บัตรภูมิภาค

อัพเดท…เรื่องบัตรไกด์ บัตรภูมิภาค
คือ…แม้ว่า… กรมการท่องเที่ยว…

(A) กรมฯ อาจจะ เปิดโอกาส ให้ เริ่ม “อบรม”แบบต่ออายุบัตรไกด์ หรือ ที่เรียกว่า “อบรม อัพเกรด”

(A.1) อบรม อัพเกรด ต่ออายุ บัตรชมพู เป็น “บัตรภูมิภาค”
ช่วง ก.ย.-ต.ค.-พ.ย. 2561 หรือ ต้นปี 2562

และ

(A.2) อบรม อัพเกรด ต่ออายุ บัตรทอง…เป็น บัตรเงิน
ช่วง ก.ย.-ต.ค.-พ.ย. 2561 หรือ ต้นปี 2562

หรือ ….

(B.) กรมฯ อาจจะ ให้เริ่ม…อนุญาตให้ อ.แฮรี่ และ ม.ต่างๆ เริ่มรับสมัครจัดอบรม”หลักสูตรบัตรภูมิภาค” ได้ก็ตาม ….แต่….😢

(C.) แต่… ก่อนวันที่ 18 เม.ย.2562 😱
กฎหมาย ยังไม่เปิดช่อง ให้กรมการท่องเที่ยวอนุมัติออกบัตรไกด์ ประเภท บัตรภูมิภาค ให้ใครได้ทั้งสิ้น …

(D.) …ต้องรอ…รอ…ให้ถึง วันที่ 18 เม.ย.2562 ก่อนเท่านั้น…

(C.1.) ช่วง กำลัง…รอ…นี้…ตาม พรบ….ระบุว่า …

(C.1.1.) กรณี มีบัตรไกด์ แต่ลืมติดบัตรไกด์ขณะปฏิบัติหน้าที่ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ

(C.1.2.) บัตรไกด์หมดอายุแล้ว และ…ได้เข้า…อบรมหลักสูตรต่ออายุบัตรไกด์ครบ 3 วันแล้ว แต่เป็นช่วงรอ…บัตรไกด์…ในช่วงนี้…ห้ามพวกเรา…แอบไป…เป็นไกด์…นะครับ…เพราะจะมีโทษ…= ถือว่า เป็นไกด์เถื่อน…😱😥…โทษคุก ไม่เกิน 1 ปี และหรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 😢😥

(C.1.2.1) หรือ กรมฯ อาจมีมาตรการผ่อนผันให้ ไปปฏิบัติหน้าที่ไกด์ไปก่อนจนกว่าจะได้บัตรไกดในวันที่ 18 เม.ย.2562 ตามใบนัดรับบัตรไกด์?)

(D.) ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562…
กรมการท่องเที่ยว ถึงจะเริ่ม …
อนุมัติออกบัตรไกด์ บัตรภูมิภาคให้ทุกๆคนไปเป็นไกด์ได้ครับ

(E.) อ.แฮรี่…อยากรู้จังเลย….ว่า….

ใคร เอ่ย
ชื่อ นามสกุล อะไร เอ่ย
จะได้เลขที่ xx-000001 ในแต่ละภูมิภาค

(E.1) บัตรภูมิภาค-ภาคเหนือ 😱👍
(E.2) บัตรภูมิภาค-ภาคใต้ 😱👍
(E.3) บัตรภูมิภาค-ภาคอีสาน 😱👍
(E.4) บัตรภูมิภาค-ภาคกลาง 😱👍

ปล.
(F.) อ.แฮรี่…เรามุ่งมั่น…จะผลิต…ไกด์บัตรเงิน บัตรภูมิภาค ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ … ให้…โดดเด่น และ แตกต่าง …

เพื่อส่งต่อ ให้บริษัททัวร์ และช่วยงานรัฐบาล

ไกด์ บัตรเงิน อ.แฮรี่
เรา เน้น ความรู้ ทั้ง ใน-ต่างประเทศ

บริษัททัวร์…มั่นใจ สบายใจได้
(ติ-ชม ลูกศิษย์ กับ อ.แฮรี่ ได้)

อ.แฮรี่ 092-256-2000
อ.แฮรี่ 081-934-3111
อ.แฮรี่ ลูกศิษย์ ต้องมาก่อน
อ.แฮรี่ ลูกศิษย์ ต้องโดดเด่น และแตกต่าง
อ.แฮรี่ บริษัททัวร์ มั่นใจ ไกด์ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

= www.CuHarry.com =
= www.อบรมไกด์.com =
= www.สอบบัตรไกด์.com =

= www.อบรมเรือสำราญ.com =
= www.CruiseTrainingCenter.com

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย