แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรไกด์ : บัตรเงิน บัตรภูมิภาค

คลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป และ เป็นมัคคุเทศก์บัตรภูมิภาค

แบบฟอร์ม ใบรับรองเจ้าบ้าน สำหรับการยื่นขอบัตรไกด์ : ประเภท ไกด์บัตรเงิน และ ไกด์บัตรภูมิภาค

❗️ใครจะยื่นขอทำบัตรไกด์ ในภูมิภาคไหน ⏭ เราก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆ

กรณีที่ เราอยากจะเป็นไกด์ในภูมิภาคไหน เราก็ต้องมีชื่อของเราในทะเบียนบ้านในภูมิภาคนั้นๆ

ถ้าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นคนละพื้นที่ในภูมิภาคที่เราอยากเป็นไกด์ เราก็ต้องหาผู้ที่เป็นเจ้าบ้านในภูมิภาคนั้นๆช่วยรับรองว่า เราได้พักอาศัยกับเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน บ้านจริง บ้านเช่าได้หมด

เช่น เรามีชื่อในทะเบียนบ้าน”ภาคกลาง” หรือ “ภาคใต้” หรือ “ภาคอีสาน” … แต่เราอยากไปเป็นไกด์ภาคเหนือ … เราก็ต้องหาคนที่เป็นเจ้าบ้านใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่วยรับรองให้เรา ⏭ ว่าเราได้พักอาศัยกับเจ้าบ้าน (บ้านจริง บ้านเช่าได้หมด) ⏭ เพื่อที่เราจะสามารถประกอบอาชีพไกด์ในภาคเหนือได้ ⏭ โดยให้เจ้าบ้านกรอกแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าบ้านใบนี้ พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน และ ให้เจ้าบ้านรับรองเอกสารทุกฉบับ ⏭ แล้วให้เรานำชุดเจ้าบ้านนี้ไปประกบกับเอกสารต่างๆของเรา เพื่อรวมเอกสาร นำไปยื่น ให้กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในภูมิภาคนั้นๆ … ในกรณีที่ ก็ไปยื่นที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ที่ เชียงใหม่แลนด์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: