คลิกอ่าน : ช่วงโควิด ยังมีโอกาสติดหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด แม้จะยังมีวัคซีน ในส่วนของทางโครงการฯ จะยังไม่เปิดอบรมไกด์ หรือ อบรมหัวหน้าทัวร์ //// สมัคร อบรมไกด์ (อยากเป็นไกด์บัตรเงิน ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน หรือ ไกด์บัตรภูมิภาค) หรือ สมัครอบรมหัวหน้าทัวร์

ปล.
ในส่วนของทางโครงการฯ : อ.แฮรี่ ขออนุญาตชี้แจงว่า ในช่วงนี้ที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (ไม่หายขาดสักที แม้จะมีวัคซีนก็ตาม) จะยัง ไม่เปิดรับสมัครอบรมไกด์ และ อบรมหัวหน้าทัวร์ เพราะหากช่วงการฝึกอบรมดังกล่าว ‼️‼️ มีคนติดโควิด (ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน หรือ วิทยากร หรือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนใดคน1 หรือ คนในจังหวัด หรือในพื้นที่ หรือ มีคำสั่งล็อคดาวน์) ▶️▶️ จะทำให้ทุกคนต้องกักตัว งดจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ไม่สามารถออกทริป จนทำให้ไม่สามารถอบรมแล้วเสร็จตามกำหนดที่กรมฯได้อนุมัติจัดอบรม ▶️▶️ ซึ่งอาจทำให้ต้องขยายช่วงเวลาการฝึกอบรมไปเรื่อยๆ (แบบไม่มีกำหนด) ซึ่งจะวุ่นวายมากทีเดียว ทำให้การฝึกอบรมไม่จบสักที … นี่คือความกังวลใจครับ

สมัคร อบรมไกด์ (อยากเป็น ไกด์บัตรเงิน  หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน หรือ ไกด์บัตรภูมิภาค ต้องได้ภาษา / ใครไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) =>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

สมัคร อบรมหัวหน้าทัวร์ (ถ้าใครได้ภาษา  จะดีมากๆ / แม้ว่า ในหลักสูตรกรมการท่องเที่ยว ไม่ได้บังคับว่า จะต้องได้ภาษาคล่องแคล้วเหมือนกับคนที่คิดจะสมัครอบรมเป็นไกด์…แต่การที่จะเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี  อย่างน้อย หัวหน้าทัวร์ควรสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ได้ภาษา อังกฤษ หรือ จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ ภาษาอื่นๆได้บ้าง…หัวหน้าทัวร์ที่ไม่ได้ภาษา บริษัทัวร์อาจไม่จ้าง มีโอกาสว่างงานสูงมากๆ…ภาษาอังกฤษ คือ ภาษากลางที่ควรจะเป็นกันนะครับ)=>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

สมัคร อบรมอัพเกรด 4 วัน สำหรับผู้ที่มีบัตรชมพู ฯลฯ แล้ว =>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

คลิกอ่าน 👉 สมัคร อบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ อบรมหัวหน้าทัวร์  อบรมทัวร์ลีดเดอร์ ❎ วันรับสมัคร ยื่นเอกสาร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิกอ่าน 👉สมัคร อบรมไกด์บัตรเงิน ไกด์บัตรเงิน หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน นำเที่ยวทั่วราชอาณาจักรไทย ❎ วันรับสมัคร ยื่นเอกสาร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิกอ่าน 👉สมัคร อบรมไกด์ภาคเหนือ ไกด์ภาคเหนือ นำเที่ยว 17 จังหวัดในภาคเหนือ ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิกอ่าน 👉สมัคร อบรมไกด์ภาคใต้ไกด์ภาคใต้นำเที่ยว 14 จังหวัดในภาคใต้ ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิกอ่าน 👉สมัคร อบรมไกด์ภาคกลางไกด์ภาคกลางนำเที่ยว 26 จังหวัดในภาคกลาง ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

🔺️🔺️🔺️ อ.แฮรี่ กำลังจะมีเว็ปไซต์ www.B2Quiz.com เว็ปติวตะลุยโจทย์บนมือถือ เพื่อช่วยลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ในการฝึกทำโจทย์ แบบฝึกหัด ทบทวนความรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี ทรัพยากรท่องเที่ยว วัด วัง ความรู้เฉพาะภูมิภาค ความรู้ทักษะเฉพาะอาชีพ ความรู้ พรบ.ฯลฯ ก่อนที่จะไปสอบข้อสอบกลาง ที่จัดสอบโดย กรมการท่องเที่ยว

🔺️🔺️🔺️ เว็ปติวตะลุยโจทย์ www.B2Quiz.comของ อ.แฮรี่ จะประกอบด้วย ข้อสอบ แบบปรนัย ABCDE แบบถูก/ผิด  แบบเติมคำ   แบบภาพสไลด์ และ  แบบอัตนัย รวมถึง ข้อสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษา จีน อังกฤษ อินโดนีเซีย ฯลฯ

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️
🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️
🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

การต่ออายุบัตรไกด์ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป : ต้องหาที่อบรม 4 วันก่อน

🤗 ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ฯลฯ : ก่อนบัตรไกด์จะหมดอายุ ตามกฎหมายใหม่ พวกเราจะต้องหาที่สมัครอบรม 4 วันก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนผ่าน อัพเกรดบัตรเดิม เป็น บัตรภูมิภาค ภาคกลาง หรือ ภาคเหนือ หรือ ภาคใต้

🤗 ไกด์บัตรทอง : ก่อนบัตรไกด์จะหมดอายุ ตามกฎหมายใหม่ พวกเราจะต้องหาที่สมัครอบรม 4 วันก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนผ่าน อัพเกรดบัตรเดิม เป็น บัตรเงิน หรือบัตรบรอนซ์เงิน

⛔️⏬บัตรไกด์ทุกประเภท : ที่ใกล้จะหมดอายุ (เกือบครบ 5 ปี) ต้องอ่าน นะครับ ⏬⛔️

👉 คลิกอ่าน : ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคกลางให้ใหม่

 

👉 คลิกอ่าน : ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคเหนือให้ใหม่

 

👉 คลิกอ่าน : ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคใต้ให้ใหม่

🆘️ ปล. หมายเหตุ : 🆘️

🔴 อบรมอัพเกรด 4 วัน มีทั้งฟรี และ ไม่ฟรี {ถ้าอบรมอัพเกรดฟรี แสดงว่า เป็นงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว โดยแต่ละปีจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันไป ถ้ามีฟรี เมื่อไหร่ ถ้าเป็นไปได้ให้รีบอบรมก่อน ก่อนที่จะเสียสิทธิ์ หรือ ก่อนที่บัตรไกด์จะขาดอายุ}

สรุปว่า : อย่าปล่อยให้บัตรไกด์ ขาดอายุแม้แต่วันเดียว

🚫 บัตรไกด์ เฉพาะ บัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ ถ้าบัตรขาดอายุไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัคร ⏭ ต้องหาที่อบรมใหม่ ⏩ อบรมใหม่แล้ว (ก็จะยังไม่ได้บัตรไกด์) ⏭ ต้องรอสอบ-ข้อสอบกลางกับกรมฯอีกด่าน ใครสอบผ่าน กรมฯถึงจะออกบัตรไกด์ให้

❗❗ เฉพาะ ไกด์บัตรเงิน : ถ้าเกิด บัตรไกด์ขาดอายุไปแล้ว => ไม่ต้องอบรมใหม่ => แค่รอ สมัครสอบข้อสอบกลาง เท่านั้น => 👉 คลิกที่ลิงค์ สมัครสอบข้อสอบกลางที่ลิงค์นี้ได้เลย

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️
🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

คลิกอ่าน : ⬆️⏫อบรมอัพเกรด ฟรี โดยกรมการท่องเที่ยว ⬆️⏫

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️
🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

คลิกอ่าน : =>> อยากเป็นไกด์   อยากเป็นหัวหน้าทัวร์

คลิกอ่าน : =>> สมัครอบรมไกด์บัตรเงิน

คลิกอ่าน : =>> สมัครอบรมไกด์บัตรภูมิภาค : ไกด์ภาคกลาง  ไกด์ภาคเหนือ  ไกด์ภาคใต้

คลิกอ่าน : =>> สมัครอบรมหัวหน้าทัวร์    สมัครอบรมทัวร์ลีดเดอร์

คลิกอ่านสถิติเยี่ยม ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ สอบข้อสอบกลางผ่าน สอบได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จากรุ่น สู่รุ่น

คลิกอ่าน : =>> เอกสารทำบัตรไกด์   เอกสารทำบัตรหัวหน้าทัวร์    เอกสารต่ออายุบัตรไกด์

คลิกอ่าน : =>> พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉบับย่อ โดย อ.แฮรี่

คลิกอ่าน : =>> ร่วมคัดค้านร่างกฎหมาย : นักท่องเที่ยวต่างชาติ น้อยกว่า 12 คนไม่ต้องจ้างไกด์

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย