คลิก: เอกสารที่ใช้ในการอบรม (4 วัน) เพื่อต่ออายุบัตรไกด์

การต่ออายุบัตรไกด์  (คนที่มีบัตรไกด์แล้ว)
และ เอกสารต่ออายุบัตรไกด์
สมัยก่อน ก่อน เม.ย.62 :
บัตรไกด์จะหมดอายุ สามารถถ่ายเอกสารสำเนาบัตรไกด์ไปต่ออายุได้เลย (แต่กรมฯจะไม่รับต่ออายุให้ล่วงหน้า ถ้าบัตรไกด์ยังเหลืออายุบัตรมากกว่า 120 วัน)
เช่น
บัตรไกด์จะหมดอายุ 21 ก.ย.2021
แสดงว่า ช่วงตั้งแต่ 21 พ.ค.2021 เป็นต้นไป กรมฯถึงจะรับต่ออายุให้ครับ
📌 ก่อน 21/05/21 => ยังไม่มีสิทธิ์ไปต่ออายุนะครับ
ตั้งแต่ 21/05/21 ว่างวันไหน ไปต่ออายุล่วงหน้าได้เลย ต่ออายุแล้วจะได้บัตรไกด์สีเดิ
21/05/2021
                     } (เหลือเวลา  120 วัน)
21/09/2021
21/06/2021
                     } (เหลือเวลา  90 วัน)
21/09/2021
21/07/2021
                     } (เหลือเวลา  60 วัน)
21/09/2021
22/08/2021
                     } (เหลือ  30 วัน)
21/09/2021
21/09/2021 (วันสุดท้าย)
เราสะดวกช่วงไหน ก็ไปต่ออายุได้เลย …แต่ ….รบกวนอ่านต่อด้านล่าง ก่อนนะครับ สำคัญมากครับ
😭😥😭😥😭😥😭😥😭😥
เนื่องจาก กฎหมายใหม่ ได้ออกมา
และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เม.ย.62 (2019) เป็นต้นไป
ไกด์บัตรชมพู บัตรเหลือง บัตรเขียว บัตรเฉพาะพื้นที่  บัตรทอง => จะต้องไปหาที่อบรม 4 วันก่อน ก่อนที่บัตรไกด์จะหมดอายุ = เราเรียกว่า “อบรมเปลี่ยนผ่าน” หรือ “อบรมอัพเกรด” เป็น “บัตรภูมิภาค”  (อบรม 4 วัน รวมอบรม 27 ชั่วโมง => ไม่มีตก ยังไงก็ผ่าน => ขอเพียงสละเวลาไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ => กรมฯมีเจตนาช่วยอยู่แล้วแต่ : แต่ อย่าขาดเกิน 3 ชม.)
✅ ไกด์บัตรชมพู บัตรเหลือง บัตรเขียว บัตรเฉพาะพื้นที่ => อบรม 4 วันแล้ว => เวลาไปต่ออายุ กรมฯจะออกบัตรใหม่ให้ เป็นบัตรภูมิภาค🥰
✅ ไกด์บัตรทอง => อบรม 4 วันแล้ว => เวลาไปต่ออายุ กรมฯจะออกบัตรใหม่ให้ เป็น บัตรเงิน ให้ 🥰
– หลังจากที่ได้อบรม 4 วันแล้ว กรมฯจะใบรับรองผ่านการอบรมให้ => เก็บไว้ให้ดีๆ รักษายิ่งชีพ อย่าให้หาย เพราะต้องใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการไปต่ออายุบัตรไกด์ เพื่อให้ได้บัตรภูมิภาค หรือ บัตรเงิน ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ
– ดูบัตรไกด์ว่า วันหมดอายุ วันไหน … เหมือนเดิม
เช่น
บัตรไกด์จะหมดอายุ 21 ก.ย.2021
แสดงว่า ช่วงตั้งแต่ 21 พ.ค.2021 เป็นต้นไป กรมฯจะรับต่ออายุให้
📌 ก่อน 21/05/21 => ยังไม่มีสิทธิ์ไปต่ออายุนะครับ 
📌 ตั้งแต่ 21/05/21 => ว่างวันไหน หาที่อบรมอัพเกรด 4 วันล่วงหน้าได้เลย
21/05/2021
                     } (เหลือเวลา  120 วัน)
21/09/2021
21/06/2021
                     } (เหลือเวลา  90 วัน)
21/09/2021
21/07/2021
                     } (เหลือเวลา  60 วัน)
21/09/2021
22/08/2021
                     } (เหลือ  30 วัน)
21/09/2021
21/09/2021 (วันสุดท้าย)
หลังอบรมอัพเกรด => 4 วันแล้ว พวกเราจะได้ใบรับรองผ่านการอบรมออกโดยกรมการท่องเที่ยว ==>> เราสะดวกวันไหน ก็นำใบรับรองดังกล่าวที่ได้ไปต่ออายุได้เลย ==> และ พวกเราจะได้รับการอัพเกรด เป็นไกด์บัตรภูมิภาค  หรือ  ไกด์บัตรเงิน
✅ บัตรไกด์ : บัตรชมพู หรือ บัตรเฉพาะพื้นที่ : ภาคเหนือ
จะได้บัตรใหม่ = บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ ที่สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ 17 จังหวัด เป็นไกด์ป่าได้ด้วย
✅ บัตรไกด์ : บัตรชมพู หรือ บัตรเฉพาะพื้นที่ : ภาคกลาง
จะได้บัตรใหม่ = บัตรภูมิภาค ภาคกลาง ที่สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ 26 จังหวัด เป็นไกด์ป่า ไกด์ทะเลได้ด้วย => แต่จะไม่สามารถเป็นไกด์วังนะครั
✅ บัตรไกด์ : บัตรชมพู หรือ บัตรเฉพาะพื้นที่ : ภาคใต้
จะได้บัตรใหม่ = บัตรภูมิภาค ภาคใต้ ที่สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ 14 จังหวัด เป็นไกด์ป่า ไกด์ทะเล ได้ด้วย
😍😍 แต่ สำหรับ ไกด์บัตรเหลือง หรือ ไกด์ทะเลชายฝั่ง =>> มีสิทธิ์เลือกว่า จะเลือกเป็นไกด์ภูมิภาค ภาคกลาง  หรือ   เลือกเป็นไกด์ภูมิภาค ภาคใต้
📌📌 ใครไม่ได้ไปอบรม กรมฯจะไม่รับต่ออายุให้นะครับ
😇😇 ที่ผ่านมา กรมฯได้จัดให้มีการอบรมฟรี  … 😥😥 ใครที่พลาดการอบรมฟรี ก็ต้องวิ่งหาที่อบรมแบบเสียค่าใช้จ่าย
🥰 ปล. :
ส่วนบัตรเงิน ณ ตอนนี้ ยังต่ออายุได้อยู่ ไม่มีกติกาว่าจะต้องไปอบรม 4 วันเหมือนไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ และไกด์บัตรเงิน
– เฉพาะ ช่วงโควิด นี้ กรมฯอนุญาตให้อบรมเปลี่ยนผ่านทางออนไลน์ได้
เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุบัตรไกด์ 

(1) กรอกแบบฟอร์ม (ดาวโหลดแบบฟอร์มได้)

(2) สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาบัตรไกด์ บัตรเดิมก่อนหมดอายุ

(4) ใบรับรองผ่านการอบรมเปลี่ยนผ่านอัพเกรด 4 วัน (ยกเว้นบัตรเงิน-จะไม่มีใบรับรองนี้นะครับ)

(5) ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ มีตราประทับ (คลีนิค/โรงพยาบาล)

(6) ค่าธรรมเนียม 200 บาท

(7) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ปกติไม่ต้องใช้ เพราะจะถ่ายรูปลงบัตรแข็ง (แต่ช่วงโควิดนี้ สามารถส่งรูปถ่ายไปให้กรมฯช่วยติดรูปลงบัตรได้ครับ)

(8)❎❎ กรณีที่ไปต่อบัตรไกด์นอกภูมิลำเนาเกิด ต้องหาเจ้าบ้านในภูมิภาคนั้นๆให้ช่วยรับรองเจ้าบ้านให้เราก่อนนะครับ (ดาวโหลดได้)

ก็ให้พวกเรารับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนที่จะสแกนเอกสารหลักฐานต่างๆ และส่งอีเมล์ไปให้ จนท.กรมฯที่ อีเมล์ : DotBKK.Guide@Tourism.go.th

หลังจากที่กรมฯไเรับอีเมล์ของพวกเราแล้ว จนท.กรมฯ จะแจ้งผลทางอีเมล์ว่า เอกสารครบ/ไม่ครบ/ต้องทำอะไรต่อไป (เบอร์เจ้าหน้าที่กรมฯ : 082-996-8764-ติดต่อวัน/เวลาราชการ เท่านั้น)

หวังว่า พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ อ.แฮรี่ จะเป็นไกด์ที่ขยัน มีน้ำใจ ไม่โอ้อวด ไม่กร่าง ไม่ฉ้อโกง ไม่เห็นแก่เงิน
📌 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินสกปรก เงินเทาๆ มันจะพาเราซวยทั้งชีวิต และอาจพาซวยถึงครอบครัว และ ให้พัฒนาภาษา ความรู้ คู่ คุณธรรม
📌📌 อย่าคิดว่าเราสามารถนำเงินสกปรก เงินบาปไปไถ่โทษได้ อาจหนีกฎหมายได้ (ไฟ)แต่ จิตวิญญาณของเราจะต้องไปบึงไฟนรกที่ร้อน มืด ทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ จริงอยู่ไม่เคยเห็นไม่เคยไป…แต่ถ้ามันมีจริงหละ เราจะทำย่างไร📌📌
📌📌 (ควรเตรียมอาชีพสำรองให้ตัวเอง ควยคู่ขณะเป็นไกด์อย่าทำแต่ไกด์อย่างเดียว เพราะอาชีพไกด์แม้จะมีเกียรติ แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงตกงานสูง เพราะมีความพยายามแก้กฎหมาย ออกกฎหมายไม่จ้างไกด์ หรือ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเองจองรถจองโรงแรม จองที่กิน จองตั๋วผ่านแอป โดยไม่ได้จองผ่านบริษัททัวร์ที่ไทย ==>> ทำให้ไกด์ไม่มีงาน😭😭)
อ.แฮรี่ 092-256-2000
(อยากเป็นไกด์ ต้องได้ภาษา อ.แฮรี่ไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ภาษา และคนที่คิดจะไม่ตั้งใจอบรม เพราะหลังอบรมแล้ว => ทุกคนต้องสอบข้อสอบกลางกรมการท่องเที่ยวให้ผ่าน ใครสอบผ่านถึงจะได้บัตรไกด์)
   🚀 อ.แฮรี่ 092-256-2000

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย