อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ อยากสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ (อบรมทัวร์ลีดเดอร์)

🤗 อยากสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์

🤫 อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ ไปต่างประเทศ => ท่องเที่ยวช่วงนี้ไม่ดี

🤫 อยากสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ => อบรมแล้ว สามารถขอบัตรหัวหน้าทัวร์ (บัตรทัวร์ลีดเดอร์) ได้เลย 🤗 ไม่ต้องไปสอบข้อสอบกลางเหมือนสอบบัตรไกด์ 🤗 บัตรทัวร์ลีดเดอร์ เป็นบัตรตลอดชีพ

❎ หัวหน้าทัวร์ = ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ  แต่ ❎ ไกด์ = ผู้นำเที่ยวในราชอาณาจักรไทย

✅ บัตรหัวหน้าทัวร์ (บัตรทัวร์ลีดเดอร์) เป็นบัตรตลอดชีพ (ไม่ต้องต่ออายุ)

❎  แต่จะใช่ว่า มีบัตรหัวหน้าทัวร์ (บัตรทัวร์ลีดเดอร์) แล้ว จะมีงานตลอด

✅ หัวหน้าทัวร์ = ทัวร์ลีดเดอร์ = ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ (TL)

ตาม พรบ. หัวหน้าทัวร์ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับคณะที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อดูแลคณะเดินทาง และ ประสานงานกับไกด์ท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

(❎ ตาม พรบ. หัวหน้าทัวร์ ไม่ใช่ เบ๊ ไม่ใช่ บ๋อย และไม่ใช่ คนงานแบกหามประจำของคณะเดินทาง🥺 แต่ถ้าหัวหน้าทัวร์สามารถสร้างความประทับใจ บริการจนได้ใจคณะเดินทาง โอกาสก็อาจเริ่มมา🤗 )

คุณสมบัติ :

ผู้ที่จะสมัครอบรมเป็นหัวหน้าทัวร์ หรือ อบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ อบรมบัตรผู้นำเที่ยวต่างประเทศ (บัตร TL)

– อายุขั้นต่ำ 20 ปี

– วุฒิขั้นต่ำ ม.6

– ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรกรมฯ เน้นสอนการใช้คำศัพท์ สนทนาพื้นฐาน ภาษางูๆปลาๆ ก็สามารถสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ได้ (แต่การสมัครอบรมไกด์ อยากเป็นไกด์ ต้องได้ภาษา ภาษางูๆปลาๆไม่ได้)

(หัวหน้าทัวร์ที่ไม่ค่อยได้ภาษา หรือ ได้ภาษาแบบงูๆปลาๆ => โอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพนี้ โอกาสที่จะได้นำเที่ยวเส้นทางยุโรป อาจริบหรี่ เพราะบริษัททัวร์อาจจะไม่จ้างหัวหน้าทัวร์ที่ไม่ค่อยได้ภาษา และหรือ ไม่มีประสบการณ์ในการนำเที่ยว หรือเคยไปเที่ยวต่างประเทศ(บ่อยๆ) เพราะบริษัททัวร์ไม่ต้องการเสี่ยงอันตราย หัวหน้าทัวร์จำเป็นต้องได้ภาษา มีประสบการณ์ มีความรอบรู้ และมีไหวพริบในการแก้ไขรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และขณะเดียวกันต้องสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะเดินทางได้เป็นอย่างดี)

ถ้าอยากได้บัตรหัวหน้าทัวร์ : 

✅ สำหรับ ผู้ที่จบ ม.6 กศน. ปวช. GED ต้องหาที่สมัครอบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ อบรมหัวหน้าทัวร์

✅ สำหรับ ผู้ที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาท่องเที่ยว-ที่ได้ลงวิชามัคคุเทศก์ และออกทริปภาคสนาม ตามระเบียบกรมฯ = > ให้ไปปรึกษา กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม กรมการท่องเที่ยว ว่า “พวกเราได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรม หรือไม่?”

ถ้าเจ้าหน้าที่กรมฯ บอกว่า => เราได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ => เราก็นำหลักฐานวุฒิการศึกษา และเอกสารต่างๆ ไปยื่นขอทำบัตรหัวหน้าทัวร์ (บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือบัตรผู้นำเที่ยว) ได้ทันที…ทำบัตร TL ฟรีด้วย

ถ้าเจ้าหน้าที่กรมฯ บอกว่า ไม่ได้ => เราก็ต้องหาที่สมัครอบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ (อบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์)

– หลังอบรม => พวกเราจะได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมไปยื่นทำบัตรหัวหน้าทัวร์ (บัตรทัวร์ลีดเดอร์) ได้เลย

ปล.

ในบางประเทศ อาจจะไม่มีกฎหมายห้ามคนต่างชาติเป็นไกด์ นั่นหมายความว่า เราที่เป็นหัวหน้าทัวร์คนไทย เราสามารถทำหน้าที่เป็นไกด์ในประเทศนั้นๆได้เลย (หัวหน้าทัวร์ที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ในต่างประเทศ เราเรียกว่า “ทรูไกด์”)

พรบ. :

ผู้ใดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำเที่ยว หรือ ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นหัวหน้าทัวร์

❎ มีโทษ จำคุก 1 เดือน และหรือ ❎ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

📌 อ.แฮรี่ 092-256-2000

🚀 www.CuHarry.com 🚀

🚀 www.อบรมหัวหน้าทัวร์.com 🚀

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย