เรียนพี่น้องมัคคุเทศก์ และ พี่น้องคนไทยช่วยคัดค้าน การยกร่างกฎหมายที่อาจเอื้อคนต่างชาติมากลืนกินเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวไทยได้

มีคลิป บทสัมภาษณ์ ประเด็นร้อน : อยู่ ด้านล่าง

ดาวโหลด/กรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอความคิดเห็น ผ่านกรมการท่องเที่ยวไปยังคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อประมวลความคิดเห็นนำเสนอคณะอนุฯยกร่างกฎหมายต่อไป :

ดาวโหลด เพื่อ กรอกแบบฟอร์ม PDF  หรือ แบบฟอร์ม JPEGหน้า1 และ  JPEGหน้า2

 

เรียน มัคคุเทศก์อาชีพ และ พี่น้องคนไทย “ช่วยคัดค้าน ร่าง กม. ฉบับนี้ ที่ระบุ ว่า : นักท่องเที่ยว น้อยกว่า 12 คนไม่ต้องใช้ไกด์” 

ซึ่งร่างนี้ อาจเอื้อ ให้เกิด ขบวนการเกิด ไกด์ผี  (เช่นไกด์เถื่อน ไกด์ผี ทิ้งทัวร์และ บริษัททัวร์นอมินีต่างชาติ ทำทัวร์ศูนย์เหรียญกับกรุ๊ปเล็กๆ (FIT) ง่ายขึ้น และ จับได้ยากมากขึ้น (ตัวอย่างที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีร่างฉบับนี้ เช่น นอมินีต่างชาติที่ภูเก็ต  นอมินีต่างชาติที่เชียงใหม่  นอมินีต่างชาติที่กรุงเทพฯ)  จริงหรือไม่? “

หากร่างกฎหมายนี้ ผ่าน จะมีผลกระทบ อะไรบ้าง   

(1) มีโอกาสสูงมาก ที่ มัคคุเทศก์ไทย จะตกงาน เพราะคนต่างชาติจะใช้กฎหมายนี้เป็นช่องทางในการแฝงตัวมาเป็นไกด์เถื่อน (หรือไกด์ผี) ในคราบของนักท่องเที่ยว ที่เรียกว่า เที่ยวแบบ FIT  (เที่ยวอิสระ หรือ เที่ยวแบบส่วนตัว) และ จะถูกจับได้ยากมาก เพราะเขาจะอ้างว่า เขาไม่ใช่ไกด์ แต่เป็นนักท่องเที่ยว หรือ เป็นเพื่อน/ญาติพี่น้อง และไม่มีใครกล้าจับ เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คน รวมถึงไกด์เถื่อนต่างชาติที่จะให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวแบบผิดๆ ไม่รู้จริง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นต้น และอาจหลอกนักท่องเที่ยวด้วยการแอบอ้างชื่อเบื้องสูงได้

(2) มีโอกาสสูง ที่จะเอื้อให้คนต่างชาติแย่งกันเข้ามาจัดตั้งบริษัททัวร์ที่มีคนไทยเป็นนอมินีเพิ่มมากขึ้น เพราะรูปแบบทัวร์หลังโควิด 19 คนจะเริ่มมีการเที่ยวแบบกรุ๊ปเล็กๆมากขึ้น ก็อาจจะนำไปสู่ การธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ (Zero Dollar) แบบกรุ๊ปเล็กๆมากขึ้น (ที่เดิมที ทัวร์ศูนย์เหรียญจะเกิดกับกรุ๊ปใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ที่เรียกว่า ทัวร์บัส โดนจะเน้นการช้อปปิ้ง เป็นหลัก รวมถึงความพยายามขายออพชั่น ขายสินค้า เกินราคา เพื่อเอาทุนคืน หรือ เอากำไรหลายเท่าตัว)

และเมื่อทรัพยากรท่องเที่ยว (ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะปะการัง และสัตว์ป่าคุ้มครอง) ของประเทศเริ่มถูกทำลาย/เสียหาย คนเหล่านี้ก็จะย้ายหนีไปตั้งรกรากที่ประเทศอื่นต่อไป รวมถึงรายได้ที่พวกเขาหาได้ ก็โอนไปฝากที่ต่างประเทศทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเสียดาย หรือ หวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศไทยเลย รวมถึง ภัยอันตรายด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว(ชาติเดียวกัน)ที่มาแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ ไกด์เถื่อนต่างชาติทิ้งทัวร์ เพราะนักท่องเที่ยวที่มา ไม่ช้อป ไม่ใช้จ่าย หรือ ใช้จ่ายน้อย ไม่สามารถคืนทุนให้กับตัวเองที่ได้ลงทุนซื้อหัวนักท่องเที่ยวมา ก็ทิ้งทัวร์หนีกลับประเทศ

(3) มีโอกาสสูง ที่จะสร้างปัญหาด้านความมั่นคง และภาพลักษณ์ของประเทศได้ เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้จะเอื้อ หรือดึงคนต่างชาติมาทำธุรกิจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และจับได้ยากขึ้น และ จะทำกันเป็นขบวนการแบบเบ็ดเสร็จและทำกันอย่างมักง่าย ไม่สนใจต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่อาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนักท่องเที่ยว กับประเทศไทยได้ เช่น อาจเกิดเรือล่ม โดยมีคนต่างชาติมาเปิดบริษัททัวร์เป็นเจ้าของเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ฝืนให้เรือออกท่ามกลางคลื่นลมที่แรงทั้งๆที่กรมอุตุฯสั่งห้ามออก หรือมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามก็ตาม เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว จนเกิดการสูญเสียชีวิตเป็นข่าวใหญ่ได้

จึงขอ เพื่อนมัคคุเทศก์ และพี่น้องคนไทย ช่วยเขียน คัดค้าน ส่งถึง   :

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ว่า   

“เราไม่สนับสนุนให้มีการออกกฎหมาย กำหนด
จำนวนนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 12 คน ไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์”

เพราะ ร่างนี้ แม้จะพยายามตีความว่า นักท่องเที่ยว มีสิทธิ์เลือก จะจ้าง/ไม่จ้างไกด์ ก็ได้ = เปิดช่องให้คนต่างชาติแอบมาเป็นไกด์ผีในคราบนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น / ถูกจับได้ยากมากๆ (= ออกกฎหมายเพื่อเจาะยางตัวเอง) จริงหรือไม่?

{เป็นเรื่องปกติ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทำการจอง ซื้อบริการล่วงหน้า ผ่านเว็ปไซต์ หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ ก่อนมาเที่ยวที่ประเทศไทยกันเอง แต่ก็ใช่ว่า เราคนไทยจะไปออกกฎหมายเพื่อเอื้อ/เอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ

=> ปีที่ผ่านมา 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเกือบ 39.79 ล้านคน ก่อรายได้เข้าประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท โดยไม่มีร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ เลย  => https://marketeeronline.co/archives/153987}

ดาวโหลด เพื่อ กรอกแบบฟอร์ม PDF  หรือ แบบฟอร์ม JPEGหน้า1 และ  JPEGหน้า2

หลังจากที่ได้กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น แล้ว => ส่ง EMS  /  ส่ง Email ด่วนที่สุด ถึง

      ถึง กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
           ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10230

           หรือ ส่ง ทางอีเมล : nitikarn@gmail.com

 

ปล. อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ นอมินีข้ามชาติ ทำร้ายธุรกิจ SME ไทย ทำลายเศรษฐกิจชาติ :

https://taokaemai.com/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8/

รวม คลิป บทสัมภาษณ์ ประเด็นร้อน : 

⬇️ คลิป : สัมภาษณ์ คุณกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน : เกิดการลักหลับมัคคุเทศก์ไทยในช่วงวิกฤตโควิด19   (29 พ.ย.2563)

 

⬇️ คลิป สัมภาษณ์ : นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (1 มิ.ย.2563) {ทางกรมการท่องเที่ยวอยากเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นก่อน ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไร}  ถ้าไม่มีเวลาฟัง ลองฟัง ตั้งแต่ นาทีที่ 12.05 เป็นต้นไป และ นาทีที่ 13.38 

 

⬇️ คลิป : สัมภาษณ์ คุณสุรวัช อัครวรมาศ หนึ่งในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตัวแทนฝั่งผู้ประกอบการ มาชี้ให้เห็น Timeline ที่มาที่ไปของร่างฉบับดังกล่าว และย้ำว่า”ให้ดูที่เจตนารมณ์ของการร่างตนเป็นคนหนึ่งที่คัดค้านเรื่องไกด์เถื่อนมาโดยตลอด” เราคงจะต้องติดตามเรื่อง #ร่างฉบับฮ๊อต กันต่อไปว่าสุดท้ายจะผ่านหรือไม่ผ่าน!?  (3 มิ.ย.2563)

 

⬇️ คลิป : นายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน พร้อมนำทีมตัวแทนมัคคุเทศก์ทุกภาคเข้าชี้แจงกับคณะกรรมาธิการในเรื่องให้มีการแก้ไขกฎหมายในมาตราดังกล่าวโดยเร่งด่วน !! ผ่าน นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต รับหนังสือไว้ และ รับปากว่าในฐานะรองประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร จะเร่งนำเข้าหารือเป็นการเร่งด่วน เพราะตนเองก็เป็นประธานอนุฯรับเรื่องร้องทุกข์ในคณะกรรมาธิการชุดนี้อยู่แล้ว  (8 มิ.ย.2563)

 

คลิป ด้านล่างนี้ เป็นคลิปประกอบเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจาก นอมินีต่างชาติ ที่ยังมีอยู่ในทุกวันนี้ ที่ยังไม่มีการยกร่าง กฎหมาย ฉบับที่ว่านี้ : –

 

⬇️ คลิป-จับนอมินีจีน-จัดตั้งบริษัททัวร์ (16 มี.ค.2560)

 

⬇️ คลิป-บุกจับไกด์เถื่อนจีน ทิ้งทัวร์นักท่องเที่ยวจีนด้วยกัน ( 4 พ.ค.2560)

 

⬇️ คลิป-นอมินีทัวร์จีนบนเกาะสมุย ( 1 ส.ค.2561)

 

⬇️ คลิป-ผู้ต้องหานอมินีบริษัททัวร์จีนที่เกาะสมุย-โกงเงินคนไทย (1 ส.ค.2561) 

 

⬇️ คลิป-นอมินีต่างชาติ-เปิดบริษัทขายเครื่องนอนยางพารา (5 พ.ย.2561)

 

⬇️ คลิป – นอมินีต่างชาติ เปิดบริษัททัวร์  (15 พ.ย.2561)

ขอบคุณ Youtube และทีมข่าวช่องต่างๆ และ ผู้ให้สัมภาษณ์ สำหรับข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ เพื่อใช้ในการศึกษา อ้างอิง ฯลฯ

อ.แฮรี่ 092-256-2000

เนื้อหาที่ อ.แฮรี่ ได้เขียนไปนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ภายใต้รัฐธรรมนูญ {อาจเป็นแนวทางให้กับประชาชนที่ไม่เคยมีความรู้ภูมิหลัง (Background Knowledge) เกี่ยวกับ วงการไกด์ และ วงการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สมาคมมัคคุเทศก์ และมัคคุเทศก์ ได้พยายามต่อต้านไกด์เถื่อนต่างชาติด้วยการเดินขบวนอย่างสันติบ้าง และยื่นหนังสือ ถึง นายกรัฐมนตรีบ้าง เพื่อให้ทราบถึง ภัย อันตราย ผลกระทบจาก ขบวนการไกด์เถื่อนต่างชาติ (หรือไกด์ผี) และ ทัวร์ศูนย์เหรียญ-ที่ไม่ได้ก่อรายได้ที่แท้จริงให้กับประเทศอย่างที่เข้าใจ ที่คิดว่านักท่องเที่ยวเยอะหมายถึงประเทศได้รายได้เยอะ} แต่ถ้าหากภายหลัง ความกังวลดังกล่าวเกิดเป็นจริงขึ้นมา แล้วใครเล่า จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ !!!

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย