คลิก: ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว?

ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า :
มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว? :
เลขที่ใบอนุญาต จากกรมการท่องเที่ยว = มี 7 หลัก xx/xxxxx

(ไม่ใช่ 13 หลัก … ระวัง อย่าถูกหลอก !!!)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขายทัวร์ได้ จะไม่ใช่เลขที่นิติบุคคล 13 หลักนะครับ 😱

เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว = ก็สามารถขายทัวร์

😰 ขายทัวร์ = โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว = ทัวร์เถื่อน = (โทษคุก 2 ปี และหรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท)

ข้อระวัง : การซื้อทัวร์แบบแพคเกจ = (1) ราคาทัวร์ถูกเกินไป? ต้องอ่านรายละเอียดทัวร์ให้ดีๆ : (2) ทริปที่จะไปนั้น เที่ยวไหนบ้าง-ไปกลับ-กี่โมง? (3) ไฟล์ท/เที่ยวบินสวย? สายการบินอะไร? (4) “มีประกันอุบัติเหตุ-สำคัญมากๆๆ ขอดูใบกรมธรรม์จากบริษัททัวร์ทุกครั้ง” (5) อาหารกี่มื้อ (6) อิสระเที่ยวเองกี่วัน? (7) ต้องจ่ายค่าทิปให้ใครบ้าง (8) ในแต่ละวันต้องลงร้านช้อปปิ้งกี่ร้าน-โดยไม่บังคับซื้อ แต่ต้องเข้าร้าน ห้ามนอนบนรถ ต้องลงร้าน

หากไปแล้ว เหมือนถูกหลอก ก็สามารถร้องเรียนไปที่กรมการท่องเที่ยวได้

ทัวร์ดีๆมีมากมาย และราคาแพคเกจทัวร์ก็มีหลากหลาย

ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนจ่ายมัดจำ ถ้าไม่เข้าใจต้องถามบริษัททัวร์ก่อนตัดสินใจวางเงินมัดจำ/ชำระเงิน เพราะการยกเลิกก่อนเดินทางกี่วันได้เงินคืนกี่% หรือไม่ได้คืนเลย

ราคาทัวร์บางแพคเกจ อาจ(แสน)ถูก = มี(บังคับ)ลงร้านช้อปปิ้ง-แต่ไม่บังคับซื้อ? เป็นทัวร์เน้นช้อปปิ้ง? เป็นทัวร์เน้นมองแต่วิวบนรถบัส เพื่อทำเวลาเที่ยวให้ได้หลายเมืองหลายประเทศก็สุขใจแล้ว? หรือเป็นทัวร์เน้นการศึกษาเรียนรู้เฉพาะด้าน? เช่นทัวร์ศึกษาประวัติศาสตร์? ทัวร์ถ่ายภาพ? ทัวร์เรียนภาษา? ทัวร์ดูงาน?

ทัวร์แพคเกจ(แสน)ถูก หรือ ถูกแบบผิดปกติ กับ ทัวร์แพคเกจ(ถูก)ปกติ และ ทัวร์ระดับพรีเมี่ยม … ล้วนย่อมแตกต่างกัน …(ถ้าจะเลือกซื้อทัวร์ใดทัวร์ 1 แล้ว ก็ต้องรับสภาพ/เงื่อนไขตามนั้น) และไม่อาจเปรียบเทียบกับทัวร์เที่ยวเอง-ที่ไม่ใช่แบบซื้อแพคเกจทัวร์นะครับ-กางแผนที่เที่ยว-เช่ารถขับเอง

ปล.
ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนจ่ายมัดจำ/ชำระเงินเต็มจำนวน ไม่ใช่ไปแล้วก็เอะอะโวยวายโจมตีด่าว่าบริษัททัวร์อย่างนี้อย่างนั้น
(จ่ายเท่านี้ แล้วจะเอาเท่านั้น ก็คงเป็นไม่ได้นะครับ)

📣 เราไม่อาจคาดหวังว่าจะได้รับ”คุณภาพ/ความประทับใจ”ที่เหมือนๆกันจากสิ่งของ/บริการในราคาที่แตกต่างกันได้ 😰 ดังภาษิตที่ว่า เราตีค่าสิ่งของ/บริการตามคุณภาพของมัน? ราคาสิ่งของ/บริการ ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ? (Every thing is priced according to its quality.) 😍

การซื้อทัวร์แบบจอยทัวร์ (คือ เอเจ้นต์ทัวร์ต่างๆจะช่วยกันหาลูกค้า เพื่อช่วยกันรวบรวมลูกค้าให้กับโฮเซลทัวร์เจ้าใหญ่ เพื่อให้ได้ยอดคนที่ขั้นต่ำ กรุ๊ปละ (12คน?15คน? 20คน? 30คน?/กรุ๊ป) แต่ถ้าทัวร์เกิดปัญหา : ลูกค้าจะต้องฟ้องเอเจ้นต์ที่ดูแลเรา และเอเจ้นต์จะไปฟ้องโฮเซล เป็นทอดๆ

ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการขายทัวร์ได้ :
(A.) คนธรรมดา เพียงแค่ 1 คน (อาชีพอะไรก็ได้ : ไกด์ หรือ ทัวร์ลีดเดอร์ ฯลฯ) ก็สามารถใช้ “ชื่อ-นามสกุล” ตัวเองไปจดขอใบอนุญาตขายทัวร์ได้ + วางเงินประกัน กับกรมฯ (แต่ข้อเสีย คือ โรงแรมจะไม่ให้ราคาพิเศษกับ”ชื่อบุคคลธรรมดา”)

หรือ

(B.) จะจดชื่อ ในรูปแบบ “ห้างหุ้นส่วน-2คน” (เรา จดกับ พ่อ/แม่/พี่/น้อง/สามี/ภรรยา : แต่อย่าจดกับแฟน เพราะอาจเลิกกันได้) + วางเงินประกัน กับกรมฯ

หรือ…

(C.) จะจดชื่อ ในรูปแบบ”บริษัทจำกัด-3คน” ก็ได้ + วางเงินประกัน กับกรมฯ

ปล.
(D.) การวางเงินประกัน กับกรมการท้องเที่ยว มีได้ ตั้งแต่ 10,000-50,000-100,000-200,000 บาท กับ กรมการท่องเที่ยว เพื่อจะได้รับใบอนุญาตไปขายทัวร์ (บางคนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำไปวางเป็นเงินประกันกับกรมการท่องเที่ยว)

แบบนี้เราก็ขายทัวร์ได้แล้วครับ
เงินประกันยังเป็นของเรา = (ดอกเบี้ยเงินฝาก เราถอนไปใช้ได้)

ถ้าเราไปหลอกนักท่องเที่ยว = กรมฯก็จะยึดเงินประกัน

ถ้าเราเลิก = กรมฯก็จะคืนเงินประกันให้เรา

ปล.
(D.1) เงินประกัน 10,000 = ขายทัวร์ นำนักท่องเที่ยวไทย เที่ยวได้เฉพาะพื้นที่ ในจังหวัดที่ขอจด และจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดที่ขอจดเท่านั้น(ไม่สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร และ ไม่สามารถนำเที่ยว/ขายทัวร์ไปต่างประเทศ)

(D.2) เงินประกัน 50,000 = ขายทัวร์ นำนักท่องเที่ยวไทย เที่ยวได้ทั่วประเทศ เท่านั้น (ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ ไม่สามารถนำเที่ยว/ขายทัวร์ไปต่างประเทศ) = ทัวร์โดเมสติกส์/Domestic Tour

(D.3) เงินประกัน 100,000 = ขายทัวร์ นำนักท่องเที่ยวไทย และ ต่างชาติเที่ยว ได้ทั่วประเทศ เท่านั้น (ไม่สามารถนำเที่ยว/ขายทัวร์ไปต่างประเทศ) = ทัวร์อินบาวดน์/Inbound Tour

(D.4) เงินประกัน 200,000 = ขายทัวร์ ได้ทั้ง โดเมสติกส์/อินบาวดน์/เอ๊าบาวดน์ = สามารถ นำนักท่องเที่ยวไทย และ ต่างชาติเที่ยว ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก = ทัวร์เอ๊าบาวดน์/Outbound

(E.) ทั้ง 3 รูปแบบ : ถ้ามีรายรับ เกิน 1,800,000 บาท (ไม่ใช่กำไรนะครับ) เมื่อใด ต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ให้เร็วที่สุด มิฉะนั้นจะเจอปรับ  … เมื่อจด vat แล้ว ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง เพราะต้องนำส่ง vat ทุกเดือน

สงสัย เรื่องขั้นตอน : การเปิดบริษัททัวร์

ติดต่อ : อ.แฮรี่ 092-256-2000😍

อ.แฮรี่ สนับสนุนลูกศิษย์ทำทัวร์-วางเงินประกันกับกรมการท่องเที่ยว (อย่าแอบขายทัวร์โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะครับ)

ปล.
หลังจากที่พวกเราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ขายทัวร์ได้) แล้ว = ก็ค่อยสมัครเป็นสมาชิก แอพ “ไทยทัวร์คลับ” เพื่อดึงโปรแกรมทัวร์ทั่วไทยทั่วโลกไปขาย ขอราคาแลนด์ทั่วไทยทั่วโลก (ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว รถเช่า) ขอที่ราคาตั๋วกรุ๊ปสายการบินราคาถูกกว่าซื้อตรงกับสายการบินไปประกอบทัวร์ …รีวิวประวัติไกด์/นำเที่ยวทั่วไทย และ หัวหน้าทัวร์/นำเที่ยวทั่วโลก ที่เป็นลูกศิษย์ อ.แฮรี่ อ.จอห์น ม.พิษณุโลก พร้อมให้คะแนนติชมบริการได้

ให้คำปรึกษา เปิดบริษัททัวร์ (4.0)
ขายทัวร์ด้วยปลายนิ้ว

อ.แฮรี่: 092-256-2000
ไลน์: okHarry
Email : HarryHelpStudents@Gmail.com

*************

🌏 แอพ “ไทยทัวร์คลับ” แอพฟรี: เพื่อคนขายทัวร์ ไม่มีการกินหัวคิวเอเจ้นต์แม้แต่บาทเดียว

🗻 ดึงโปรแกรมของโฮเซลทัวร์ไปใช้ได้เลย
🏜  ใครอยากได้ตั๋วกรุ๊ปสายการบิน ก็ดึงได้เลย

🌐 โหลด แอพ “ไทยทัวร์คลับ” ผ่านมือถือ
🌐 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงค์ www.ThaiTourClub.com 

*************

อ.แฮรี่: 092-256-2000
ไลน์: okHarry
Email : HarryHelpStudents@Gmail.com

🗺 = www.CuHarry.com =
🇹🇭 = www.สอบบัตรไกด์.com =

คลิป รีวิว ความประทับใจ ลูกศิษย์ ทัวร์ลีดเดอร์ TL รุ่น 20 (ทริป ประเทศเวียดนาม-ตอนกลาง : บานาฮิลล์ : เว้-ดานัง-ฮอยอัน) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407929706435553&id=401397123755478

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: