต่ก่อน เพราะ ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นมา ทุกคนที่อยากได้บัตรไกด์ ต้องไปสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยวให้ผ่านก่อนเท่านั้น จึงจะได้บัตรไกด์)

(*ทุกคนมีโอกาสสอบซ่อมแก้ตัวได้เรื่อยๆจนกว่าจะสอบซ่อมผ่าน หากพ้น 2 ปีแล้วก็ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน กรมฯจะให้สอบใหม่ทั้ง 2 หมวด*)

เนื้อหาที่ใช้สอบ : อ่าน-ท่องเยอะๆ นะครับ

‼️ หมวดที่ 1 : ความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์(ไกด์) : (70 ข้อ เกณฑ์การผ่านต้องไม่น้อยกว่า 42 ข้อ)
ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป(บัตรเงิน/บัตรบรอนซ์เงิน) และ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
✅ (1.1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
✅ (1.2) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (หมวดมัคคุเทศก์)
✅ (1.3) บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์/หลักการมัคคุเทศก์
✅ (1.4) ทักษะและวิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
✅ (1.5) วัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
✅ (1.6) ประวัติศาสตร์ชาติไทย/ประวัติศาสตร์ของทุกภูมิภาค (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
              ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว/ท้องถิ่น (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
✅ (1.7) อาณาจักรโบราณ (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
✅ (1.8) โบราณคดี และวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)

‼️ หมวดที่ 2 : ความรู้ภาษาต่างประเทศ เลือกสอบภาษาใดภาษา 1 เท่านั้น : (30 ข้อ เกณฑ์การผ่านต้องไม่น้อยกว่า 18 ข้อ)  ณ เวลานี้ ข้อสอบหมวดภาษาต่างประเทศจะมีแค่ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนกลางให้เลือกสอบเท่านั้น ดังนั้น ใครที่คิดจะสมัครอบรมไกด์ที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้ภาษาจีน อาจเก่งภาษาอินโดนีเซีย หรืออาจเก่งภาษาญี่ปุ่น หรือเก่งภาษาอื่นๆก็ตาม ก็จะต้องเลือกสอบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนกลาง ภาษาใดภาษา1เท่านั้น {กรณีที่สอบผ่านทั้ง2หมวด ได้บัตรไกด์แล้ว ก็สามารถนำเที่ยวได้ทุกชาติทุกภาษา} 

กรณีเลือกสอบภาษาอังกฤษ :
✅ (2.1) การสนทนากับนักท่องเที่ยวทั่วไป
✅ (2.2) การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
✅ (2.3) หลักภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
✅ (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน

กรณีเลือกสอบภาษาจีนกลาง : 
✅ (2.1) การสนทนากับนักท่องเที่ยวทั่วไป
✅ (2.2) การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
✅ (2.3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรยายในอาชีพมัคคุเทศก์
✅ (2.4) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว

เครดิต : เนื้อหาการสอบ จัดทำโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

👉 ปล. กรณีที่สนใจสมัครอบรมเป้นไกด์ ประเภทไกด์บัตรเงิน (ไกด์บัตรใหญ่ นำเที่ยวทั่วไทย นำเที่ยวทั่วโลก) ด้วย วุฒิ เทียบเท่าปวส. หรือ ป.ตรี ลองคลิกที่ลิ้งค์นี้ดู เพื่อดูเป็นแนวทางการฝึกอบรมไกด์ก่อนได้ครับ : คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

อบรมไกด์

**คลิกที่ภาพหน้าปก ตามภาษาที่ต้องการ เพื่อทำการดาวโหลด**  (ต้องโหลดด้วย คอมฯ หรือ โน้ตบุ๊ค)

🔴 ไฟล์ ดาวน์โหลด คู่มือบรรยายนำเที่ยวภายในประเทศ 6 ภาษา : (ฝากแชร์)
🔴 คู่มือ-การบรรยายการนำเที่ยว-สำหรับมัคคุเทศก์ หรือไกด์ เพื่อ…

(1) เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเปรียบเทียบ ตามช่วงเวลากับเหตุการณ์สำคัญของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี และ

(2) บอกเล่าเกร็ดความรู้อีกมากมายเพื่อสร้างความเข้าใจวิถีไทยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เกิดความประทับใจ

🔴 อ.แฮรี่ เดาว่า…กรมการท่องเที่ยวอาจจะใช้เนื้อหาบางส่วนในคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ในการออกข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ก็ได้=> ใครสอบข้อสอบกลางผ่าน กรมฯถึงจะอนุมัติบัตรไกด์ให้

🔴 (A.) สำหรับ ผู้ที่เพิ่งจบ ปวส หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยว ที่เกรดวิชามัคคุเทศก์และวิชาการออกทริปทัศนศึกษา ตามเกณฑ์กรมฯ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาอบรมใหม่ (แนะนำให้โทรสอบถาม จนท กรมฯว่า เราได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องอบรมไกด์หรือไม่ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรม)–>> กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมไกด์ ก็สามารถลงทะเบียนสอบบัตรไกด์ สอบข้อสอบกลางได้เลย = > คลิก สมัครสอบข้อสอบกลางได้เลย

🔴 (B.) แต่สำหรับผู้ที่ ไม่ได้จบ ปวส หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวตามข้อ (A.) จะต้องหาที่อบรมไกด์ก่อน และ เมื่ออบรมจบแล้ว => ก็จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม –>> การให้พวกเรานำวุฒิบัตรดังกล่าวไปอัพโหลดที่เว็ปไซต์กรมฯเพื่อขอสอบข้อสอบกลางกับกรมการท่องเที่ยว (โดยกรมฯจะจัดสอบเป็นระยะๆ สอบฟรี)

– สอบประวัติศาสตร์ไทย-ศิลปะ วัด/วัง แต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่สำคัญๆ

– สอบความรู้ทั่วไป และสอบความรู้ภูมิภาค จังหวัดที่สำคัญที่เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คำถามที่เกี่ยวกับ “…ที่สุด”

หมายเหตุ
🔴หนังสือคู่มือประวัติ สำหรับมัคคุเทศก์ 6 ภาษานี้ จัดทำโดยกรมการท่องเที่ยว

🔴 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ภาพปกหนังสือของแต่ละภาษา

อ.แฮรี่ 092-256-2000
www.CuHarry.com เว็ปข่าวสารอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์…ที่ตรงไปตรงมา

อ.แฮรี่ อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ อ.แฮรี่ไม่ได้อบรมแบบเล่นๆ แต่เราอบรมจริงจังเพื่อที่ลูกศิษย์จะได้เป็นที่ยอมรับในวงการท่องเที่ยว และ อ.แฮรี่ เอาใจใส่พวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้รับวุฒิบัตรติดจรวด

คลิก เพจ อ.แฮรี่ : อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ ติวสอบบัตรไกด์ โดย อ.แฮรี่

คลิก เว็ปไซต์ อ.แฮรี่ : อบรมติวสอบบัตรไกด์ อ.แฮรี่

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย