อยากเป็นไกด์ อยากสมัครอบรมไกด์ (กับ อ.แฮรี่) : ต้องอ่านก่อน

🤫 อยากเป็นไกด์  อยากสมัครอบรมไกด์ (กับ อ.แฮรี่)

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นไกด์ เพื่อนำเที่ยวในประเทศ

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ เพื่อนำเที่ยวต่างประเทศ

รบกวนอ่านก่อนครับ => เศรษฐกิจแบบนี้ 📌📌 ต้องคิดดีๆ

❎ ไม่มีหน่วยงานไหน สามารถช่วยให้ได้บัตรไกด์ 🤫 ทุกคนต้องใช้สมอง ต้องอ่าน ต้องจำ เพื่อให้มีความรู้ ต้องอ่านภาษาจีนได้ หรือ อ่านอังกฤษได้ 🚀 เพื่อไปสอบข้อสอบกลาง พิชิตบัตรไกด์อันทรงเกียรติทรงคุณค่านี้มาให้ได้=> ด้วยตัวเอง

🤫 อยากสมัครอบรมไกด์ (อายุขั้นต่ำ 18 ปี และวุฒิขั้นต่ำ ม.6)

ต้องอ่าน => เศรษฐกิจแบบนี้ 📌📌 ต้องคิดดีๆ

❎ อบรมไกด์ จบแล้ว แม้จะได้วุฒิบัตรแล้วก็ตาม ก็จะยังไม่ได้บัตรไกด์แบบอัตโนมัติ

❎ หลังอบรมแล้ว จะไม่มีการได้บัตรไกด์แบบอัตโนมัติ จนกว่าจะไปสอบผ่านข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยวผ่านก่อน  (เพราะ ก่อน เม.ย.63 อบรมจบแล้ว เพียงแค่นำหลักฐานไปยื่นขอบัตรไกด์ได้ทันที และ คนที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาท่องเที่ยวที่ได้ลงวิชามัคุเทศก์และออกทริปภาคสนาม ครบตามระเบียบกรมฯ ก็สามารถนำใบปริญญามาขอบัตรไกด์ได้เลย ไม่มีการสอบข่อสอบกลางกรมการท่องเที่ยว เหมือนในปัจจุบัน)

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นไกด์ เพื่อนำเที่ยวในประเทศ

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ เพื่อนำเที่ยวต่างประเทศ

❎ ไม่มีหน่วยงานไหน ช่วยให้ได้บัตรไกด์ ทุกคนต้องใช้สมอง ความรู้ ภาษา พิชิต ข้อสอบกลาง❎

❎ หมดยุค : จ่ายครบจบแน่ ซื้อขายวุฒิบัตร🤗

❎ หมดยุค : แห่กันมาสมัครอบรมไกด์

✅ หลังอบรม : ทุกคนต้องนำวุฒิบัตรไปสอบข้อสอบกลาง ✅ใครสอบผ่าน🚀จะได้บัตรไกด์

✅ การสมัครอบรมไกด์ มีเปิดหลายที่

✅ แต่ ข้อสอบกลาง ที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว กรมฯจะจัดสอบเป็นระยะๆ (ไม่ได้มีทุกเดือน)

❎ อย่าหลงเชื่อ ซื้อขายข้อสอบกลาง 🤫

อยากเป็นไกด์ : ถ้าไม่ได้ 3 ข้อนี้ 🤫 อย่าเสียเวลา

❎ ไม่ได้ภาษา / อ่านภาษาต่างประเทศไม่ออก

❎ ถ่ายรูปแล้วโดดเรียน

❎ ถ้าไม่ฟัง ไม่จด ไม่อ่าน ไม่ท่อง ไม่จำ

❎ งานไกด์ ใช่ว่าจะมีแน่นอน กินนอนไม่เป็นเวลา

❎ บริษัททัวร์ อาจเลือกไกด์ที่มีประสบการณ์

อ.แฮรี่ แนะนำให้เลิกคิด❎อย่าเสียเวลาอบรม เพราะไม่มีทางทำข้อสอบกลางได้❎อดได้บัตรไกด์

😅❎ อย่าหลงเชื่อว่า มีข้อสอบกลางขาย

🤫❎ ข้อสอบกรมฯมีหลายพันข้อ เหมือนซื้อหวย (แต่ อ.ไม่เคยซื้อนะครับ😅)

ปล.

ข้อสอบกลาง มีให้เลือกอ่านโจทย์คำถาม เป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ แล้วแต่เราเลือกถนัด

📌 ถ้าอยากสมัครอบรมไกด์ กับ อ.แฮรี่

📌 ต้องได้ภาษา ในระดับสื่อสารโต้ตอบเล่าเรื่องได้ (พูดช้าเร็วไม่สำคัญ) => จุดยืนของ อ.แฮรี่ คือ การไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ หรือ ภาษาแบบงูๆปลาๆ พูดแบบเป็นคำๆ

📌 ต้องอ่านภาษาได้ ข้อสอบกลาง กรมการท่องเที่ยว มีคำถามภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษให้เลือกสอบ ตามที่ตนถนัด

📌 ต้องตั้งใจเรียน อ่านท่อง อบรมเล่นๆไม่ได้ ถ้าจะอบรมแบบขอไปที 📌 ไม่ต้องสมัครกับ อ.แฮรี่ (อ.ไม่ได้กร่าง เพราะไม่อยากให้เข้าใจผิดคิดว่ายังไงก็ได้บัตรไกด์แบบง่ายๆ) เพราะถ้าไม่คิดตั้งใจเรียน จะไม่มีความรู้อะไรไปนั่งสอบข้อสอบกลางกรมฯ ถูกต้องไหมครับ ==> และสุดท้าย ก็จะสอบไม่ผ่าน 😭อดได้บัตรไกด์ 😥เสียเงิน 😥เสียเวลา 😥เสียความรู้สึก และ 🥺 โกรธเกลียด อ.แฮรี่

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นไกด์ เพื่อนำเที่ยวในประเทศ

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ เพื่อนำเที่ยวต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าอยากเป็นไกด์ อยากสอบบัตรไกด์ : ต้องอ่านครับ

บัตรไกด์ มีอายุ 5 ปี  กรมฯอนุญาตให้ต่อบัตรไกด์ได้ 120 วันล่วงหน้า => (อย่าให้บัตรไกด์ขาดอายุแม้แต่วันเดียว)

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ อยากเป็นมัคคุเทศก์ ในประเทศไทย : ต้องอ่าน

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ในประเทศไทย {ในประเทศไทย ==>>  คนต่างชาติ หรือ หัวหน้าทัวร์ต่างชาติที่มาพร้อมกับคณะทัวร์ที่ได้ซื้อทัวร์เข้ามาเที่ยวไทย ไม่สามารถ(แอบ)ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเที่ยวในราชอาณาจักรไทยได้ เพราะ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระบุว่า อาชีพมัคคุเทศก์ หรือ อาชีพไกด์ เป็นอาชีพสงวนของคนไทย ดังนั้น เราคนไทยเราต้องช่วยกันปกป้องอาชีพไกด์ไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป และตามกฎหมาย : ซิตติ้งไกด์ และ บริษัทัวร์ที่แอบจ้างคนต่างชาติให้มาทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวทั่วไทย ล้วนผิดกฎหมาย

ซิติ้งไกด์ : มีโทษ จำคุก 6 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้ใดแอบเป็นไกด์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ไม่มีบัตรไกด์) มีโทษ จำคุก 12 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

ผู้ใดแอบขายทัวร์ (มีกำไร แม้แต่1บาท) โดยไม่ได้มีใบอนุญาตนำเที่ยวโดยการวางเงินประกันกับกรมการท่องเที่ยวก่อน : มีโทษ จำคุก 24 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท

เราอยู่กลุ่มไหน :

(A.1) มี 3 กลุ่ม (หาให้เจอว่า เราเป็นคนกลุ่มไหน => ไม่ว่ากลุ่มไหน ก็ต้อง ได้ภาษา / ใครไม่ได้ภาษา จะไม่มีทางสอบได้บัตรไกด์ เพราะข้อสอบกลางจะมีข้อสอบภาษา =>

เชื่อ อ.แฮรี่ อาชีพไกด์ ต้องได้ภาษา รบกวนไปพัฒนาภาษามาก่อน เลือกฝึกภาษาอังกฤษ ดีกว่า ฝึกภาษาอื่น

เพราะข้อสอบกรมฯจะเป็นโจทย์คำถามเป็นภาษาให้เราอ่าน ถ้าอ่านภาษาไม่ออก = ไม่มีทางสอบผ่านข้อสอบกลาง = ไม่ผ่าน 100%)

กลุ่ม ก. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวได้เคยลงเรียนวิชามัคคุเทศก์ และ เคยออกทริปภาคสนาม ที่ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ/กรมการท่องเที่ยวกำหนด -> ให้พวกเรานำใบจบ “ใบปริญญา” และ “ใบเกรด” ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวก่อนว่า เราคือกลุ่มคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมใหม่ ใช่หรือไม่ -> ถ้าใช่ เราก็แค่รอไปลงทะเบียนสอบข้อกลางกรมฯเท่านั้น

ถ้าเจ้าหน้าที่กรมฯบอกว่า คุณสมบัติเราผ่าน คือ ไม่ต้องอบรมใหม่ -> ก็ให้พวกเราสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

กลุ่ม ข. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ม.6 จบ กศน. จบ ปวช. หรือ จบ GED : สามารถอบรมได้แค่ หลักสูตรบัตรภูมิภาคเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครอบรมบัตรเงินบัตรใหญ่)

กลุ่ม ค. – สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ที่ไม่ได้จบสายท่องเที่ยว หรือ จบสายท่องเที่ยวแต่ไม่เคยลงวิชามัคคุเทศก์และไม่เคยออกทริปภาคสนาม : คนกลุ่มนี้ สามารถ เลือกสมัคร อบรมบัตรภูมิภาค หรือ จะเลือกสมัครอบรมบัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงิน บัตรใหญ่ก็ได้

เฉพาะ 2 กลุ่มนี้ กลุ่ม (ข.) และ กลุ่ม (ค) -> ต้องหาที่สมัครอบรมไกด์ก่อน

อย่าลืม ถ้าไม่ได้ภาษา อย่าเสี่ยงสมัครอบรม อย่าหลอกตัวเอง เพราะสุดท้าย ก็จะไม่มีทางอ่านข้อสอบภาษาต่างประเทศข้อสอบกลางได้) -> หลังอบรม สอบจบสอบผ่าน กับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.อื่นๆแล้ว -> พวกเราก็จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม (อ.แฮรี่ วุฒิบัตรติดจรวดมาตลอดหลายปี อ.แฮรี่ อบรมเข้ม ไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ภาษา ลูกศิษย์สอบผ่านได้บัตรไกด์เกือบยกรุ่น) -> ก็ให้พวกเราสแกน วุฒิบัตรผ่านการอบรมดังกล่าว และสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

🚀 คลิก อ่าน ติดตาม วันสอบข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว : คลิกอ่านติดตามสมัครสอบไกด์/

🚀 อ.แฮรี่ 092-256-2000 (อบรมสอบบัตรไกด์ กับ อ.แฮรี่ เราอบรมเข้มมาตลอดหลายปี ไม่ได้อบรมเล่นๆ)

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นไกด์ เพื่อนำเที่ยวในประเทศ

📌 คลิก อ่าน : อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ เพื่อนำเที่ยวต่างประเทศ

 

🚀 คลิก : https://www.CuHarry.com

🚀 คลิก : https://www.อบรมไกด์.com

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย