สถิติ สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ โดดเด่น มีชื่อเสียงดี บริษัททัวร์มั่นใจ

สถิติ สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ (บัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน) โดดเด่น มีชื่อเสียงที่ดี : ได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จาก รุ่น-สู่-รุ่น 

🙏👍  (คลิกอ่าน : อยากเป็นไกด์ อยากเป็นหัวหน้าทัวร์)

⬇️ รายละเอียด สถิติ ผลการสอบข้อสอบกลาง กรมฯ ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ทุกรุ่น อยู่ด้านล่าง ⬇️ 🙏👍

⛔ เรา…ไม่ได้อบรมเล่นๆ หรือ อบรมแค่เป็นพิธี ให้จบๆ

✅ เรา…อบรมเข้ม ไม่อบรมปลอม เพื่อเตรียมลูกศิษย์ พิชิตข้อสอบกลาง สอบให้ได้บัตรไกด์ และ เพื่อโดนใจบริษัททัวร์)

(บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์ ไม่ต้องสอบข้อสอบกลางกับกรมฯ … แต่ในอนาคต อาจเจอสอบ?)

✅ กรมการท่องเที่ยว ได้เริ่มใช้กฎหมายสอบบัตรไกด์ ด้วยข้อสอบกลาง ในครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2562 (ก่อนหน้า : ไม่ต้องสอบข้อสอบกลาง)

✅✅🙏🙏ข้อสอบกลาง กรมฯ กากบาท 100 ข้อ แยกเป็น 2 หมวด และในแต่ละหมวด ต้องผ่าน 60% 🙏🙏✅✅

(1) หมวด ความรู้ทั่วไป = 70 ข้อ ต้องผ่าน 42 ข้อขึ้นไป
(2) หมวด ภาษา = 30 ข้อ ต้องผ่าน 18 ข้อขึ้นไป
(3) กรมฯมีข้อสอบหลายชุด (กันซื้อขายข้อสอบ)
(4) ข้อสอบที่ใช้ในแต่ละครั้ง มีหลายชุด ABCD (กันลอก)

ใครผ่านทั้ง 2 หมวด จะมีสิทธิ์ยื่นขอบัตรไกด์ได้ทันที
ตกหมวดใดก็ต้องสอบซ่อมให้ผ่านภายใน 2 ปี สอบซ่อมจนกว่าจะสอบผ่านในหมวดนั้นๆ ถ้า 2 ปีแล้ว ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน = ต้องหาที่สมัครอบรมใหม่

♥️ สถิติ : การสอบผ่าน ข้อสอบกลาง ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

♥️✅👍เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 :
ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ บัตรเงิน รุ่น 1 รุ่นแรกของประเทศไทย (อบรมภายใต้ กติกากฎหมายใหม่) หลังจากที่ได้ อบรม 60 วัน กับ อ.แฮรี่ แล้ว ไปสอบข้อสอบกลาง 33 คน สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 29 คน (คิดเป็น 88%)

♥️✅👍 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2562 :
ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ บัตรเงิน รุ่น 17 รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย (อบรมภายใต้กติกากฎหมายเก่า) ไปสอบข้อสอบกลาง 69 คน สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 68 คน (คิดเป็น 99%)

(คลิกอ่าน : อยากเป็นไกด์ อยากเป็นหัวหน้าทัวร์)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

บัตรเล็ก บัตรภูมิภาค นำเที่ยวตามแต่ละภูมิภาค :
สอบข้อสอบกลาง 19 ม.ค.63

👍รวม ภาคกลาง ทั้ง รุ่น 2 ที่ได้ไปสอบ = 95 คน
👍รวม สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 67 คน คิดเป็น 71%

👍รวม ภาคเหนือ ทั้ง รุ่น 2 ที่ได้ไปสอบ = 75 คน
👍รวม สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 54 คน คิดเป็น 72%

👍รวม ภาคใต้ ทั้ง รุ่น 2 ที่ได้ไปสอบ = 9 คน
👍รวม สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 7 คน คิดเป็น 78%

⛔👍ที่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่ ขาด 1-2 คะแนน เท่านั้น
รอสอบใหม่นะครับ สู้ๆ เราต้องทำได้ รอ อ.นัดติวสอบนะครับ … อ.แฮรี่ ติวเฉพาะลูกศิษย์ อ.เท่านั้น

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉

รายละเอียด การไปสอบข้อสอบกลาง แต่ละรุ่น ที่ผ่านมา ที่ได้ไปสอบกัน ก่อน 15 ส.ค.2563 

♥️(1) ภาคกลาง รุ่น 1 :
ไป สอบข้อสอบกลาง 78 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 56 คน คิดเป็น 67%

♥️(2) ภาคกลาง รุ่น 2 :
ไป สอบข้อสอบกลาง 17 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 11 คน คิดเป็น 65%

♥️ (3) ภาคเหนือ รุ่น 1 :
ไป สอบข้อสอบกลาง 50 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 57 คน คิดเป็น 74%

♥️ (4) ภาคเหนือ รุ่น 2 :
ไป สอบข้อสอบกลาง 25 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 17 คน คิดเป็น 68%

♥️ (5) ภาคใต้ รุ่น 1 :
ไป สอบข้อสอบกลาง 9 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 7 คน คิดเป็น 78%
(ที่เหลือ ยินดีลุ้นรอกรมฯจัดสอบที่ภาคใต้)

♥️ (6) ภาคใต้ รุ่น 2 : ไม่ไปสอบ
(ที่เหลือ ยินดีลุ้นรอกรมฯจัดสอบที่ภาคใต้)

(คลิกอ่าน : อยากเป็นไกด์ อยากเป็นหัวหน้าทัวร์)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

♥️ ลูกศิษย์อ.แฮรี่ = ได้ภาษา = มีความรู้ ♥️

♥️♥️ เรามุ่งมั่น ที่จะ เป็นสถานฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และ หัวหน้าทัวร์ ที่บริษัททัวร์ และ คนในวงการท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจ เป็นอันดับ 1 ให้ได้ ♥️♥️

(1) เราจะ พัฒนา ปรับปรุง เว็ปตะลุยโจทย์ข้อสอบบัตรไกด์ (B2Quiz.com) เพื่อที่ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ จะได้ลองฝึกทำ-ฝึกทบทวน-ความรู้ และ ภาษา – ก่อนที่จะไปสอบข้อสอบกลางกรมฯ (อ.แฮรี่ หวังว่า พวกเราจะสอบได้บัตรไกด์ แบบยกรุ่น)

(2) เราจะพัฒนา เว็ปท่า เว็ปกลาง BookTourBookGuide.com
และ ทำการตลาดเว็ปนี้ ให้คนทั่วโลก ได้รู้จัก – จองทัวร์ กับ บริษัททัวร์ต่างๆที่อยู่ในเว็ปนี้ – และ จองไกด์ จองหัวหน้าทัวร์ ที่เป็นเฉพาะ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่)

(3) อ.แฮรี่ หวังว่า กรมฯจะ ออกข้อสอบกลาง ให้ตรง กับประเภทของการอบรม เช่น อบรมบัตรภูมิภาค ภาคเหนือ … ข้อสอบกลาง ควรจะมีแต่ความรู้วิชาการ(ทั่วไป) ใน 17 จังหวัดของภาคเหนือ ❎ ไม่ใช่ผสมผสานกับความรู้ทั่วไปของภูมิภาคอื่นๆ … แบบนี้ใครจะผ่าน 😭😥

(4) อ.แฮรี่ หวังว่า การสอบข้อสอบกลาง ผู้เข้าสอบจะได้ ชุดข้อสอบ และ กระดาษคำตอบตรงชุดกัน เช่น ข้อสอบชุด A ต้องแจก คู่กับ กระดาษคำตอบ ชุด A ไม่ใช่แจกกระดาษคำตอบชุด B ให้แทน แบบนี้ แม้จะทำได้เต็ม ก็ตกอยู่ดี เพราะได้กระดาษคำตอบคนละชุด

🙏 ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ต้องไม่แอบขโมยนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ที่เราได้ไปเป็นไกด์ หรือ เป็นหัวหน้าทัวร์ 🙏

(คลิกอ่าน : อยากเป็นไกด์ อยากเป็นหัวหน้าทัวร์)

อ.แฮรี่ 092-256-2000

♥️= www.CuHarry.com =♥️
♥️= www.หัวหน้าทัวร์.com =♥️
♥️= www.ไกด์.com =♥

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย