คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 3 : หลักสูตรใหม่

เปิดรับสมัคร-อบรมไกด์-บัตรภูมิภาค :
ภาคใต้ รุ่น 3 : (SR 3)

⬇️ รายละเอียด การยื่นเอกสาร ค่าใช้จ่าย อยู่ด้านล่าง ⬇️

⬇️ รายละเอียด การสอบข้อสอบกลาง อยู่ด้านล่าง ⬇️

⬇️ รายละเอียด สถิติ การสอบผ่าน ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ⬇️

⛔ หลังจากที่ได้อบรม สอบจบกับ อ.แฮรี่ แล้ว ->>> ทุกๆคน ต้องไปสอบข้อสอบกลาง กรมฯ(สอบไม่ผ่าน = อดได้บัตรไกด์)

(ข้อสอบกลาง กรมฯ ณ-เวลานี้ มีภาษาให้เลือกสอบ แค่ 2 ภาษา คือ อังกฤษ หรือ จีน แล้วแต่ถนัด : ถ้าใครเลือกสอบภาษาจีน แต่กลับ อ่านจีนไม่ได้ = แน่นอน ได้ ศูนย์คะแนน = อดได้บัตรไกด์)

✅ ยื่นเอกสาร-สอบสัมภาษณ์-ภาษา-พูดคุยง่ายๆ
♥️ วันที่ 17 ก.ค. 63 ♥️
♥️ 14.00 – 18.00 น.♥️

มี 2 ภาษาให้เลือกอบรม : ไทย/จีน หรือ ไทย/อังกฤษ

✅ สถานที่ : รับสมัคร – และ อบรม :
(ม.พิษณุโลก ศูนย์ภูเก็ต ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต)

♥️ เริ่มอบรม : 20 ก.พ. – 14 มี.ค. 63 (อบรม 24 วัน)
♥️ (ทุกคนสามารถขาดลารวมได้ = 27 ชม. หรือ 3 วันครึ่ง)

❎ อ.แฮรี่ : (คนไม่ได้ภาษา อย่ามา)
❎ ใครที่ ไม่ตั้งใจ ไม่อ่าน ไม่ท่อง = ไม่มีวันสอบได้บัตรไกด์

✅ 📚 เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรม :
เฉพาะ ในวันสมัคร แต่งกายสุภาพ :
“ขอ สำเนาเอกสาร 2 ชุด” ก่อน คือ
(สำเนา : บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ม.6. กศน. ปวช.)
(รูปถ่าย มีขนาดอะไร เอามาก่อน 1 รูป)

✅ คนที่จะสมัครอบรมไกด์ อายุขั้นต่ำ 18 ปี ขึ้นไป
✅✅ ใช้วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 ปวช. กศน.
✅✅✅ ต้องได้ภาษา
❎❎❎❎ ใครไม่ได้ภาษา ไม่ต้องมา

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
❎ ❎ ❎ ❎ ❎ ❎ ❎

การออกทริป : (ห้ามขาด)
บัตรภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 3 : (SR 3)

ทริป 1 : อาทิตย์ ที่ 1 มี.ค. : ซิตี้ทัวร์-ภูเก็ต (City Tour)
ทริป 2 : พุธ ที่ 4 มี.ค. : พังงา – กระบี่
ทริป 3 : จันทร์ ที่ 9 มี.ค. : สุราษฎร์ฯ

❎ รวม 4 จังหวัด 12 สถานที่
❎ (อาจมีการเปลี่ยนวันออกทริป)
✅✅ (เขียนรายงานเดี่ยว-ด้วยลายมือ พร้อมภาพเซลฟี่)
✅✅✅ เขียนอธิบายภาพ ด้วย ✅ ภาษาไทย ✅

❎ คนที่ขาดทริป ต้องจัดวันซ่อมทริป
❎ ใครไม่ซ่อมทริป จะไม่จบ

🔴 ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมบัตรภูมิภาค :
🔴 ภาคใต้ : อบรม 24 วัน

🔴 สมัคร 1,000
🔴 ค่าอบรม 21,500
(ค่าอบรม แบ่งชำระ 2 งวด : 15,500 + 6,000)

🔴 การสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด หรือ
🔴 การถูกให้ออก-เพราะมีพฤติกรรมเกเร สร้างความวุ่นวาย ไม่ให้ความร่วมมือ ขณะที่ฝึกอบรม หรือออกทริป ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องชำระค่าฝึกอบรมให้ครบ เพื่อป้องกันคนเข้ามากลั่นแกล้งทำให้โครงการฯเกิดความเสียหาย อบรมแบบเล่นๆ

ค่าฝึกอบรม ประกอบด้วย : ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร กรรมการสอบเข้าสอบจบ ค่าเอกสารบางส่วน+ (ค่าออกทัศนศึกษา : ค่ารถ ค่าวิทยากร ค่ามัคคุเทศก์ต้นแบบ ค่าเข้าชม)

รถบัส : รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคบังคับตามกฎหมาย

❎ ค่าอบรม : ไม่รวม :-
– ค่าพาหนะ ซิตี้ทัวร์ ในเมือง-เดินเท้า
– ค่าอาหาร (รับประทานตามอัธยาศัย)
– ประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทางภาคสนามที่พวกเราต้องเรียนรู้การฝึกทำฝึกซื้อประกันที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 100 บาท (25 บาท/วัน × 3 วัน = 75 บาท/คน)

ตาม พรบ. : ไกด์ บัตรภูมิภาค ✅ ภาคใต้
🇹🇭 สามารถ นำเที่ยวได้ 14 จังหวัด :กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 🇹🇭

❎❎❎ 🙏❎❎❎ 🙏❎❎❎

ช่วงอบรม จะมีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (กลุ่มที่ไปซื้อวุฒิฯ-วุฒิปลอมฯ จับได้แน่นอน-และจะแจ้งความตามขั้นตอน)

✅ หลังฝึกอบรมสอบจบแล้ว ทาง อ.แฮรี่ จะใช้เวลา 3-5 วันทำการ เพื่อทำรายงานปิดโครงการฯ ส่งกรมฯ (วุฒิบัตรติดจรวด) พร้อมหนังสือยืนยันจบจริง และ เอกสารต่างๆของพวกเราแต่ละคน เพื่อที่กรมฯจะได้มีเวลาทยอยตรวจเอกสาร และอนุมัติวุฒิบัตรคืนให้พวกเราไปลงทะเบียนทำบัตรไกด์ในระบบต่อไป ❎ แน่นอน ไม่มีใครสามารถไปเร่ง/บีบบังคับ การทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานของกรมฯได้ เจ้าหน้าที่กรมฯย่อมมีงานหลักอื่นๆ ที่ต้องทำประจำ รวมถึงการออกพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจการฝึกอบรมตามที่ต่างๆว่าอบรมจริง หรือ อบรมปลอม 🙏🙏 เพราะฉะนั้น หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่กรมฯจะไม่ใช่งานตรวจเอกสาร-อนุมัติวุฒิบัตรของพวกเราแบบทันทีนะครับ ❎ ทุกอย่างย่อมมีขั้นตอนการทำงานทั้งสิ้น จะมาโวยวายใครไม่ได้นะครับ (ใครเอกสารไม่ครบ-จะถูกกรมฯตีกลับ-ได้วุฒิบัตรช้า แล้วอย่ามาโทษกันนะครับ)

✅🙏✅🙏✅🙏✅🙏✅

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

ข้อสอบกรมฯ สอบบัตรไกด์ :
โจทย์คำถามทดสอบความ(รอบ)รู้-ทั่วๆไป-ในแต่ละภูมิภาค
โจทย์ภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ (เลือกภาษาตามที่เราถนัด)

ข้อสอบกลาง กรมฯ : กากบาท 100 ข้อ

มี 2 หมวด แต่ละหมวด ต้องทำให้ได้ 60% ถึงจะผ่าน
หมวดความรู้ทั่วไป 70 ข้อ = ต้องได้ ขั้นต่ำ 42 คะแนน
หมวดภาษา 30 ข้อ = ต้องได้ ขั้นต่ำ 18 คะแนน

ตกหมวดใด หมวด 1 ต้องรอสอบซ่อมเฉพาะหมวดนั้นๆ สอบได้เรื่อยๆ ภายใน 2 ปี จนกว่าจะสอบผ่าน

(😥ใครสอบไม่ผ่านข้อสอบกลาง = 😭 อดได้บัตรไกด์)

… คนที่สอบไม่ผ่าน กรมฯจะให้สอบแก้ตัวได้เรื่อยๆ
(ภายใน 2 ปี ต้องสอบแก้ตัวให้ผ่าน)…

ปล.
❎ คนที่ จบ ปวส. หรือ จบ ป.ตรี สาขา ท่องเที่ยว และต้อง
ถ้าอยากได้บัตรไกด์ …ก็ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อสอบข้อสอบกลางกรมฯเช่นกัน (ไม่มีข้อยกเว้น)

(ข้อสอบกรมฯ มีเป็น 100 ชุด)
❎ ระวังถูกหลอก ให้ซื้อข้อสอบกรมฯ

😥😭 (ปิดประตู การใช้เงินซื้อวุฒิบัตร) 😥😭

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
❎ ❎ ❎ ❎ ❎ ❎

ปล.
📢 อ.แฮรี่ จะเปิด ติวตะลุยโจทย์ ให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ เหมือนที่ อ.เปิด ติวให้ กับ พวกเรา บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
👍👍👍👍👍👍👍

สถิติ การสอบข้อสอบกลาง : ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

(บัตรใหญ่) บัตรเงิน รุ่น 17 (รุ่นสุดท้าย-ที่อบรมภายใต้กฎหมายเก่า) ไปสอบข้อสอบกลางกรมฯ 69 คน สอบได้บัตรไกด์ 68 คน ♥️ คิดเป็น ~ 99% ที่สอบได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น

(บัตรใหญ่) บัตรเงิน รุ่น 1 (รุ่นแรก ที่อบรมภายใต้กฎหมายใหม่) ไปสอบข้อสอบกลาง กรมฯ 33 คน สอบได้บัตรไกด์ 29 คน ♥️ คิดเป็น ~ 88% ที่สอบได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
👍👍👍👍👍👍👍

สถิติ การสอบข้อสอบกลาง : ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

บัตรเล็ก บัตรภูมิภาค :
♥️(1) ภาคกลาง รุ่น 1 :
ไปสอบข้อสอบกลาง 78 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 56 คน คิดเป็น 67%

♥️(2) ภาคกลาง รุ่น 2 :
ไปสอบข้อสอบกลาง 17 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 11 คน คิดเป็น 65%

♥️♥️ รวม ภาคกลาง ทั้ง รุ่น 2 ที่ได้ไปสอบ = 95 คน ♥️♥️
♥️♥️ รวม สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 67 คน คิดเป็น 71 %♥️♥️

(3) ภาคเหนือ รุ่น 1 :
ไปสอบข้อสอบกลาง 50 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 37 คน คิดเป็น 74%

(4) ภาคเหนือ รุ่น 2 :
ไปสอบข้อสอบกลาง 25 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 17 คน คิดเป็น 68%

♥️♥️ รวม ภาคเหนือ ทั้ง รุ่น 2 ที่ได้ไปสอบ = 75 คน ♥️♥️
♥️♥️ รวม สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 54 คน คิดเป็น 72%♥️♥️

(5) ภาคใต้ รุ่น 1 :
ไปสอบข้อสอบกลาง 9 คน
สอบผ่าน ได้บัตรไกด์ 7 คน คิดเป็น 78%
(ที่เหลือ ยินดีลุ้นรอกรมฯจัดสอบที่ภาคใต้)

(6) ภาคใต้ รุ่น 2 : ไม่ไปสอบ
(ที่เหลือ ยินดีลุ้นรอกรมฯจัดสอบที่ภาคใต้)

💯 อ.แฮรี่ เราอบรมเข้ม ไม่อบรมปลอม
💯 ไกด์ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ได้ภาษา มีความรู้
💯 ไกด์ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ โดนใจบริษัททัวร์

☎️ อ.แฮรี่ 092-256-2000
☎️ อ.แฮรี่ 081-934-3111

🌏 = www.CuHarry.com =
(เว็ปข้อมูล อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ = เชื่อถือได้ = ตรงไปตรงมา)

🌏🌎 = www.B2Quiz.com =
(เว็ปข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางทบทวนความรู้ ความจำ พิชิตบัตรไกด์ ข้อสอบกลางกรมฯ)

🌏🌍🌎= www.BookTourBookGuide.com
เว็ปท่า แหล่งรวม แบนเนอร์โฆษณาทัวร์ของเอเจ้นต์…ฟรี และ ช่วยเอเจ้นต์ทำการตลาดสื่อออนไลน์ให้ฟรีเท่าที่จะทำได้ และ เป็น ศูนย์รวมไกด์ และ หัวหน้าทัวร์ ที่เป็นลูกศิษย์ อ.แฮรี่ … คนทั่วโลกสามารถ ค้นหา ล่าม-ภาษา เส้นทางนำเที่ยวประเทศต่างๆ = ค้นหาไกด์ ค้นหาหัวหน้าทัวร์ และ อ่าน แชร์ ประวัติ รีวิว โทรนัดหมายได้ทันที)

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย