อบรมไกด์

คลิก (อยากเป็นไกด์ บัตรบรอนซ์เงิน) : อ.แฮรี่ จะขอกรมฯเปิดอบรมไกด์บัตรเงิน รุ่น 3 : ก็ต่อเมื่อการติดโควิด ไม่ต้องกักตัวอีกต่อไป (ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการอบรมไกด์บัตรเงิน และการสอบข้อสอบกลาง สอบบัตรไกด์อยู่ด้านล่าง)

 🏆 คลิก 👉 ร่วมดีใจ กับ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ บัตรเงิน รุ่น 2 ที่่ได้ไปสอบข้อสอบกลาง เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 ส.ค.63 : สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ คิดเป็น 83.33% {ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ไปสอบ 24 คน …

คลิก ดู ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ อบรมเปลี่ยนผ่าน (อัพเกรดฟรี 4 วัน) โดยกรมการท่องเที่ยว (สำหรับผู้ที่มีบัตรไกด์ เช่น บัตรชมพู ฯลฯแล้ว)

ประกาศ : รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่าน เป็นบัตรภูมิภาค ภาคกลาง รุ่น 1-3 (อบรมฟรี 4 วัน) จัดโดย งบ กรมการท่องเที่ยว  / ยังรับสมัครถึง 21 ส.ค.63คลิก ดู: รายชื่อ …

คลิก ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2563 : {พร้อม ตัวเลข สถิติผลการสอบเฉพาะบัตรเงิน}

👉❗❗❗ คลิกที่บรรทัดนี้ : ดู ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) ในรูปแบบออนไลน์ …

สถิติ สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ โดดเด่น มีชื่อเสียงดี บริษัททัวร์มั่นใจ

 สถิติ สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ (บัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน) โดดเด่น มีชื่อเสียงที่ดี : ได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จาก รุ่น-สู่-รุ่น ตอนนี้ กำลังรอ ผลสอบ สอบครั้งที่ …

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ และคู่มือบรรยายนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์(เผื่อใช้เตรียมสอบบัตรไกด์) ต้องดาวน์โหลดด้วยคอมฯ / มือถือโหลดไม่ได้

 ผู้ที่สอบผ่าน ต้องได้คะแนนทั้ง 2 หมวดๆละไม่น้อยกว่า 60% ใครตกหมวดใด ก็รอสอบซ่อมเฉพาะหมวดนั้นในรอบต่อไปตัวอย่าง เช่น ❌ตกหมวด 1 ก็รอซ่อมเฉพาะหมวด 1 เท่านั้น*❌ตกหมวด 2 …