ประกาศกรมฯ เลื่อนสอบบัตรไกด์ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564

ประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง เลื่อนการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 (แต่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสอบครั้งที่ 3 และรอประกาศวันสอบครั้งที่ 3 จากกรมฯอีกครั้ง)

 

▶️ คลิก ดูประกาศกรมฯ สอบบัตรไกด์ครั้งที่ 1 2 และ 3 ปี 2564     (เลื่อนสอบ)

 

 

 

 

 

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย