หลักสูตรอบรมไกด์ / ทัวร์ลีดเดอร์

คลิก: อบรม บัตรเงิน รุ่น 3 : อ.แฮรี่ จะขอ กรมฯ เปิดอบรม ที่ เชียงใหม่ : รับสมัคร-อบรม ช่วงปลาย ส.ค.63)

คลิก: อบรม บัตรเงิน รุ่น 3 : (อ.แฮรี่ จะขอกรมฯ เปิดอบรม ที่ เชียงใหม่ : รับสมัคร-อบรม ช่วงปลาย”xx ส.ค.”2563) อบรม 46 วัน (อบรมเต็มวัน 09.00-18.00 รวมออกทริป 9 วัน …

คลิก : เปิดรับสมัคร บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น 5 : (3 ส.ค. 2563)

เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น 5 : (3 ส.ค. 2563) (กรมฯอนุมัติแล้ว)  : รายละเอียดต่างๆ อยู่ด้านล่าง ✅ เปิดรับสมัคร – สอบสัมภาษณ์ภาษาง่ายๆ 🔴 วันที่ 3 …

ประกาศกรมฯ : รายชื่อผู้สอบผ่าน สอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 5 จัดโดยกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 และ {สมัครสอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 6 (สอบแก้ตัว และ สมัครสอบใหม่) สอบวันที่ 15 ส.ค.63}

🔺️ ประกาศกรมฯ : รายชื่อผู้สอบผ่าน สอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 5 จัดโดยกรมการท่องเที่ยว สอบเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 24 ก.ค.63) และ {สมัครสอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 6 …

ร่วมดีใจ ร่วมภาคภูมิใจ กับ ความสำเร็จ ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

ร่วมดีใจ ร่วมภาคภูมิใจ กับ ความสำเร็จ ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ สอบผ่านข้อสอบกลาง ได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จากรุ่น-สู่รุ่น ⬇️ รายละเอียด สถิติ ผลการสอบข้อสอบกลาง กรมฯ ของ ลูกศิษย์ …

คู่มือ การบรรยายด้านการนำเที่ยว สำหรับมัคคุเทศก์

อบรมไกด์ **คลิกที่ภาพหน้าปก ตามภาษาที่ต้องการ เพื่อทำการดาวโหลด** 🔴 ไฟล์ ดาวน์โหลด คู่มือบรรยายนำเที่ยวภายในประเทศ 6 ภาษา : (ฝากแชร์) 🔴 …