รายชื่อสถาบันฯ ที่เปิดอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ อบรมเปลี่ยนผ่าน-อัพเกรดบัตรเฉพาะพื้นที่เป็นบัตรภูมิภาค อบรมต่ออายุบัตรเงิน และหลักสูตรใหม่ที่กรมฯเพิ่งประกาศใช้เพื่อช่วยไกด์ที่บัตรหมดอายุ (ช่วยสุดซอยเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับไกด์ที่บัตรหมดอายุไปแล้ว (ยกเว้นไกด์บัตรเงิน หากบัตรเงินหมดอายุ ก็แค่รอสมัครสอบข้อสอบกลางเท่านั้น ไม่ต้องอบรมใหม่นะครับ)

(สำหรับผู้ที่อยากสมัครอบรมไกด์ กับ อ.แฮรี่ // อ.ต้องขออนุญาตทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ทางมือถือนิด1 ก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้ภาษาเลย ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ แบบนี้ อ.ขออนุญาตไม่รับนะครับ (อ.แฮรี่ทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วครับ คนที่มาสมัครอบรมไกด์กับทางโครงการฯ บางรุ่นมีแค่ 7 คนก็มี)// เพราะหลักสูตรการอบรมไกด์ระบุว่า ไกด์ต้องได้ภาษา…อย่าโกรธเกลียดกันนะครับ แต่ถ้าเป็นหลักสูตรอบรมหัวหน้าทัวร์ ที่เป็นการนำคนไทยเที่ยวต่างประเทศ ภาษาก็จะไม่ซีเรียสมาก อย่างน้อยต้องพอรู้คำศัพท์ในการนำเที่ยวในระดับ1 …. ส่วนบริษัททัวร์จะรับ/ไม่รับคนที่ไม่ได้ภาษา ก็ขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์ครับ)

🎆🎆🎆🎆🎆 ช่วงนี้ เริ่มมีหลายสถาบันทยอยเปิดอบรมไกด์กันแล้วครับ (แต่ในส่วนของทาง อ.แฮรี่ ทางโครงการฯจะขอกรมการท่องเที่ยวเปิดอบรมไกด์ และอบรมหัวหน้าทัวร์ ที่ อาคาร Convention ชั้น 2 ณ โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11 (BTS นานา) คาดว่า น่าจะได้เอกสารจากโรงแรมช่วงประมาณ เม.ย. หรือ พ.ค.2566 จากนั้นค่อยดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานฝึกอบรมกับกรมการท่องเที่ยวต่อไป (อาจจะได้เปิดอบรมช่วง ปลายปี 2566 หรือ ต้นเดือน 2567 ก็ได้) …. อ.แฮรี่ ขออภัย จากที่เคยบอกพวกเราว่า อ.คาดว่า น่าจะเปิดอบรมได้ช่วง มี.ค.2566)

ปล. ค่าสมัครอบรม (สอบสัมภาษณ์คัดเลือก) ของบางสถานฝึกอบรม น่าจะอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ค่าอบรมแต่ละหลักสูตรของแต่ละสถานฝึกอบรมน่าจะต่างกันไม่มาก “อาจจะ” อยู่ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท (อาจน้อยกว่า หรือมากกว่า ก็ได้) ค่าอบรมของแต่ละสถานฝึกอบรม “น่าจะ” รวมทริป เช่น ค่ารถบัส ค่าที่พักค้างคืนระหว่างออกทริปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัด ค่าเอกสารบางส่วน (บางสถานฝึกอบรมอาจแจกเอกสารรูปแบบ PDF เพื่อลดการใช้กระดาษ) ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ทั้งนี้ช่วงการออกทริป รถบัสรถตู้จะมีประกันอุบัติเหตุตาม พรบ.ขนส่ง (แต่ค่าอบรมส่วนใหญ่จะไม่รวม : ค่าอาหาร และค่าใช้ส่วนตัวจ่ายระหว่างอบรม ค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรทำ/มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และหรือ ประกันชีวิตตามความสมัครใจ เพราะหลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น) และ ค่าอบรมอาจมีการให้แบ่งจ่ายเป็น 2-3งวด เป็นต้น นี่คือไอเดียกว้างๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการอบรมแบบกว้างๆนะครับ หากต้องการข้อมูลที่ชัดเจนก็สามารถติดต่อสอบถามกับแต่ละสถานฝึกอบรมตามรายชื่อประกาศของกรมฯครับ

(อ.แฮรี่ : ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นมา กรมฯได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อสะกัดการซื้อขายวุฒิบัตรไปยื่นทำบัตรไกด์ เพื่อสะกัดการอบรมผี คือไม่ได้มีการอบรมจริง จ่ายเงินค่าอบรมแล้วรอรับวุฒิบัตรพร้อมๆกับเพื่อนที่อบรมจริง กรมฯต้องการสร้างคุณภาพมาตรฐานที่ดีงามให้กับผู้ที่คิดจะเป็นไกด์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว และบริษัททัวร์ และชื่อเสียงประเทศชาติ : ดังนั้น การที่จะสอบได้บัตรไกด์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า เพราะข้อสอบของกรมฯออกกว้างมากๆๆๆ ยากที่จะคาดเดาได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดให้ร้ายสถานฝึกอบรมใดๆ หรือการันตีว่า อบรม หรือ ติวแล้วจะสอบได้บัตรไกด์)

ดังนั้น ใครที่ไม่พร้อมที่จะตั้งใจเรียน ไม่ขยันอ่านท่องจำ อ.แฮรี่ เสนอว่า อย่าเสียเวลา เพราะยังไงก็จะต้องไปสอบข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยกรมฯ ใครสอบข้อสอบกลางไม่ผ่าน => ก็จะไม่ได้บัตรไกด์ เสียทั้งเงิน และเสียทั้งเวลาครับ / การสอบผ่านข้อสอบกลางจะต้องสอบผ่านให้ได้ทั้ง2หมวด ใครสอบผ่านหมวดใดหมวด1 อีกหมวดที่สอบไม่ผ่าน กรมฯจะให้เวลาสอบซ่อมได้ 2ปี หาก2ปีแล้วยังสอบซ่อมไม่ผ่าน ผลสอบของหมวดที่เคยสอบผ่านก่อนหน้าก็จะโมฆะไป ต้องไปเริ่มสอบใหม่ทั้ง2หมวด … ไม่ง่าย ไม่ยาก ถ้าตั้งใจจริง

รายชื่อสถานฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวที่กรมฯอนุมัติให้จัดอบรม : คลิกที่ลิ้งค์แล้ว อาจต้องรอโหลดข้อมูลประมาณ 20-60 นาทีนะครับ เพราะมันเกี่ยวกับเซิฟเวอร์ของกรมฯครับ

A. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ไกด์บัตรเงิน นำเที่ยวทั่วไทย =>อบรมจบแล้ว ต้องรอสอบข้อสอบกลางให้ผ่านก่อน => ถึงจะได้บัตรไกด์บัตรเงินนะครับ) บัตรไกด์มีอายุ 5 ปี เพิ่มเติมครับ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม เราสามารถนำวุฒิบัตรนี้ไปถ่ายสำเนาเพื่อไปขอขึ้นทะเบียนเป็นบัตรผู้นำเที่ยวหรือบัตรหัวหน้าทัวร์ได้ทันที แต่สำหรับบัตรไกด์นั้นเราจะยังไม่ได้นะครับ เราจะต้องรอสมัครสอบข้อสอบกลางก่อน สอบผ่าน กรมฯจะออกบัตรไกด์ให้ครับ => “”ดังนั้น อย่าเข้าใจผิดคิดว่า อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปนี้แล้วจะได้ 2บัตรทันที เราจะพูดแบบนี้ไม่ได้ เพราะถ้าจะได้2บัตรทันที เหมือนสมัยก่อนปี 2562 ที่อบรมจบแล้วทุกคนจะได้2บัตรทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปสอบข้อสอบกลางอะไรเลย”” : คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง (รอโหลดนะครับ)

B. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) (ไกด์บัตรภูมิภาค นำเที่ยวเฉพาะภูมิภาคเท่านั้น ไม่สามารถนำเที่ยวข้ามภูมิภาคนะครับ =>อบรมจบแล้ว ต้องรอสอบข้อสอบกลางให้ผ่านก่อน => ถึงจะได้บัตรไกด์ประเภทบัตรภูมิภาคของภาคนั้นๆนะครับ ดังนั้นหากอยากจะนำเที่ยวครบทุกภาค ก็ต้องสมัครอบรมแบบเป็นภาคๆให้ครบทุกภาค => อบรมจบในแต่ละภาค ก็ต้องรอสมัครสอบข้อสอบกลางเหมือนเดิม => สอบข้อสอบกลางผ่านก็จะได้บัตรไกด์นำเที่ยวภาคนั้นๆครับ) บัตรไกด์มีอายุ 5 ปี : คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง (รอโหลดนะครับ)

C. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นหลักสูตรช่วยไกด์บัตรทอง”ที่บัตรหมดอายุไปแล้ว” คือ กรมฯตั้งใจช่วยแบบสุดซอยแบบไม่ผิดกฎหมาย=>อบรม 27 ชั่วโมงจบแล้ว =>ก็ไปสอบข้อสอบกลาง สอบผ่านก็จะได้บัตรเงินจากกรมการท่องเที่ยว : คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง (รอโหลดนะครับ)

D. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นหลักสูตรช่วยไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ (ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง เป็นต้น) ที่บัตรหมดอายุไปแล้ว คือ กรมฯตั้งใจช่วยแบบสุดซอยแบบไม่ผิดกฎหมาย =>อบรมจบแล้ว ก็ไปสอบข้อสอบกลาง =>สอบผ่านก็จะได้”บัตรไกด์ ประเภทบัตรภูมิภาคของภาคนั้นๆ เพื่อนำเที่ยวภาคนั้นๆเท่านั้น” จากกรมการท่องเที่ยว (เท่าที่ อ.แฮรี่ทราบจากการไปร่วมประชุมกับกรมฯ หากใครอบรม 30 ชั่วโมงแล้วหากสอบผ่านได้บัตรภูมิภาคแล้ว แต่ต่อมายังปล่อยให้บัตรไกด์ขาดอายุอีก คราวนี้จะไม่สามารถอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้อีกแล้ว =>ต้องสมัครอบรมมัคคุเทศก์แบบเต็มหลักสูตร คือ ต้องอบรมเกือบเดือน และต้องออกทริป และไปสอบข้อสอบกลางอีก /แต่ทั้งนี้เงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ รอกรมฯประกาศนะครับ) บัตรมีอายุ 5 ปี: คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง (รอโหลดนะครับ)

E. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป หรือ ที่เรียกว่า อบรมอัพเกรด “ไกด์บัตรทอง” ไปเป็น “ไกด์บัตรเงิน” (อบรม 27 ชั่วโมง อบรมจบแล้ว => ก็นำบัตรไกด์เดิมไปต่ออายุได้เลย กรมฯจะออกบัตรไกด์ให้ใหม่ เป็นบัตรไกด์บัตรเงิน มีอายุ 5ปี) : คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง หลักสูตรนี้ น่าจะไม่มีการขอเปิดอบรมแล้ว => ดังนั้น หากไกด์บัตรทองบัตรขาดอายุ ก็ต้องหาที่อบรม หลักสูตรในข้อ C ด้านบนแทน

F. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลืองเป็นต้น) เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้/ภาคเหนือ) หรือ ที่เรียกว่า อบรมอัพเกรด”ไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่” ไปเป็น “ไกด์บัตรภูมิภาค” อบรม 27 ชั่วโมง (อบรม 27 ชั่วโมง อบรมจบแล้วก็นำบัตรไกด์เดิมไปต่ออายุได้เลย กรมฯจะออกบัตรไกด์ให้ใหม่ เป็นบัตรไกด์ประเภทบัตรภูมิภาคของภาคนั้นๆ บัตรมีอายุ 5ปี) : คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง (รอโหลดนะครับ)

G. หลักสูตรผู้นำเที่ยว หรือ อบรมหัวหน้าทัวร์ หรือ อบรมทัวร์ลีดเดอร์ (นำเที่ยวต่างประเทศ เพื่อไปเจอไกด์ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ บางประเทศอาจอนุญาตให้หัวหน้าทัวร์ต่างชาตินำเที่ยวเป็นไกด์ได้เองเลยโดยไม่จำเป็นต้องจ้างไกด์ท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ แต่บางประเทศไม่อนุญาตให้หัวหน้าทัวร์เป็นไกด์นะครับ เช่น ประเทศไทยของเรา จะไม่อนุญาตให้หัวหน้าทัวร์ต่างชาติ หรือ ผู้ที่ไม่ใช่ไกด์นำเที่ยวครับ หรือ แม้แต่คนไทยที่ไม่มีบัตรไกด์ก็ไม่สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้นะครับ ผิดกฎหมาย จะมีโทษทั้งปรับทั้งจำนะครับ และแม้แต่ไกด์ภูมิภาคนำเที่ยวข้ามภูมิภาคก็ผิดกฎหมายเช่นกันครับ) บัตรหัวหน้าทัวร์ เป็นบัตรตลอดชีพ : คลิกที่ลิงค์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด มีที่ไหนเปิดอบรมบ้าง (รอโหลดนะครับ)

หากสงสัย สามารถโทรสอบถาม :
กรมการท่องเที่ยว 02-141-3333

หรือ อ.แฮรี่ 081-934-3111 / 092-256-2000
(หาก อ. ไม่รับสาย ต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่างไรก็ตาม สามารถส่งข้อความ sms มาที่มือถือดังกล่าวนะครับ หาก อ.สะดวกจะตอบกลับครับ)

🎆🎆🎆 สำหรับไกด์ (บัตรไกด์ทุกประเภท) ที่บัตรไกด์ที่ยังไม่หมดอายุ => ต้องรีบอบรม ก่อนไป ต่ออายุ 🎆🎆🎆🎆🎆

1) สำหรับไกด์ประเภท บัตรเฉพาะพื้นที่ (เช่น บัตรชมพู* บัตรเหลือง* บัตรเฉพาะพื้นที่สีต่างๆ* และ บัตรทอง*) => ถ้าจะต่ออายุบัตรไกด์ => จะต้องรีบหาที่เปิดรับสมัครอบรมอัพเกรดทางออนไลน์ 27 ชั่วโมง (ตอนนี้ อ.แฮรี่ ไม่แน่ใจว่า จะมีกี่สถาบันฯที่จะขอกรมฯเปิดรับสมัครอบรม พวกเราสามารถดูรายชื่อสถาบันฯที่ลิ้งค์ด้านบนครับ) => ใช้เวลาอบรมอัพเกรด* 4 วัน เป็นการอบรมทางออนไลน์ครับ (ระวัง อย่าปล่อยให้บัตรไกด์หมดอายุแม้แต่วันเดียว หากบัตรไกด์ดังกล่าว*หมดอายุ => ก็จะสิ้นสภาพความเป็นไกด์ทันที ถ้าอยากเป็นไกด์ต่อ => ก็ต้องสมัครอบรมหลักสูตรช่วยสุดซอย (ในข้อ C และ ข้อ D ด้านบน) => อบรมจบแล้ว ก็ต้องไปสมัครสอบข้อสอบกลาง สอบผ่าน กรมฯถึงจะออกบัตรไกด์ให้ใหม่) : => หากอบรมจบแล้ว ก็คลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูรายละเอียดการสมัครสอบข้อสอบกลาง หรือสอบบัตรไกด์ได้เลย (อ.แฮรี่ คิดว่า หลังปี 2566 ไม่น่าจะมีไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่แล้วครับ เพราะตั้งแต่ ปี 2562 ก็ไม่มีการเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่แล้วครับ ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่ปี 2562 มีแต่การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป หลักสูตรมัคคุเทศก์ภูมิภาค และหลักสูตรหัวหน้าทัวร์ครับ)

2) สำหรับคนที่มีบัตรไกด์ ประเภท บัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน : ตั้งแต่ 7 พ.ค.2565 เป็นต้นไป : การต่ออายุบัตรเงิน => ไกด์บัตรเงินทุกคน จะต้องอบรมอัพเกรดความรู้ (อย่างน้อย10 ชม.)ให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะสามารถไปต่ออายุบัตรไกด์ได้ => อบรมออนไลน์จบแล้ว => ก็จะได้รับหนังสือรับรองไปยื่นต่ออายุบัตรไกด์ (ไกด์บัตรเงินสามารถอบรมทางออนไลน์-ฟรี-24 ชม. พวกเราสามารถทยอยอบรมวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ครับ ระบบจะจดจำเนื้อหา ระยะเวลาที่เราเคยอบรมไปก่อนหน้า) (ทั้งนี้ หากมีหนังสือรับรองแล้ว สามารถไปต่ออายุได้ 120 วันล่วงหน้าก่อนที่บัตรจะหมดอายุ /// ระวังอย่าลืมต่ออายุนะครับ หากลืมไปต่ออายุ จะสิ้นสภาพความเป็นไกด์ทันที คราวนี้ ต้องไปสมัครสอบข้อสอบกลาง สอบผ่านถึงจะได้บัตรไกด์ครับ)

สำหรับไกด์บัตรเงิน (บัตรบรอนซ์เงิน)ที่หมดอายุไปแล้ว => ก็จะสิ้นสภาพความเป็นไกด์ทันที ถ้าอยากเป็นไกด์ต่อ => ต้องไปสมัครสอบข้อสอบกลางใหม่ ถ้าสอบผ่าน ก็จะได้บัตรไกด์บัตรเงิน (อ.แฮรี่ ขอย้ำนะครับ เฉพาะไกด์บัตรเงินที่บัตรหมดอายุเท่านั้น บัตรเงินที่หมดอายุไปแล้ว ไม่ต้องสมัครอบรมไกด์ใหม่ แค่รอสมัครสอบข้อสอบกลางเท่านั้นนะครับ/หรือรอดูประกาศเป็นระยะๆว่าจะมีประกาศอะไรออกมาสำหรับไกด์บัตรทองหรือไม่อย่างไรครับ) : กรณีที่บัตรไกด์ บัตรเงิน หรือบัตรบรอนซ์เงินหมดอายุไปแล้ว ไม่ต้องสมัครอบรมใดๆ=> แค่คลิกที่ลิ้งค์นี้เลยเพื่อดูรายละเอียดการสอบข้อสอบกลางหรือสอบบัตรไกด์ได้เลย สอบผ่าน กรมฯจะอนุมัติบัตรเงินให้ใหม่

แบนเนอร์ด้านล่างนี้ : เป็นขั้นตอนการสมัครอบรมออนไลน์ 10 ชม.สำหรับไกด์บัตรเงิน หากไม่อบรมก่อน กรมฯจะไม่ต่ออายุบัตรไกด์ให้ครับ เพราะฉะนั้น ไกด์บัตรเงิน และไกด์บัตรภูมิภาคสามารถอบรมแบบออนไลน์แบบล่วงหน้าได้แต่เนิ่นๆเลยนะครับ อย่าอบรมแบบใกล้ๆ เพราะจะเสี่ยงไปต่ออายุบัตรไกด์ไม่ทันได้

3.) ผู้สนใจทั่วไปที่ยังไม่มีบัตรไกด์ => หากอยากเป็นไกด์ (คิดให้ดีๆนะครับ อาชีพไกด์ เป็นอาชีพอิสระ มีเกียรติ แต่มีความเสี่ยง รายได้ไม่แน่นอน ฯลฯ)=> ต้องหาที่สมัครอบรมก่อนครับ ตอนนี้ การอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ ยังไม่มีการอบรมแบบออนไลน์นะครับ =>จะต้องเดินทางไปนั่งอบรมกับสถาบันฯเท่านั้น กรมการท่องเที่ยวยังไม่มีนโยบายให้อบรมแบบออนไลน์ (ซึ่งจะแตกต่างจาก การอบรมเพื่อต่ออายุบัตรไกด์ซึ่งสามารถอบรมแบบออนไลน์ได้) คนที่ยังไม่มีบัตรไกด์ => อาจต้องทำใจนิด เพราะหลังจากที่ได้ไปสมัครอบรมแล้ว => ตอนใกล้ๆจะเปิดอบรม => อาจมีการเลื่อนอบรม หรือ ยกเลิกการเปิดอบรมอยู่บ่อยครั้ง เพราะจำนวนผู้สมัครมีไม่มากพอที่จะเปิดอบรมได้ครับ)

3.1) ผู้สนใจทั่วไปที่ยังไม่มีบัตรไกด์ : กรณีที่มีวุฒิ ม.6 / ปวช/ กศน./ ปวส / ป.ตรี ==>> อบรมจบแล้ว => จะยังไม่ได้บัตรไกด์ นะครับ ==> อบรมจบแล้ว ทุกๆคนจะต้องนำวุฒิบัตรผ่านการอบรมไปสมัครสอบข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว => ใครสอบผ่านข้อสอบกลาง กรมฯก็จะอนุมัติออกบัตรได์ให้ => จากสถิติการสอบบัตรไกด์ที่ผ่านมาตามที่เก็บข้อมูลได้ ลูกศิษย์ของอ.แฮรี่ สอบผ่านได้บัตรไกด์สูงมาก ทั้งนี้ต้องให้เครดิตทีมคณาจารย์ และ รุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ ขยันอ่าน ขยันท่องจำ และ ภาษาค่อนข้างดี ถึงดีมาก ==>> บริษัททัวร์ลองเรียกใช้บริการไกด์ และ หัวหน้าทัวร์ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ได้นะครับ ==>> ลูกศิษย์บริการดี/ไม่ดีอย่างไร โทรมา ติ-ชม ได้นะครับ

3.2) ส่วนคนที่ยังไม่มีบัตรไกด์ : กรณี จบ ปวส. หรือ จบ ป.ตรี จบสาขาท่องเที่ยว และมีลงเรียนวิชามัคคุเทศก์ และ มีออกทริปภาคสนาม => ให้ลองนำ “ใบเกรด” ไปให้เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวช่วยดูว่า รายวิชาที่เราได้ลงเรียนไปแล้วนั้น เราได้เรียนครบตรงตามระเบียบกรมฯหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่า เราได้ลงเรียนครบตรงตามระเบียบกรมฯ เราก็ได้สิทธิไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครอบรมไกด์เหมือนคนอื่น ==>> เราก็รอสมัครสอบบัตรไกด์ รอสอบข้อสอบกลางได้เลย

ปล. การสมัครอบรมไกด์ : (ก่อนปี 2562 : อบรมไกด์จบแล้ว มีวุฒิบัตรผ่านการอบรม เอกสารครบ ไปยื่นขอบัตรไกด์ได้เลย นี่จึงเป็นที่มา ของเสียงบ่นจากบริษัททัวร์ว่า ไกด์ไม่มีคุณภาพ ไกด์ไม่มีความรู้ ไกด์ไม่ได้ภาษา มีขบวนการซื้อขายวุฒิบัตรเพื่อนำไปยื่นทำบัตรไกด์ นี่จึงเป็นที่มาของการแก้ไขกฎกระทรวง => ให้มีการสอบบัตรไกด์สอบข้อสอบกลาง เพราะฉะนั้น ตั้งแต่ 2562 เป็นต้นมา => ทุกคนที่อบรมไกด์จบแล้ว => ต้องรอสมัครสอบบัตรไกด์สอบข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว ใครสอบผ่าน ก็จะได้บัตรไกด์จากกรมฯ => การได้บัตรไกด์แบบง่ายๆ แค่มีวุฒิบัตร และเอกสารครบ ไม่มีอีกต่อไปแล้วครับ)

  • การสมัครอบรมไกด์บัตรภูมิภาค (ไกด์บัตรเล็ก นำเที่ยวได้แค่เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาค1เท่านั้น ถ้าอยากนำเที่ยวครบทั้ง 4 ภาคก็ต้องสมัครอบรม 4ภาค) : ใช้วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
  • การสมัครอบรมไกด์บัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน (ไกด์บัตรใหญ่ บัตรเดียวที่สามารถนำเที่ยวทั่วไทย) : ใช้วุฒิ ขั้นต่ำ ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.ตรี

  • ทั้งนี้ การสมัครอบรมไกด์ “ไม่ว่าจะสมัคร อบรมไกด์บัตรภูมิภาค หรือ ไกด์บัตรเงิน” ล้วนต้องได้ภาษา”นะครับ (อ.แฮรี่ ขออนุญาตไม่รับคนที่ไม่ได้ภาษานะครับ เพราะ ถ้าไม่ได้ภาษา จะสอบผ่านข้อสอบกลางได้อย่างไร และถ้าไม่ได้ภาษา จะไปอธิบายสื่อสารเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้เรื่องเข้าใจได้อย่างไร)

  • ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว มี 2 หมวด คือ หมวดความรู้ทั่วไปภาษาไทย 70ข้อ และหมวดภาษาต่างประเทศ 30 ข้อ เลือกสอบ จีน หรือ อังกฤษ ตามที่ถนัด) ===>>>ใครสอบไม่ผ่านหมวดใด ก็สามารถสอบซ่อมใหม่ สอบเฉพาะหมวดที่ไม่ผ่าน สามารถซ่อมได้เรื่อยๆจนกว่าจะสอบผ่านให้ได้ภายใน 2 ปี  ==> ถ้าผ่านไป 2 ปี แล้ว ยังสอบไม่ผ่านหมวดใดหมวด1 ==> หมวดที่เคยสอบผ่านก่อนหน้าก็จะโมฆะทันที และจะต้องเริ่มต้นสมัครสอบใหม่ทั้ง2หมวด (กรมฯจัดสอบ ฟรี ‼️) / หาก สแกนบาร์โค้ดไม่ได้ ลอง => คลิก ที่ลิ้งค์นี้เพื่อสมัครสอบข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) : https://e-exam2btouristguide.dot.go.th/?fbclid=IwAR3K1ikDRsMLIQL5u17TtVdK4CKPS4RwpLFfcE_j-XJbrH94Mg7ZL85nwu0

  • แต่ การสมัครอบรมหัวหน้าทัวร์ หรือ ทัวร์ลีดเดอร์ (ใช้วุฒิขั้นต่ำ ม.6) จะเป็นการเรียนคำศัพท์เฉพาะเพื่อการนำเที่ยว ไม่ได้เน้นการใช้ภาษาเหมือนการอบรมไกด์ที่ผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาได้ระดับ1 : ดังนั้น การอบรมหัวหน้าทัวร์ อ.แฮรี่ จึงไม่ได้เน้นการใช้ภาษา ขอเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ เพราะ หัวหน้าทัวร์ คือ บุคคลที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเมื่อไปต่างประเทศ เพื่อนำคณะไปเจอไกด์ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ไกด์ก็จะทำหน้าที่อธิบายบรรยายเล่าเรื่องต่างๆเป็นภาษาของเขาให้นักท่องเที่ยวไทยฟัง แต่ถ้าหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ภาษาก็อาจลำบากหน่อย แต่ปัญหาคือ บริษัททัวร์จะกล้าให้งานนำเที่ยวต่างประเทศ ?

👉 คลิกดู ประกาศผลสอบ ภายในวันที่
.
☎️ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบกรุณาติดต่อ 📞 093-125-4306, 02-141-3153 ในวันและเวลาราชการ หรือ 📞 084-645 -1109 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

หรือ ลองโทรมาสอบถาม อ.แฮรี่ ได้ที่ 0819343111 (อ.แฮรี่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯนะครับ แต่ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์กับพวกเรา รวมถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว การเปิด-ปิดบริษัททัวร์ให้พวกเรามีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจต่อไป หากติดต่อ อ.แฮรี่ไม่ได้ รบกวนส่งเป็นข้อความมาที่มือถือนะครับ หากสะดวกจะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลครับ )

อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็ป อ.ครับ

🌏= www.cuharry.com =🌏

อ.แฮรี่ : 081-934-3111

Line : okHarry

Email : HarryTGTL@Gmail.com

ติดต่อสอบถาม : หากใครสนใจ หรือ ต้องการข้อมูล การอบรมไกด์ สอบบัตรไกด์ หรือ การอบรมหัวหน้าทัวร์ การอบรมอัพเกรด-ต่ออายุบัตรไกด์ หรือ บัตรไกด์ที่ขาดอาไปแล้ว หรือ อยากเปิดบริษัททัวร์ => ลองโทรมาคุยกัน อ.แฮรี่ 081-934-3111 (อ.แฮรี่ จะแนะนำให้ข้อมูลตามแนวทางที่ถูกต้อง แบบตรงไปตรงมา) : www.CuHarry.com 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย