คลิก: การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ ภูเก็ต รุ่น 3

♥️ อัพเกรด ภาคใต้ : รุ่น 3 (3 คนเปิดอบรม)
ที่ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง ภูเก็ต

ยื่นเอกสาร 8 ม.ค.63 : 15.30-18.00 น.
อบรม 4 วัน 10 – 13 ม.ค. : 09.00-18.00 น.

(อบรม 4 วัน : ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.)

❎ (ขาดลาได้ 3 ชม. ใครขาด 1 วันจะถือว่าไม่จบ)
✅ กรมการท่องเที่ยว ได้อนุมัติให้เปิดอบรมได้

💳 * ค่าสมัคร อัพเกรด : 500
✅ (เปิดอบรม ขั้นต่ำ 2 คน) ✅

✅ ค่าอบรม : อัพเกรด 4 วัน ต้องนั่งอบรมที่ ศูนย์ฯ ณ รร.ภูเก็ตเมอลิน อ.เมือง ภูเก็ต
✅ มาสมัครอบรม 2 คน เปิดอบรมได้เลย

✅ 2 คน : คนละ 15,000
✅ 3 คน : คนละ 12,000

✅ 4 – 5 คน : คนละ 8,000
✅ 6 – 7 คน : คนละ 7,000
✅ 8 – 10 คน : คนละ 6,000
✅ 11 – 12 คน : คนละ 5,000
✅ 13 – 15 คน : คนละ 4,000

✅ ตั้งแต่ 16 คน ขึ้นไป : คนละ 3,500

กรณีที่กรมฯอนุมัติให้เปิดรับสมัครได้แล้ว ตอนสมัครอบรม ทางโครงการฯขออนุญาตเก็บค่าอบรมที่คนละ 15,000 ก่อน ✅✅ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถเปิดอบรมได้จริง เพื่อป้องกันความไม่แน่นอน ป้องกันการแกล้งกันแบบสมัครเล่นๆ บอกว่าจะอบรม แต่วันที่อบรมวันแรกกลับไม่มา โทรไปก็ไม่รับ หรือ ปิดมือถือบ้าง ฯลฯ

ดังนั้นการเก็บค่าอบรมที่คนละ 15,000 บาทในวันสมัครวันแรก (หลังจากที่กรมฯได้อนุมัติให้จัดอบรมได้) เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลุ้ว่าเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ จะได้รีบประสานกับวิทยากรว่าเปิดได้เปิดไม่ได้แต่เนิ่นๆ

ดังนั้น ถ้ามี 2 คน ได้ชำระค่าอบรม(ทันที) อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่า ได้อบรม 100%

✅✅ และช่วงขณะฝึกอบรม ทางโครงการฯจะสรุปยอดผู้เข้าอบรมอัพเกรด ทำรายงานส่งกรมฯ และทำการคืนค่าอบรมให้พวกเราทุกๆคนตามอัตราที่ได้แจ้งไป (คืนส่วนต่างค่าอบรม ภายใน 3 วันทำการ หลังจากจบการฝึกอบรม)

❎ ❎ การชำระค่าอบรมแล้ว จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทุกกรณี ตัดสินใจก่อนสมัครและก่อนจะจ่ายค่าอบรม เพื่อป้องกันประเด็นการกลั่นแกล้ง หรือแกล้งมาสมัครเล่นๆ แล้วมาขอเงินค่าสมัครค่าอบรมคืน โดยอ้างนี้อ้างนี่อ้างโน่น)

❎ ❎ การสละสิทธิ์ทุกกรณี จะไม่ได้รับเงินคืน ❎ ❎

🙏 ดังนั้น ก่อนจะสมัคร : รบกวน อ่าน ศึกษาข้อมูลให้ดีๆ และ หาข้อมูลว่ามีที่ไหนเปิดอีกบ้าง ราคาค่าอบรมเท่าไหร่ แน่นอนที่อื่นราคาค่าอบรมถูกกว่านี้-แต่ถ้าคนมาไม่ถึงกี่คน-ก็จะเปิดอบรมไม่ได้เช่นกัน พวกเราก็ต้องวิ่งหาที่อบรมใหม่ เพราะการเปิดอบรมในแต่ละครั้งล้วนมีค่าใช่จ่าย …. คิดให้ดีๆ แล้วอย่าพูดให้ร้ายโจมตีกัน🙏🙏

✅📰 * เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรม =
✅ ขอ อย่างละ 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

❎ (A.) ถ่ายสำเนา “บัตรไกด์” และ สำเนา”บัตรประชาชน” ให้อยู่ใบเดียวกันได้ (× 2 ใบ)

❎ (B.) สำเนา “วุฒิบัตร-ที่ผ่านการอบรม”-ถ้ามี  (ถ้าไม่มี ให้ไปแจ้งความว่า : หาย)

❎ (C.) สำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ใบสีเหลือง)  / (ถ้าไม่มี  ก็ให้ไปแจ้งความ ว่า : หาย)

❎ (D.) รูปถ่าย-พื้นสีน้ำเงิน-ใส่สูท ขนาด 1.5 นิ้ว × 4 รูป เพื่อติดลงในหนังสือรับรองหลังจบอบรม

ปล.
✅ ไกด์-บัตรชมพู บัตรเหลือง ทุกๆคน สามารถ สมัคร-อบรม-อัพเกรด-ล่วงหน้าได้

แต่ เฉพาะ…บัตรไกด์ “บัตรเหลืองทะเลชายฝั่ง” สามารถ เลือก ว่าจะ อบรมอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค-ภาคใต้ = หรือ= บัตรภูมิภาค-ภาคกลาง = เลือกอบรมอัพเกรดได้แค่ที่เดียว

🏝🏞🏝🏞🏝🏞🏝🏞🏝

♥️🙏♥️ สำหรับ คนที่บัตรไกด์ ใกล้จะหมดอายุ => ให้รีบไปเดินเรื่อง-ขอกรมฯ-ผ่อนผันกับกรมฯ – เพื่อต่อลมหายใจไปอีก 30 วัน => แล้วรีบหาที่อบรม (4วัน) ให้ได้

❎😥 หากได้รับการผ่อนผัน 30 วันแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาที่อบรม (4วัน) = ลุ้นเสี่ยงบัตรขาดอายุ = สิ้นสุดสถานภาพการเป็นไกด์ทันที = ต้องเริ่มสมัครอบรมใหม่ และ หลังอบรมจบแล้ว ต้องไปลงทะเบียนสอบข้อสอบกลางกรมฯ และถ้าใครสอบไม่ผ่าน ทำข้อสอบกลางกรมฯไม่ได้ = อดได้บัตรไกด์

🏞🏝🏞🏝🏞🏝🏞🏝🏞

♥️ ไกด์ ทุกๆคน ที่…มีเวลาว่าง สามารถ สมัคร-อบรม-อัพเกรด ล่วงหน้าได้…แต่…

😍 ✔️ หลังจาก อบรม 4 วันแล้ว : คนที่บัตรไกด์ เหลืออายุบัตร “น้อยกว่า 120 วัน” สามารถไปต่ออายุได้ กรมฯจะอนุมัติบัตรภูมิภาคให้ครับ

😥 ✔️ หลังจาก อบรม 4 วันแล้ว : คนที่บัตรไกด์ เหลืออายุบัตร “มากกว่า 120 วัน” จะยังไม่สามารถไปต่ออายุ ยังไม่สามารถได้บัตรภูมิภาคเหมือนเพื่อนๆนะครับ ต้องใช้บัตรเดิมไปก่อน จนกว่าบัตรเดิมจะเหลืออายุบัตรน้อยกว่า 120 วันถึงจะไปต่ออายุได้

(คนที่บัตรไกด์ ที่เหลืออายุบัตรมากกว่า 120 วัน จะถือว่าบัตรยังไม่หมดอายุ = จึงไม่เข้าเกณฑ์ บัตรหมดอายุ = เพราะฉะนั้น อย่ากล่าวหากรมฯว่า กรมฯริดรอนสิทธิ์ของพวกเรานะครับ)
⛰⛰⛰⛰⛰⛰⛰⛰⛰⛰

❌❌ แต่ทั้งนี้ ต้องรอกรมฯอนุมัติก่อนเท่านั้น อ.แฮรี่ จึงจะสามารถประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์

😣 บัตรไกด์จะขาดอายุไม่ได้แม้แต่วันเดียว😥

😘 กรมฯ จะมีงบ ให้อบรมฟรี เป็นระยะๆ 😍

✅♥️✅♥️✅♥️✅♥️✅♥️✅♥️✅

อ.แฮรี่ 092-256-2000
(อะไรที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง อย่าทำ)

🌐 = www.CuHarry.com =
🌐 = www.อบรมไกด์.com =
🌐 = www.อบรมหัวหน้าทัวร์.com =

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย