คลิก ดู ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ อบรมเปลี่ยนผ่าน (อัพเกรดฟรี 4 วัน) โดยกรมการท่องเที่ยว (สำหรับผู้ที่มีบัตรไกด์ เช่น บัตรชมพู ฯลฯแล้ว)

ประกาศ : รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่าน เป็นบัตรภูมิภาค ภาคกลาง รุ่น 1-3 (อบรมฟรี 4 วัน) จัดโดย งบ กรมการท่องเที่ยว  / ยังรับสมัครถึง 21 ส.ค.63

คลิก ดู: รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเปลี่ยนผ่าน ภาคกลาง รุ่น 1

คลิก ดู: รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเปลี่ยนผ่าน ภาคกลาง รุ่น 2

คลิก ดู: รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเปลี่ยนผ่าน ภาคกลาง รุ่น 3

ปล. กรมฯ จะประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ ในการเข้ารับการอบรม ฟรี : 

❗️ ภาคใต้ รุ่น 1-2     : ใน วันที่ 1 ก.ย.63 (รอติดตาม)

❗️ ภาคเหนือ รุ่น 1-2 : ใน วันที่ 19 ต.ค.63 (รอติดตาม)

❗️ ภาคอีสาน รุ่น 1    : ใน วันที่ 8 พ.ย.63 (รอติดตาม)

❗️ ภาคกลาง รุ่น 4    : ใน วันที่ 13 พ.ย.63 (รอติดตาม)

❗️❗️สำหรับมัคคุเทศก์ที่บัตรยังไม่ขาดอายุ มีสิทธิเข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิภาค สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯ ได้ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ลิ้งค์นี้ https://www.eventpassinsight.co/guide โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (สำหรับ ไกด์บัตรเงิน บัตรบรอนซ์เงิน ไม่ต้องสมัครอบรมนะครับ รบกวนอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

 

 

ฟรี ‼️ อัพเดทล่าสุด 31 ก.ค.63
อบรมอัพเกรด 4 วัน โดยกรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรอบรมอัพเกรดฟรี 4 วัน ==>> สงวน ให้กับ ผู้ที่มีบัตรไกด์ (บัตรเฉพาะพื้นที่) แล้วเท่านั้น เช่น ไกด์บัตรชมพู ไกด์บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว ไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ จังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ต้องระวัง…อย่าให้บัตรไกด์หมดอายุ หรือ ขาดอายุแม้แต่วันเดียว (ผู้ที่ไม่ได้มีบัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ จะไม่มีสิทธิ์อบรม)

❗️ กรมฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ฟรี :
ภาคกลาง รุ่น 1-3 : ใน วันที่ 17 ส.ค.63
ภาคกลาง รุ่น 4 : ใน วันที่ 13 พ.ย.63

(ทั้ง 4 รุ่น : แก้ไข “สถานที่อบรม” ใหม่เป็น อบรมที่ รร.อัญชาลีน่า แกรนด์ ซ.รามคำแหง 65)

(ภาคกลาง รุ่น 1 : อบรม 25-28 ส.ค.63)
(ภาคกลาง รุ่น 2 : อบรม 31 ส.ค.-3 ก.ย.63)
(ภาคกลาง รุ่น 3 : อบรม 8-11 ต.ค.63)
(ภาคกลาง รุ่น 4 : อบรม 26-29 พ.ย.63)

❗️ กรมฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ฟรี : ภาคเหนือ รุ่น 1-2 : ในวันที่ 19 ต.ค.63
(ภาคเหนือ รุ่น 1 : อบรม 29 ต.ค.-1 พ.ย.63 : ที่ ลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย)
(ภาคเหนือ รุ่น 2 : อบรม 5-8 พ.ย.63 : ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่)

❗️ กรมฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ฟรี : ภาคอีสาน รุ่น 1 : ในวันที่ 8 พ.ย.63
(ภาคอีสาน รุ่น 1 : อบรม 17-20 พ.ย.63 : ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา)

❗️ กรมฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ฟรี : ภาคใต้ รุ่น 1-2 : ในวันที่ 1 ก.ย.63
(ภาคใต้ รุ่น 1 : อบรม 10-13 ก.ย.63 : ที่ โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
(ภาคใต้ รุ่น 2 : อบรม 17-20 ก.ย.63 : ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต)

❗️❗️สำหรับมัคคุเทศก์ที่บัตรยังไม่ขาดอายุ มีสิทธิเข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิภาค สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯ ได้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ลิ้งค์นี้ https://www.eventpassinsight.co/guide โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (สำหรับ ไกด์บัตรเงิน บัตรบรอนซ์เงิน ไม่ต้องสมัครอบรมนะครับ รบกวนอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

คลิกดู ที่ภาพดู ประกาศแก้ไขอัพเดตล่าสุด การอบรมอัพเกรดเปลี่ยนผ่านฯ โดยกรมการท่องเที่ยว เมื่อ 31 ก.ค.63

 

 

คลิกอ่าน => เว็ปหน้าหลักอบรมไกด์

■■ ไกด์ที่บัตรไกด์ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถไปนั่งอบรม 4 วันก่อนได้ ==>>*** อบรม 4 วันแล้ว ถ้าบัตรไกด์ยังเหลืออายุบัตรมากกว่า 120 วัน กรมฯจะถือว่าบัตรไกด์ใบนี้ยังไม่หมดอายุ = กรมฯจะยังไม่ต่ออายุให้ ==>> ให้รอไปก่อน ==>> รอจนถึง บัตรไกด์ เหลืออายุน้อยกว่า 120 วัน แล้วค่อยไปต่ออายุกับกรมฯ

บัตรชมพู บัตรเหลือง ไกด์บัตรเขียว และไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ บัตรไกด์ที่หมดอายุแล้ว => ต้องหาที่สมัครอบรมใหม่ (และต้องใช้วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ด้วย แต่มีแค่วุฒิ ม.3 ก็ต้องไปสมัคร กศน.ก่อน) ==>> อบรมไกด์จบแล้ว ==>> จะยังไม่ได้บัตรไกด์นะครับ ==>> ทุกคนจะต้องไปสอบข้อสอบกลางกับกรมฯอีกครั้ง ==>> ใครสอบไม่ผ่าน ก็จะไม่ได้บัตรไกด์ 😰😭 {คลิก สมัคร กศน. เพื่อให้ได้ วุฒิ ม.ปลาย แบบไม่ต้องไปเรียน เรียนเอง 6 เดือนก็จบ ได้วุฒิแบบถูกกฎหมาย}

ปล.
👍เฉพาะไกด์ “บัตรเหลือง” สามารถเลือกว่า จะอบรม ==>> เป็น ไกด์ภาคใต้ หรือ จะอบรม==>> เป็น ไกด์ภาคกลาง เช่น เดิม เป็นไกด์บัตรเหลือง จ.ชลบุรี แต่อยากเปลี่ยนเป็นไกด์ภาคใต้ ก็สามารถเลือกอบรมอัพเกรดที่ภาคใต้ เพื่อเป็น ไกด์ภาคใต้ ได้เลย ==>> อบรมแล้วจะได้บัตรไกด์ บัตรภูมิภาค ภาคใต้ ***

ปล. สำหรับบัตรไกด์ ประเภท ไกด์บัตรเงิน หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน…ต้องอ่าน เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
ไกด์บัตรเงิน หรือ ไกด์บัตรบรอนซ์เงิน : ถ้าบัตรไกด์ยังไม่หมดอายุ สามารถนำบัตรไกด์ไปต่ออายุได้เลย ไม่ต้องอบรม 4 วันเหมือนบัตรไกด์ประเภทอื่นๆ (สามารถยื่นต่อบัตรไกด์ได้ล่วงหน้า 120 วันก่อนที่บัตรจะหมดอายุ)

ถ้าบัตรไกด์ บัตรเงินหมดอายุ หรือ บัตรเงินขาดอายุแม้แต่วันเดียว = > ไม่ต้องอบรมใหม่นะครับ ‼️ อ.ขอย้ำ ไม่ต้องอบรมใหม่ แค่รอไปสอบข้อสอบกลางเท่านั้น ➡️➡️ ถ้าสอบผ่าน กรมการท่องเที่ยวก็จะออกบัตรไกด์ให้ใหม่ เป็นบัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงินใบใหม่ 🥰😇 {ลิ้งค์ เพื่อสมัครสอบข้อสอบกลาง}https://www.cuharry.com/วันสมัครสอบข้อสอบกลาง/

คลิกอ่าน => เว็ปหน้าหลักอบรมไกด์

🔺️ อ.แฮรี่ 092-256-2000 🔺️
🔺️ www.CuHarry.com 🔺️

เว็ป ข่าวสารอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์…ที่ตรงไปตรงมา

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย