คลิกอ่าน : หลักสูตร อบรมไกด์ (บัตรเงิน บัตรภูมิภาค) หรือ อบรมหัวหน้าทัวร์

อ.แฮรี่ กำลังจะมีเว็ปไซต์ เว็ปติวตะลุยโจทย์บนมือถือเพื่อช่วย ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ฝึกทำโจทย์ แบบฝึกหัด ทบทวนความรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี ทรัพยากรท่องเที่ยว วัด วัง ความรู้เฉพาะภูมิภาค ความรู้ทักษะเฉพาะอาชีพ ความรู้ พรบ.ฯลฯ ก่อนที่จะไปสอบข้อสอบกลาง ที่จัดสอบโดย กรมการท่องเที่ยว

เว็ปติวตะลุยโจทย์ ของ อ.แฮรี่ จะประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย ABCDE ถูก/ผิด เติมคำ ภาพสไลด์ และ อัตนัย รวมถึง ข้อสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษา จีน อังกฤษ อินโดนีเซียเว็ปติวสอบบัตรไกด์บนมือถือ อ.แฮรี่  เพื่อลูกศิษย์ อ.แฮรี่เท่านั้น ที่ www.B2Quiz.com เร็วๆนี้ 

คลิก : หลักสูตรอบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ อบรมหัวหน้าทัวร์  อบรมทัวร์ลีดเดอร์ ❎ วันรับสมัคร ยื่นเอกสาร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิก : หลักสูตรอบรมไกด์บัตรเงิน ไกด์บัตรเงิน หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน นำเที่ยวทั่วราชอาณาจักรไทย ❎ วันรับสมัคร ยื่นเอกสาร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิก : หลักสูตรอบรมไกด์ภาคเหนือ ไกด์ภาคเหนือ นำเที่ยว 17 จังหวัดในภาคเหนือ ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิก :หลักสูตรอบรมไกด์ภาคใต้ไกด์ภาคใต้นำเที่ยว 14 จังหวัดในภาคใต้ ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

คลิกอ่าน : หลักสูตรอบรมไกด์ภาคกลางไกด์ภาคกลางนำเที่ยว 26 จังหวัดในภาคกลาง ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

 

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

การต่ออายุบัตรไกด์ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป : ต้องหาที่อบรม 4 วันก่อน

🤗 ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ฯลฯ : ก่อนบัตรไกด์จะหมดอายุ ตามกฎหมายใหม่ พวกเราจะต้องหาที่สมัครอบรม 4 วันก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนผ่าน อัพเกรดบัตรเดิม เป็น บัตรภูมิภาค ภาคกลาง หรือ ภาคเหนือ หรือ ภาคใต้

🤗 ไกด์บัตรทอง : ก่อนบัตรไกด์จะหมดอายุ ตามกฎหมายใหม่ พวกเราจะต้องหาที่สมัครอบรม 4 วันก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนผ่าน อัพเกรดบัตรเดิม เป็น บัตรเงิน หรือบัตรบรอนซ์เงิน

 

ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคกลางให้ใหม่

 

ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคเหนือให้ใหม่

 

ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคใต้ให้ใหม่

🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️

 

คลิกอ่าน : อยากเป็นไกด์   อยากเป็นหัวหน้าทัวร์

คลิกอ่าน : สมัครอบรมไกด์บัตรเงิน

คลิกอ่าน : สมัครอบรมไกด์บัตรภูมิภาค : ไกด์ภาคกลาง  ไกด์ภาคเหนือ  ไกด์ภาคใต้

คลิกอ่าน : สมัครอบรมหัวหน้าทัวร์    สมัครอบรมทัวร์ลีดเดอร์

คลิกอ่านสถิติเยี่ยม ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ สอบข้อสอบกลางผ่าน สอบได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จากรุ่น สู่รุ่น

คลิกอ่าน : เอกสารทำบัตรไกด์   เอกสารทำบัตรหัวหน้าทัวร์    เอกสารต่ออายุบัตรไกด์

คลิกอ่าน : พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉบับย่อ โดย อ.แฮรี่

คลิกอ่าน : ร่วมคัดค้านร่างกฎหมาย : นักท่องเที่ยวต่างชาติ น้อยกว่า 12 คนไม่ต้องจ้างไกด์

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: