พรบ.มัคคุเทศก์ ฉบับใหม่ ว่าด้วยการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (อบรมไกด์) 2561

อัพเดต กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นไกด์ 2561
💥 www.CuHarry.com ⚖️💥

ท่านรัฐมนตรี ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา 22 มิ.ย.2561

ตอนนี้…ท่านรัฐมนตรี ได้ลงนาม พรบ.อบรมไกด์บัตรภูมิภาคแล้วครับ …

แต่ยังจะต้อง…
รอขั้นตอนรายละเอียดหลักสูตรอีก =
3-6-9-12 เดือน จึงจะอบรมได้

อาจจะได้อบรม บัตรภูมิภาค = รุ่น 1
เดือน ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2561 (?)

หรือ

อาจจะได้เริ่มอบรม บัตรภูมิภาค = รุ่น 1
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 2562 (?)
(รอกรมฯประกาศอีกครั้ง !)

ใช้วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 หรือไม่?
(รอกรมฯประกาศ !)

จะเริ่ม…อบรมบัตรภูมิภาค…ได้เมื่อไหร่?
(รอกรมฯประกาศ !)

💥 www.CuHarry.com ⚖️

ต่อไปนี้ …. แม้จะ…😱⚖️

(1)
แม้จะจบ หลักสูตรท่องเที่ยว 4 ปี และลงมีวิชามัคคุเทศก์

(2)
แม้จะจบ จบหลักสูตร ปวส. 2 ปี และลงวิชามัคคุเทศก์

(3)
แม้จะอบรม หลักสูตรระยะสั้น
(บัตรภูมิภาค บัตรบรอนซ์เงิน บัตรเงิน กับ อ.แฮรี่)
(หรือ กับ ม.อื่นๆแล้วก็ตาม…)

(4) ไกด์เก่า ที่บัตรจะหมดอายุ…ต้องสอบกับกรมฯ

นั่นหมายความว่า = ต่อไปนี้ …แม้จะ… 😱⚖️
ได้ อบรมกับ อ.แฮรี่แล้ว หรือ อบรม กับ ม. อื่นๆแล้ว
สอบจบแล้ว สอบผ่านแล้ว …

แม้จะได้แอบซื้อวุฒิบัตร กับ…
เจ้าหน้าที่บาง ม. แล้ว…😱

พวกคนที่ไม่ได้ภาษา แต่ได้เข้าอบรม…😱
พวกที่ได้ภาษา แต่ไม่อ่าน ไม่ท่อง ไม่จำ ไม่เข้าอบรม…😱

ทุกๆคนล้วน…จะต้อง…📚🎓⚖️💥😥
เข้าคิว สอบเอาบัตรไกด์กับกรมการท่องเที่ยว
ไม่มีข้อยกเว้น … รวมถึงไกด์เก่า ที่จะต่อบัตรไกด์ ก็จะ ต้อง…เข้าคิว สอบเอาบัตรไกด์กับกรมการท่องเที่ยว

ปล.
โดยกรมฯ อาจเปิดให้มีการสอบภาษา และความรู้ประวัติศาสตร์ วัด วัง ความรู้ พรบ. ความรู้สิ่งแวดล้อม ความรู้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ความรู้วิชาชีพมัคคุเทศก์ ปีละ 1ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 6 ครั้ง? รอกรมฯประกาศ…นะครับ

ใครสอบภาษาไม่ผ่านกรมฯ = อดได้บัตรไกด์😢
ใครสอบความรู้ไม่ผ่านกรมฯ = อดได้บัตรไกด์😥

พรบ.ฉบับใหม่นี้ = ⚖️
สะกัด พวกซื้อขายวุฒิบัตร 💥

อ.แฮรี่ 092-258-9000
อ.แฮรี่ 081-934-3111

💥 www.CuHarry.com ⚖️

📚 www.อบรมไกด์.com 🎓
📚 www.สอบบัตรไกด์.com 🎓

คลิก อ่านไฟล์ด้านล่าง :

กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑.pdf
ดาวโหลด พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับเต็ม)
ดาวโหลด พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย