แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรหัวหน้าทัวร์ : บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรผู้นำเที่ยว

แบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับขอบัตรหัวหน้าทัวร์ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรผู้นำเที่ยว TL

คลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการขอใบอนุญาตเป็นผู้นำเที่ยว (ทัวร์ลีดเดอร์ หรือ หัวหน้าทัวร์)

❗️ใครจะยื่นขอทำบัครผู้นำเที่ยว (บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์) ⏭ เราก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆ

กรณีที่ เรามีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นคนละภูมิภาค กับ ที่ตั้ง สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เราก็ต้องหาผู้ที่เป็นเจ้าบ้านในภูมิภาคเดียวกันกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้เจ้าบ้านช่วยรับรองว่า เราได้พักอาศัยกับเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน บ้านจริง บ้านเช่าได้หมด

เช่น เรามีชื่อในทะเบียนบ้าน”ภาคเหนือ” หรือ “ภาคใต้” หรือ “ภาคอีสาน” … แต่เราสะดวกยื่นอขอใบอนุญาตเป็นผู้นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ ที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี … เราก็ต้องหาคนที่เป็นเจ้าบ้านใน 26 จังหวัดภาคกลาง ช่วยรับรองให้เรา ⏭ ว่าเราได้พักอาศัยกับเจ้าบ้าน (บ้านจริง บ้านเช่าได้หมด) ⏭ เพื่อที่เราจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตฯกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีได้ ⏭ โดยให้เจ้าบ้านใน 26 จังหวัดในภาคกลางช่วยกรอกแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้านใบนี้ พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน และ ให้เจ้าบ้านรับรองเอกสารทุกฉบับ ⏭ แล้วให้เรานำชุดเจ้าบ้านนี้ไปประกบกับเอกสารต่างๆของเรา เพื่อรวมเอกสาร นำไปยื่น ให้กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในภูมิภาคนั้นๆ เช่นในกรณีก็ไปยื่นที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

คลิก  ดาวโหลดแบบฟอร์มเจ้าบ้าน ให้เจ้าบ้านช่วยรับรองที่พักให้เรา ในกรณีที่เราเป็นคนต่างพื้นที่กีบพื้นที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตั้งอยู่

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: