คลิกอ่าน : (อยากเป็น ไกด์บัตรเงิน ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน หรือ ไกด์บัตรภูมิภาค หรือ อยากเป็นหัวหน้าทัวร์) : ช่วงนี้ เริ่มมีการทยอยเปิดอบรมไกด์กันแล้วครับ => ช่วงนี้ เริ่มมีหลายสถาบันทยอยเปิดอบรมไกด์กันแล้วครับ (แต่ในส่วนของทาง อ.แฮรี่ ทางโครงการฯนั้น ทางโครงการฯจะขอกรมการท่องเที่ยวเปิดอบรมไกด์ และอบรมหัวหน้าทัวร์ ช่วงประมาณ มิ.ย./ก.ค. 2566 จากเดิมที่คาดว่า จะแล้วเสร็จ เดือน ก.พ. หรือ มี.ค. 2566 ที่ อาคาร Convention ชั้น 2 ณ โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11 (BTS นานา) )

A) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เป็นไกด์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่

B) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตผู้นำเที่ยว เป็นหัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์) ที่พาคณะนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ  เป็นหัวหน้าทัวร์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่ 

C) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ขายทัวร์มีใบอนุญาตหรือไม่ 

(1) หลักสูตรอบรมหัวหน้าทัวร์ หลักสูตรใหม่ : (อายุ 20 ปี และ ใช้วุฒิขั้นต่ำ ม.6 / คนที่ได้ภาษา  ถือว่าดีมากๆ / แม้ว่า ในหลักสูตรกรมการท่องเที่ยว ไม่ได้บังคับหลักสูตรหัวหน้าทัวร์ ว่า จะต้องได้ภาษา (ซึ่งต่างจาการสมัครอบรมไกด์ ต้องได้ภาษา) …แต่การที่จะเป็นหัวหน้าทัวร์นั้น อย่างน้อย หัวหน้าทัวร์ควรสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศพอได้บ้าง เช่น ได้ภาษาอังกฤษ หรือ จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ ภาษาอื่นๆก็ได้ … หัวหน้าทัวร์ที่ไม่ได้ภาษาใดเลย บริษัทัวร์อาจไม่จ้าง …อย่างน้อย ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาโลก ที่หัวหน้าทัวร์ควรจะสื่อสารได้บ้างไม่มากก็น้อย)=>> คลิกที่ลิ้งค์นี้ : (เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรบัตรหัวหน้าทัวร์หลักสูตรใหม่ /บัตรหัวหน้าทัวร์เป็นบัตรตลอดชีพ ไม่มีวันหมดอายุ)

🎆🎆🎆🎆🎆 ช่วงนี้ เริ่มมีหลายสถาบันทยอยเปิดอบรมไกด์กันแล้วครับ (แต่ในส่วนของทาง อ.แฮรี่ ทางโครงการฯจะขอกรมการท่องเที่ยวเปิดอบรมไกด์ และอบรมหัวหน้าทัวร์ ที่ อาคาร Convention ชั้น 2 ณ โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11 (BTS นานา) คาดว่า น่าจะได้เอกสารจากโรงแรมช่วงประมาณ เม.ย. หรือ พ.ค.2566 จากนั้นค่อยดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานฝึกอบรมกับกรมการท่องเที่ยวต่อไป (อาจจะได้เปิดอบรมช่วง มิ.ย. หรือ ก.ค. 2566 ก็ได้) …. อ.แฮรี่ ขออภัย จากที่เคยบอกพวกเราว่า อ.คาดว่า น่าจะเปิดอบรมได้ช่วง มี.ค.2566)

คลิกอ่าน 👉 สมัครอบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ อบรมหัวหน้าทัวร์  อบรมทัวร์ลีดเดอร์ ❎ วันรับสมัคร ยื่นเอกสาร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

(2) หลักสูตรอบรมไกด์ : (อายุ 18 ปี และ ใช้วุฒิขั้นต่ำ ม.6 / อยากเป็น ไกด์บัตรเงิน (ไกด์บรอนซ์เงิน) และไกด์บัตรภูมิภาค ต้องได้ภาษา => ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) =>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง : (บัตรไกด์ มีอายุ 5 ปี ก่อนบัตรจะหมดอายุ ต้องอบรมอัพเกรดความรู้ก่อนไปต่ออายุบัตรไกด์)

คลิกอ่าน 👉สมัครอบรมไกด์บัตรเงิน ไกด์บัตรเงิน หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน นำเที่ยวทั่วราชอาณาจักรไทย ❎ วันรับสมัคร ยื่นเอกสาร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

คลิกอ่าน 👉สมัครอบรมไกด์ภาคเหนือ ไกด์ภาคเหนือ นำเที่ยว 17 จังหวัดในภาคเหนือ ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

คลิกอ่าน 👉สมัคร อบรมไกด์ภาคใต้ไกด์ภาคใต้นำเที่ยว 14 จังหวัดในภาคใต้ ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

คลิกอ่าน 👉สมัคร อบรมไกด์ภาคกลางไกด์ภาคกลางนำเที่ยว 26 จังหวัดในภาคกลาง ❎ วันรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ฯลฯ

(3) ต่อไป คือ หลักสูตรสำหรับคนที่มีบัตรไกด์แล้ว และ บัตรไกด์ยังไม่หมดอายุ :  ก่อนจะไปต่ออายุ ต้องอบรมอัพเกรดความรู้ก่อนไปต่ออายุนะครับ

(3.1) ไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ (เช่นไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ฯลฯ) (ตั้งแต่ 11 เม.ย. 2562) : ก่อนที่บัตรไกด์จะหมดอายุ ต้องหาที่อบรมอัพเกรดความรู้ 27 ชั่วโมง (อบรม 4 วัน) สามารถสมัครอบรมตามสถาบันต่างๆ : (อ.แฮรี่ ไม่แน่ใจว่า หากสถานการณ์โรคระบาดโควิดดีขึ้นแล้ว อาจจะต้องเดินทางไปนั่งอบรม 4 วัน? คงจะไม่มีการอบรม 4วันแบบออนไลน์อีกต่อไป) =>> คลิก ที่ ลิงค์ 

(3.2) ไกด์บัตรเงิน (ตั้งแต่ 7 พ.ค.2565): ก่อนที่บัตรไกด์จะหมดอายุ ต้องอบรม อย่างน้อย 10 ชั่วโมงผ่านออนไลน์ก่อน (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) =>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

(4) สำหรับไกด์ที่บัตรหมดอายุไปแล้ว : จะถือว่าความเป็นไกด์สิ้นสุดทันที ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ได้อีกต่อไป (กฎหมาย : หากแอบเป็นไกด์ต่อ ก็จะเจอคุก 1 ปี และหรือ ปรับสูงสุด 100,000 บาท)

(4.1) หลักสูตรอบรมพิเศษ 30 ชั่วโมง พิเศษเฉพาะไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ (เช่น ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ฯ) ที่บัตรไกด์ได้หมดอายุช่วง ระหว่าง 11 เม.ย. 62 – 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น : สามารถหาที่สมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ 30 ชั่วโมงนี้ โดยไม่ต้องสมัครอบรมไกด์ใหม่เหมือนคนที่ยังไม่มีบัตรไกด์ => อบรม 30 ชั่วโมงนี้จบแล้ว => ก็รอสอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว  (ส่วนไกด์บัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ ที่บัตรหมดอายุ “ก่อน 11 เม.ย. 62 หรือ หลัง 30 ธ.ค. 64” => จะต้องหาที่สมัครอบรมไกด์ใหม่สมัครอบรมเหมือนคนไม่เคยมีบัตรไกด์ และต้องใช้วุฒิขั้นต่ำ ม.6 => อบรมจบแล้วก็สอบข้อสอบกลางอีกครั้ง  : หากใครสงสัย สามารถโทรมาสอบถาม อ.แฮรี่ ที่ 081-934-3111)

==>> หากบัตรไกด์ขาดอายุแล้ว รบกวน คลิกอ่านเพิ่มเติมที่บรรทัดนี้ จะได้ไม่พลาดโอกาส 

(4.2) สำหรับไกด์บัตรเงินที่บัตรขาดอายุไปแล้ว => สามารถสมัครสอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครอบรมใหม่แต่อย่างใด =>> คลิก ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

==>> หากบัตรไกด์บัตรเงินขาดอายุแล้ว รบกวน คลิกอ่านเพิ่มเติมที่บรรทัดนี้ จะได้ไม่พลาดโอกาส 

การต่ออายุบัตรไกด์ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป : ต้องหาที่อบรม 4 วันก่อน 

🤗 ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ฯลฯ : ก่อนบัตรไกด์จะหมดอายุ ตามกฎหมายใหม่ พวกเราจะต้องหาที่สมัครอบรม 4 วันก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนผ่าน อัพเกรดบัตรเดิม เป็น บัตรภูมิภาค ภาคกลาง หรือ ภาคเหนือ หรือ ภาคใต้

🤗 ไกด์บัตรทอง : ก่อนบัตรไกด์จะหมดอายุ ตามกฎหมายใหม่ พวกเราจะต้องหาที่สมัครอบรม 4 วันก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนผ่าน อัพเกรดบัตรเดิม เป็น บัตรเงิน หรือบัตรบรอนซ์เงิน

⛔️⏬บัตรไกด์ทุกประเภท : ที่ใกล้จะหมดอายุ (เกือบครบ 5 ปี) ต้องอ่าน นะครับ ⏬⛔️

👉 คลิกอ่าน : ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคกลางให้ใหม่

👉 คลิกอ่าน : ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคเหนือให้ใหม่

👉 คลิกอ่าน : ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ที่นำเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังจะหมดอายุในอีก 120 วันข้างหน้า ให้รีบหาที่สมัครอบรมด่วน อบรม 4 วันเพื่อที่จะได้รับใบผ่านการอบรมไปต่ออายุ แล้วกรมฯจะทำการต่ออายุแบบอัพเกรด เป็น บัตรภูมิภาค ภาคใต้ให้ใหม่

🆘️ ปล. หมายเหตุ : 🆘️

🔴 อบรมอัพเกรด 4 วัน มีทั้งฟรี และ ไม่ฟรี {ถ้าอบรมอัพเกรดฟรี แสดงว่า เป็นงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว โดยแต่ละปีจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันไป // ฟรี ไม่ฟรี ให้รีบสมัครอบรมอัพเกรดล่วงหน้าก่อน =>> ก่อนที่จะเสียสิทธิ์ หรือ ก่อนที่บัตรไกด์จะขาดอายุ}

สรุปว่า : อย่าปล่อยให้บัตรไกด์ ขาดอายุแม้แต่วันเดียว

🚫 บัตรไกด์ เฉพาะ บัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ ถ้าบัตรขาดอายุไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัคร ⏭ ต้องหาที่อบรมใหม่ ⏩ อบรมใหม่แล้ว (ก็จะยังไม่ได้บัตรไกด์) ⏭ ต้องรอสอบ-ข้อสอบกลางกับกรมฯอีกด่าน ใครสอบผ่าน กรมฯถึงจะออกบัตรไกด์ให้

❗❗ เฉพาะ ไกด์บัตรเงิน : ถ้าเกิด บัตรไกด์ขาดอายุไปแล้ว => ไม่ต้องอบรมใหม่ => แค่รอ สมัครสอบข้อสอบกลาง เท่านั้น => 👉 คลิกที่ลิงค์ สมัครสอบข้อสอบกลางที่ลิงค์นี้ได้เลย

==>> หากบัตรไกด์ขาดอายุแล้ว รบกวน คลิกอ่านเพิ่มเติมที่บรรทัดนี้ จะได้ไม่พลาดโอกาส 

คลิกอ่าน : =>> อยากเป็นไกด์   อยากเป็นหัวหน้าทัวร์

คลิกอ่าน : =>> สมัครอบรมไกด์บัตรเงิน

คลิกอ่าน : =>> สมัครอบรมไกด์บัตรภูมิภาค : ไกด์ภาคกลาง  ไกด์ภาคเหนือ  ไกด์ภาคใต้

คลิกอ่าน : =>> สมัครอบรมหัวหน้าทัวร์    สมัครอบรมทัวร์ลีดเดอร์

คลิกอ่านสถิติเยี่ยม ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ สอบข้อสอบกลางผ่าน สอบได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จากรุ่น สู่รุ่น

คลิกอ่าน : =>> เอกสารทำบัตรไกด์   เอกสารทำบัตรหัวหน้าทัวร์    เอกสารต่ออายุบัตรไกด์

คลิกอ่าน : =>> พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉบับย่อ โดย อ.แฮรี่

คลิกอ่าน : =>> ร่วมคัดค้านร่างกฎหมาย : นักท่องเที่ยวต่างชาติ น้อยกว่า 12 คนไม่ต้องจ้างไกด์

ติดต่อสอบถาม : หากใครสนใจ หรือ ต้องการข้อมูล การอบรมไกด์ สอบบัตรไกด์ หรือ การอบรมหัวหน้าทัวร์ การอบรมอัพเกรด-ต่ออายุบัตรไกด์ หรือ บัตรไกด์ที่ขาดอาไปแล้ว หรือ อยากเปิดบริษัททัวร์ => ลองโทรมาคุยกัน อ.แฮรี่ 081-934-3111 / 092-256-2000 (อ.แฮรี่ จะแนะนำให้ข้อมูลตามแนวทางที่ถูกต้อง แบบตรงไปตรงมา) : www.CuHarry.com 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย