อบรมหัวข้อพิเศษ

อบรมหลักสูตรเรือสำราญ

(Worldwide Cruise Training Center) หลักสูตร 5 เดือน เพื่อไปทำงานบริการบนเรือสำราญทั่วโลก

อบรมหลักสูตรโรงแรม

(Startup Hotel Training Center) หลักสูตร 6 เดือน ฝึกงาน กับ โรงแรม 3-5 ดาวทั่วประเทศ

อบรมการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

(Caregiver Training) หลักสูตร 5 เดือน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย