เอกสารต่ออายุบัตรไกด์ ที่บัตรไกด์ยังไม่หมดอายุ (และสำหรับ บัตรไกด์ที่หมดอายุไปแล้ว)

A) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เป็นไกด์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่

B) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตผู้นำเที่ยว เป็นหัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์) ที่พาคณะนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ  เป็นหัวหน้าทัวร์ที่มีใบอนุญาตหรือไม่ 

C) คลิกบรรทัดนี้ : ลิ้งค์ ตรวจสอบใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ขายทัวร์มีใบอนุญาตหรือไม่ 

แม้ว่าสถานการณ์โควิดในขณะนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตาม อ.แฮรี่ คิดว่า กรมการท่องเที่ยวน่าจะยังคงเปิดโอกาสให้พวกเราสามารถต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และ ต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวทางอีเมล์ได้ 
ก่อน เม.ย.2562 :
บัตรไกด์จะหมดอายุ สามารถถ่ายเอกสาร”สำเนาบัตรไกด์”เพื่อไปต่ออายุได้เลย (สามารถต่ออายุได้ภายใน 120 วัน ก่อนวันที่บัตรจะหมดอายุ หากบัตรไกด์ขาดอายุแม้แต่วันเดียว ก็จะถือว่าสถานภาพการเป็นไกด์จะสิ้นสุดทันที)
เช่น
บัตรไกด์ => จะหมดอายุ 21 ก.ย.2021
แสดงว่า ช่วงตั้งแต่ 21 พ.ค.2021 –  21 ก.ย.2021 สามารถต่ออายุช่วงไหนก็ได้ครับ (กรมฯปิด เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดต่างๆ)
📌 ก่อน 21/05/21 => ยังไม่มีสิทธิ์ไปต่ออายุนะครับ
ตั้งแต่ 21/05/21 ว่างวันไหน ไปต่ออายุล่วงหน้าได้เลย ต่ออายุแล้วจะได้บัตรไกด์สีเดิ
21/05/2021
                     } (เหลือเวลา  120 วัน)
21/09/2021
21/06/2021
                     } (เหลือเวลา  90 วัน)
21/09/2021
21/07/2021
                     } (เหลือเวลา  60 วัน)
21/09/2021
22/08/2021
                     } (เหลือ  30 วัน)
21/09/2021
21/09/2021 (วันสุดท้าย)
เราสะดวกช่วงไหน ก็ไปต่ออายุได้เลย …แต่ ….รบกวนอ่านต่อด้านล่าง ก่อนนะครับ สำคัญมากครับ
ตั้งแต่ เม.ย.62 (2019) เป็นต้นไปตอนนี้  :
✅ ไกด์บัตรชมพู* บัตรเหลือง* บัตรเขียว* บัตรเฉพาะพื้นที่สีต่างๆ* => ต้องหาที่อบรมอัพเกรดความรู้ 4 วันก่อน => อบรมจบแล้ว=> จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อนำไปต่ออายุบัตรไกด์ => โดยกรมฯจะออกบัตรใหม่ให้ เป็น บัตรภูมิภาค🥰
            – ต่ออายุแล้ว ไกด์บัตรชมพูภาคเหนือ* จะได้บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ 17 จังหวัดในภาคเหนือ
           – ต่ออายุแล้ว ไกด์บัตรชมพูภาคกลาง* จะได้บัตรภูมิภาค ภาคกลาง สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ 26 จังหวัด => แต่จะไม่สามารถเป็นไกด์วังนะครับ => (ถ้าอยากเป็นไกด์วัง ก็ต้องรอสำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครอบรมไกด์วังก่อนนะครับ)
           – ต่ออายุแล้ว ไกด์บัตรชมพูภาคใต้* จะได้บัตรภูมิภาค ภาคใต้ => สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ 14 จังหวัดในภาคใต้
✅✅ ไกด์บัตรทอง* => ต้องหาที่อบรมอัพเกรดความรู้ 4 วันก่อน => อบรมจบแล้ว => จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อนำไปต่ออายุบัตรไกด์ => โดยกรมฯจะออกบัตรใหม่ให้ เป็น บัตรเงิน 🥰
(ระวัง อย่าปล่อยให้บัตรไกด์*หมดอายุแม้แต่วันเดียว หากบัตรไกด์ดังกล่าว*หมดอายุ => ก็จะสิ้นสภาพความเป็นไกด์ทันที ถ้าอยากเป็นไกด์ต่อ => ก็ต้องสมัครอบรมไกด์ใหม่ => อบรมจบแล้ว ก็ต้องไปสมัครสอบข้อสอบกลาง สอบผ่าน กรมฯถึงจะออกบัตรไกด์ให้ใหม่)
🥰 ปล. :
✅✅✅ สำหรับไกด์บัตรเงิน ณ ตอนนี้ สามารถไปต่ออายุได้เลย โดยไม่ต้องไปอบรมอัพเกรดความรู้ 4 วัน 
ไกด์บัตรเงิน ณ ตอนนี้ สามารถไปยื่นต่ออายุได้ทันที => ไม่ต้องหาที่อบรมอัพเกรดความรู้ใดๆ (โดยสามารถไปต่ออายุได้ 120 วันล่วงหน้าก่อนที่บัตรจะหมดอายุ)

แต่ ตั้งแต่ 7 พ.ค.2565 เป็นต้นไป : การต่ออายุบัตรเงิน => ไกด์บัตรเงินทุกคน => จะต้องอบรมแบบออนไลน์เพื่ออัพเกรดความรู้ (อย่างน้อย10 ชม.) ก่อน ถึงจะสามารถไปต่ออายุบัตรไกด์ได้ => อบรมออนไลน์จบแล้ว => ก็จะได้รับหนังสือรับรองไปยื่นต่ออายุบัตรไกด์ (ไกด์บัตรเงินสามารถอบรมทางออนไลน์-ฟรี-24 ชม. โดยกรมฯจะเปิดระบบอบรมทางออนไลน์ ตั้งแต่ 7 พ.ค.2565 เป็นต้นไป)

สำหรับบัตรไกด์ บัตรเงินที่หมดอายุ => ก็จะสิ้นสภาพความเป็นไกด์ทันที ถ้าอยากเป็นไกด์ต่อ => ต้องไปสมัครสอบข้อสอบกลางใหม่ ถ้าสอบผ่าน ก็จะได้บัตรไกด์บัตรเงิน (อ.แฮรี่ ขอย้ำนะครับ เฉพาะบัตรเงินเท่านั้น บัตรเงินที่หมดอายุไปแล้ว ไม่ต้องสมัครอบรมไกด์ใหม่ แค่รอสมัครสอบข้อสอบกลางเท่านั้น)

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ขอใหม่ และ ต่ออายุบัตรไกด์ ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน)

คลิก ดูเอกสารที่ใช้ในการขอต่ออายุบัตรไกด์ 

(1) กรอกแบบฟอร์ม (ดาวโหลดแบบฟอร์มได้)

คลิก แบบฟอร์ม ขอบัตรไกด์ ขอใหม่ และขอต่ออายุ

(2) สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาบัตรไกด์ บัตรเดิมก่อนหมดอายุ

(4) ใบรับรองผ่านการอบรมเปลี่ยนผ่านอัพเกรด 4 วัน (ยกเว้นบัตรเงิน-จะไม่มีใบรับรองนี้นะครับ)

(5) ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ มีตราประทับ (คลีนิค/โรงพยาบาล)

(6) ค่าธรรมเนียม 200 บาท

(7) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ปกติไม่ต้องใช้ เพราะจะถ่ายรูปลงบัตรแข็ง (แต่ช่วงโควิดนี้ สามารถส่งรูปถ่ายไปให้กรมฯช่วยติดรูปลงบัตรได้ครับ)

(8)❎❎ กรณีที่ไปต่อบัตรไกด์นอกภูมิลำเนาเกิด ต้องหาเจ้าบ้านในภูมิภาคนั้นๆให้ช่วยรับรองเจ้าบ้านให้เราก่อนนะครับ (ดาวโหลดได้)

อย่าลืม … ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนที่จะสแกนเอกสารหลักฐานต่างๆ และส่งอีเมล์ไปให้ จนท.กรมฯที่ อีเมล์  และ ต้องโทรสอบถาม สาขาฯ ว่า กรมฯได้รับเอกสารของเรา ทางอีเมล์หรือยัง เอกสารครบ/ไม่ครบอย่างไร  ติดต่อสาขาต่างๆ ทาง QR Code ด้านล่าง ครับ

พวกเราสามารถ สแกน QR Code ของสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ตามสาขาต่างๆ
อีเมล์ สำหรับ ส่วนกลาง กรุงเพทฯ : DotBKK.Guide@Tourism.go.th
หลังจากที่กรมฯไเรับอีเมล์ของพวกเราแล้ว จนท.กรมฯ จะแจ้งผลทางอีเมล์ว่า เอกสารครบ/ไม่ครบ/ต้องทำอะไรต่อไป (เบอร์เจ้าหน้าที่กรมฯ ส่วนกลาง : 082-996-8764-ติดต่อวัน/เวลาราชการ เท่านั้น)

▶️▶️ ติดต่อสอบถาม : หากใครสนใจ หรือ ต้องการข้อมูล การอบรมไกด์ สอบบัตรไกด์ หรือ การอบรมหัวหน้าทัวร์ การอบรมอัพเกรด-ต่ออายุบัตรไกด์ หรือ บัตรไกด์ที่ขาดอาไปแล้ว หรือ อยากเปิดบริษัททัวร์ => ลองโทรมาคุยกัน อ.แฮรี่ 081-934-3111 / 092-256-2000 (อ.แฮรี่ จะแนะนำให้ข้อมูลตามแนวทางที่ถูกต้อง แบบตรงไปตรงมา) : www.CuHarry.com 

หวังว่า พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ อ.แฮรี่ จะเป็นไกด์ที่ขยัน มีน้ำใจ ไม่โอ้อวด ไม่กร่าง ไม่ฉ้อโกง ไม่เห็นแก่เงิน
📌 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินสกปรก เงินเทาๆ มันจะพาเราซวยทั้งชีวิต และอาจพาซวยถึงครอบครัว และ ให้พัฒนาภาษา ความรู้ คู่ คุณธรรม
📌อย่าคิดว่าเราสามารถนำเงินสกปรก เงินบาปไปไถ่โทษได้ อาจหนีกฎหมายได้ (ไฟ)แต่ จิตวิญญาณของเราจะต้องไปบึงไฟนรกที่ร้อน มืด ทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ จริงอยู่ไม่เคยเห็นไม่เคยไป…แต่ถ้ามันมีจริงหละ เราจะทำย่างไร
📌(ควรเตรียมอาชีพสำรองให้ตัวเอง ควบคู่ ขณะเป็นไกด์ อย่าทำแต่ไกด์อย่างเดียว เพราะอาชีพไกด์แม้จะมีเกียรติ รายได้ก็ไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ และมีโอกาสเสี่ยงตกงานสูง เพราะในอนาคตนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเองมากขึ้น อาจไม่นิยมซื้อทัวร์เข้ามาเหมือนแต่ก่อน มาเที่ยวเอง จองรถ จองโรงแรม จองที่กิน ที่เที่ยว จองตั๋วผ่านแอพบนมือถือมากขึ้น กล่าวคือนักท่องเที่ยวใช้บริการบริษัททัวร์น้อยลง ==>> ทำให้ไกด์ไม่มีงาน)
อ.แฮรี่ 092-256-2000
(อยากเป็นไกด์ ต้องได้ภาษา => อบรมไกด์ => อ.แฮรี่ไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ภาษา และคนที่คิดจะไม่ตั้งใจอบรม เพราะหลังอบรมแล้ว => ทุกคนต้องสอบข้อสอบกลางกรมการท่องเที่ยวให้ผ่าน ใครสอบผ่านถึงจะได้บัตรไกด์)

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย