Author: CUHarry

คลิก (อยากเป็นไกด์ บัตรบรอนซ์เงิน) : เปิดรับสมัคร – อบรม บัตรเงิน รุ่น 3 : ที่ เชียงใหม่

🏆 คลิก 👉 ร่วมดีใจ กับ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ บัตรเงิน รุ่น 2 ที่่ได้ไปสอบข้อสอบกลาง เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 ส.ค.63 : สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ คิดเป็น 83.33% {ไปสอบ 24 คน = > สอบผ่าน 20 …

คลิก ดู ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ อบรมเปลี่ยนผ่าน (อัพเกรดฟรี 4 วัน) โดยกรมการท่องเที่ยว (สำหรับผู้ที่มีบัตรไกด์ เช่น บัตรชมพู ฯลฯแล้ว)

ประกาศ : รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่าน เป็นบัตรภูมิภาค ภาคกลาง รุ่น 1-3 (อบรมฟรี 4 วัน) จัดโดย งบ กรมการท่องเที่ยว  / ยังรับสมัครถึง 21 ส.ค.63 คลิก ดู: รายชื่อ …

คลิกอ่าน : สมัคร อบรมไกด์ (อยากเป็นไกด์บัตรเงิน ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน หรือ ไกด์บัตรภูมิภาค) หรือ สมัครอบรมหัวหน้าทัวร์

สมัคร อบรมไกด์ (อยากเป็น ไกด์บัตรเงิน  หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน หรือ ไกด์บัตรภูมิภาค ต้องได้ภาษา / ใครไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) =>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง สมัคร …

ช่วยแชร์ (Helping Sharing) : แตะ/คลิก ที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

คลิก ที่ รูปภาพด้านล่าง www.ช่วยแชร์.com หรือ www.HelpingSharing.com โควิด 19 ทำให้มนุษย์เราต้องปรับตัว ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อรักษาชีวิต และธุรกิจ …

ครัวพฤทธ์ บิสโทร (Kitchen of Dr.Prued Bistro) : กดแตะ/คลิก ที่ ตัวลิ้งค์-สีฟ้า

ครัวบิสโทร (Kitchen of Dr.Prued Bistro) : พร้อมส่ง (เก็บเงินปลายทาง) อร่อย สะอาด ไม่ใส่ชูรส เพื่อสุขภาพ : คลิกสีฟ้า ดู รายละเอียด  แบบPDF     JPEG1     JPEG2 ✅ ครัวพฤทธ์ บิสโทร …

อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ อยากสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ (อบรมทัวร์ลีดเดอร์)

🤗 อยากสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ 🤫 อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ ไปต่างประเทศ => ท่องเที่ยวช่วงนี้ไม่ดี 🤫 อยากสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ => อบรมแล้ว สามารถขอบัตรหัวหน้าทัวร์ …

อยากเป็นไกด์ อยากสมัครอบรมไกด์ (กับ อ.แฮรี่) : ต้องอ่านก่อน

🤫 อยากเป็นไกด์  อยากสมัครอบรมไกด์ (กับ อ.แฮรี่) 📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นไกด์ เพื่อนำเที่ยวในประเทศ 📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ …

เอกสารต่ออายุบัตรไกด์ (คนที่มีบัตรไกด์แล้ว)

การต่ออายุบัตรไกด์  (คนที่มีบัตรไกด์แล้ว) และ เอกสารต่ออายุบัตรไกด์ สมัยก่อน ก่อน เม.ย.62 : บัตรไกด์จะหมดอายุ สามารถถ่ายเอกสารสำเนาบัตรไกด์ไปต่ออายุได้เลย (แต่กรมฯจะไม่รับต่ออายุให้ล่วงหน้า …

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอบัตรหัวหน้าทัวร์ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรผู้นำเที่ยว)

เอกสารประกอบการยื่นขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์ (ไม่เคยมีบัตรมาก่อน) บัตรหัวหน้าทัวร์ นี้ เป็นบัตรตลอดชีพ ไม่ต้องมีการต่ออายุ สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นหัวหน้าทัวร์  …

เว็ปติวสอบบัตรไกด์ เว็ปอบรมสอบบัตรไกด์

เว็ป ติวสอบบัตรไกด์ ของ อ.แฮรี่ เว็ป อบรมสอบบัตรไกด์ ของ อ.แฮรี่ 🥰 (เร็วๆนี้ เพื่อ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) 🥰 (1) โจทย์คำถาม แต่ละข้อ : สามารถทราบได้เลยว่า => อ.ท่านไหน …