คลิก: การขอเงินหลักประกันคืนจากกรมการท่องเที่ยว / การยกเลิกการเดินทาง ได้เงินคืน และไม่ได้คืน / ระวังทัวร์เจอเท / ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว?

การขอเงินหลักประกันคืนจากกรมการท่องเที่ยว / การยกเลิกการเดินทาง ได้เงินคืน และไม่ได้คืน / ระวังทัวร์เจอเท / ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว? มี คลิป/ข่าว (อยู่ด้านล่างสุด) ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อทัวร์ถูก ที่อาจนำไปสู่ ทัวร์เสี่ยงถูกลอยแพ/ถูกเท      ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว? : เลขที่ใบอนุญาต จากกรมการท่องเที่ยว = มี 7 หลัก xx/xxxxx (ไม่ใช่ 13 หลัก … ระวัง อย่าถูกหลอก !!!) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขายทัวร์ได้ จะไม่ใช่เลขที่นิติบุคคล 13 หลักนะครับ 😱 เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว = ก็สามารถขายทัวร์ 😰 ขายทัวร์ = โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว = ทัวร์เถื่อน … Continue reading คลิก: การขอเงินหลักประกันคืนจากกรมการท่องเที่ยว / การยกเลิกการเดินทาง ได้เงินคืน และไม่ได้คืน / ระวังทัวร์เจอเท / ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว?