ตัวอย่าง การตรวจสอบ ผลคะแนน และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)

‼️ ตัวอย่าง  วิธีการเข้าระบบ ตรวจสอบ ผลคะแนน และ {ปริ้นต์ หนังสือรับรอง (ถ้าสอบผ่าน ทั้ง 2 หมวด)}

‼️ 👉คลิก เข้าระบบของกรมการท่องเที่ยว เพื่อ ดูคะแนน และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอทำบัตรไกด์ และ สมัครสอบใหม่-ตามประกาศกรมฯ

▶️ 👉คลิก เพื่อ ดู เอกสาร ที่ใช้ประกอบในการยื่นขอทำบัตรไกด์ 

‼️  👉 คลิก กลับไป หน้าหลัก ดู ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 : เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และ ดู สถิติ ผลสอบ ทั่วประเทศ (บัตรเงิน และบัตรภูมิภาค)

 

 

 

 

🏆🏆 ร่วมดีใจ กับ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ บัตรเงิน รุ่น 2 : สอบผ่าน สอบได้บัตรไกด์ คิดเป็น 83.33%
ไปสอบ ข้อสอบกลาง 24 คน = > สอบผ่าน 20 คน =>> คิดเป็น 83.33% 

(👉 20 รายชื่อที่สอบผ่านนี้ ประกอบด้วย เลขลำดับที่  23, 80, 108, 172, 242, 224, 254, 284, 350, 372, 459, 460, 461, 470, 482, 498, 509, 513, 519 และ ลำดับที่ 523) 🏆🏆

📈📉📈 สถิติ ผลการสอบ ข้อสอบกลางครั้งที่ 6 (เฉพาะ บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป หรือ บัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงิน) เมื่อ 15 ส.ค.63 มีดังต่อไปนี้
(1.) ที่ สนามสอบ เชียงใหม่ : สอบผ่าน 148 คน จาก    364 คน => คิดเป็น 40.66 %
(2.) ที่ สนามสอบ กรุงเทพฯ : สอบผ่าน 528 คน จาก 1,368 คน => คิดเป็น 38.59 %
(3.) ที่ สนามสอบ ภูเก็ต       : สอบผ่าน   96 คน จาก    411 คน => คิดเป็น 23.34 %
** รวมจำนวน ผู้สอบผ่าน ทั้งประเทศ มี 772 คน จาก จำนวนทั้งสิ้น 2,143 คน คิดป็น 36.02 % (ซึ่งในจำนวน 2,143 คนนี้ อ.แฮรี่ คิดว่า น่าจะมาจาก กลุ่มที่จบ ปวส. และ ป.ตรี สาขาท่องเที่ยว ประมาณ 80%-90% รองลงมา น่าจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ผ่านการอบรม และ ไกด์บัตรเงินที่บัตรขาดอายุ)

(4.) บัตรเงิน รุ่น 2 ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ : 👉 สอบผ่าน 20 คน จาก 24 คน => 👉คิดเป็น 88.33%

คลิก 👉 เจอกัน บัตรเงิน รุ่น 3 ที่ เชียงใหม่ เปิด รับสมัคร 26 ส.ค.63 (เริ่ม อบรม 29 ส.ค.-13 ต.ค.63) รวมเวลาอบรม 46 วัน

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย