คลิก: การขอเงินหลักประกันคืนจากกรมการท่องเที่ยว / การยกเลิกการเดินทาง ได้เงินคืน และไม่ได้คืน / ระวังทัวร์เจอเท / ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว?

การขอเงินหลักประกันคืนจากกรมการท่องเที่ยว / การยกเลิกการเดินทาง ได้เงินคืน และไม่ได้คืน / ระวังทัวร์เจอเท / ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า : มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว?

มี คลิป/ข่าว (อยู่ด้านล่างสุด) ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อทัวร์ถูก ที่อาจนำไปสู่ ทัวร์เสี่ยงถูกลอยแพ/ถูกเท 

 

 

 

 

ใครจะซื้อทัวร์ ให้ถามผู้ขายทัวร์ว่า :
มีเลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว? :
เลขที่ใบอนุญาต จากกรมการท่องเที่ยว = มี 7 หลัก xx/xxxxx

(ไม่ใช่ 13 หลัก … ระวัง อย่าถูกหลอก !!!)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขายทัวร์ได้ จะไม่ใช่เลขที่นิติบุคคล 13 หลักนะครับ 😱

เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว = ก็สามารถขายทัวร์

😰 ขายทัวร์ = โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว = ทัวร์เถื่อน = (โทษคุก 2 ปี และหรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท)

ข้อระวัง : การซื้อทัวร์แบบแพคเกจ = (1) ราคาทัวร์ถูกเกินไป? ต้องอ่านรายละเอียดทัวร์ให้ดีๆ : (2) ทริปที่จะไปนั้น เที่ยวไหนบ้าง-ไปกลับ-กี่โมง? (3) ไฟล์ท/เที่ยวบินสวย? สายการบินอะไร? (4) “มีประกันอุบัติเหตุ-สำคัญมากๆๆ ขอดูใบกรมธรรม์จากบริษัททัวร์ทุกครั้ง” (5) อาหารกี่มื้อ (6) อิสระเที่ยวเองกี่วัน? (7) ต้องจ่ายค่าทิปให้ใครบ้าง (8) ในแต่ละวันต้องลงร้านช้อปปิ้งกี่ร้าน-โดยไม่บังคับซื้อ แต่ต้องเข้าร้าน ห้ามนอนบนรถ ต้องลงร้าน

❗️ปล.
❗️หากได้ไปเที่ยวกลับมาแล้ว เหมือนถูกหลอก หรือ เที่ยวไม่เป็นไปตามโปรแกรม ก็ให้นำหลักฐาน ไปร้องเรียนที่กรมการท่องเที่ยวได้ (การเปลี่ยนรายการนำเที่ยวใดๆ เพราะเหตุผลใด ฯลฯ หัวหน้าทัวร์ควรขออนุมัติจากบริษัทัวร์ และให้คณะลูกทัวร์เซ็นรับทราบก่อนทุกๆครั้ง เพื่อป้องกันลูกค้ากลับไปร้องเรียนที่กรมการท่องเที่ยวในภายหลัง)

ทัวร์ดีๆมีมากมาย และ ราคาแพคเกจทัวร์ ก็มีหลากหลาย อย่าเลือกซื้อทัวร์แบบถูกจนเกินไป (อาจเสียใจภายหลัง) อ่านรายละเอียดให้ดีๆก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ เที่ยวบินดีไหม ได้เที่ยวกี่ที่ บังคับลงร้านกี่ร้าน อาหารกี่มื้อ ที่พักแบบไหน ฯลฯ หากตัดสินใจแล้ว จ่ายเงินแล้ว ก็เก็บหลักฐานให้ดีๆ  (จ่ายเท่านี้ แล้วจะเอาเท่านั้น  เอาเยอะๆ ก็คงจะเป็นไม่ได้นะครับ)

ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนจ่ายมัดจำ ถ้าไม่เข้าใจต้องถามบริษัททัวร์ก่อนตัดสินใจวางเงินมัดจำ/ชำระเงิน เพราะการยกเลิกก่อนเดินทางกี่วันได้เงินคืน กี่% หรือ ไม่ได้คืนเลย

😰 ดังภาษิตที่ว่า เราตีค่าสิ่งของ/บริการตามคุณภาพของมัน … ราคาสิ่งของ/บริการ ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ (Everything is priced according to its quality.)

❗️❗️❗️❗️❗️ การซื้อทัวร์แบบจอยทัวร์ (คือ เอเจ้นต์ทัวร์ต่างๆจะช่วยกันหาลูกค้า เพื่อช่วยกันรวบรวมลูกค้าให้กับโฮเซลทัวร์เจ้าใหญ่ เพื่อให้ได้ยอดคนที่ขั้นต่ำ กรุ๊ปละ (12คน?15คน? 20คน? 30คน?/กรุ๊ป) แต่ถ้าทัวร์เกิดปัญหา : ลูกค้าจะต้องฟ้องเอเจ้นต์ที่ขายทัวร์ให้เรา และเอเจ้นต์ก็จะไปฟ้องโฮเซล เป็นทอดๆไป

❗️❗️ ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการขายทัวร์ได้ :
(A.) คนธรรมดา เพียงแค่ 1 คน (อาชีพอะไรก็ได้ : ไกด์ หรือ ทัวร์ลีดเดอร์ ฯลฯ) ก็สามารถใช้ “ชื่อ-นามสกุล” ตัวเองไปจดขอใบอนุญาตขายทัวร์ได้ + วางเงินประกัน กับกรมฯ (แต่ข้อเสีย คือ โรงแรมจะไม่ให้ราคาพิเศษกับ”ชื่อบุคคลธรรมดา”)

หรือ

(B.) จะจดชื่อ ในรูปแบบ “ห้างหุ้นส่วน-2คน” (เรา จดกับ พ่อ/แม่/พี่/น้อง/สามี/ภรรยา : แต่อย่าจดกับแฟน เพราะอาจเลิกกันได้) + วางเงินประกัน กับกรมฯ

หรือ…

(C.) จะจดชื่อ ในรูปแบบ”บริษัทจำกัด-3คน” ก็ได้ + วางเงินประกัน กับกรมฯ

ปล.
(D.) การวางเงินประกัน กับกรมการท่องเที่ยว ก่อนโควิด-19 (2563) กรมฯได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้ง ในรูปแบบ บุคคลธรรมดา และ การจัดตั้งในรูปแบบ นิติบุคคล ล้วนต้องวางเงินประกัน หรือ เงินหลักประกัน ตั้งแต่หลังโควิด -19 : 3,000-15,000-30,000-60,000 บาท กับ กรมการท่องเที่ยวก่อน (จนกว่า กรมฯจะได้มีประกาศปรับเปลี่ยนอัตราการวางเงินหลักประกัน)

(E.) แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(E.1) แบบนิติบุคล (ใช้ชื่อ บริษัท-ห้าง-ร้าน ในการขอใบอนุญาต)
(E.2) แบบบุคคลธรรมดา (ใช้ชื่อตัวเองในการขอใบอนุญาต)

ปัจจุบัน หลังผลกระทบโควิด กรมฯได้ปรับลดอัตราวงเงินหลักประกัน เหลือ 3,000-15,000-30,000-60,000 บาท กับ กรมการท่องเที่ยวเพื่อจะได้รับใบอนุญาตไปขายทัวร์ ดังต่อไปนี้ 

❗️ วาง 3,000 บาท (จากเดิมต้องวาง 10,000 บาท) สำหรับการนำเที่ยวเฉพาะคนไทย เที่ยวในประเทศ แบบเที่ยวเฉพาะพื้นที่

❗️ วาง 15,000 บาท (จากเดิมต้องวาง 50,000 บาท) สำหรับการนำเที่ยวเฉพาะคนไทยเที่ยวในประเทศ แบบเที่ยวทั่วประเทศ

❗️ วาง 30,000 (จากเดิมต้องวาง 100,000 บาท) สำหรับการนำเที่ยว ทั้งคนไทย และ คนต่างประเทศ แบบเที่ยวทั่วประเทศ

❗️ วาง 60,000 (จากเดิมต้องวาง 200,000 บาท) สำหรับการนำเที่ยว ทั้ง ในประเทศ และ ต่างประเทศ

หลังจากได้วางเงินหลักประกันกับกรมฯแล้ว กรมฯก็จะอนุมัติใบปนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้เรา (ต้องต่ออายุๆ 2 ปี) แบบนี้เราก็ขายทัวร์ได้แล้วครับ

เงินประกัน ยังเป็นของเรา = (ดอกเบี้ยเงินฝาก ก็ยังเป็นของเรา)

ถ้าเราไปหลอกนักท่องเที่ยว = กรมฯก็จะยึดเงินหลักประกันดังกล่าว

ถ้าเราเลิก = กรมฯก็จะคืนเงินประกันให้เรา

การแอบประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือ แอบขายทัวร์ให้ผู้1ผู้ใด โดยไม่ได้มีใบรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (โดยวางเงินหลักประกันดังกล่าวกับกรมการท่องเที่ยวก่อน) จะมีความผิดตาม พรบ. : โทษคุก 2 ปี และหรือปรับ 500,000 บาท 

ปล.
ไม่ว่า จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบบุคคลธรรมดา หรือ แบบนิติบุคคล หากมีรายรับจากลูกค้า (แบบที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ลูกค้าจ่ายเงินค่าทัวร์เท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นรายรับทันที—นี่คือประเด็นที่คนขายทัวร์เดือดร้อนมากๆๆ เพราะราคาทัวร์จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายที่มีต้นทุนสูงมาก หักไปหักมากำไรนิดเดียว ยิ่งช่วงหลังๆก่อนโควิด มีการขายตัดราคากันแบบดุเดือด ตัดราคาจน เกิดทัวร์แบบชะโงกทัวร์ จนนำไปสู่การทิ้งทัวร์ที่ไทย และที่ต่างประเทศ หรือ ที่เรียกว่า ทัวร์ถูกมาก ถูกจนโดนเท) เกิน 1,800,000 บาทเมื่อใด (ไม่ใช่ กำไร นะครับ) เมื่อนั้น ก็ต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ให้เร็วที่สุด มิฉะนั้นจะเจอปรับ  … เมื่อจด vat แล้ว ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง เพราะต้องนำส่ง vat ทุกเดือน

สงสัย เรื่องขั้นตอน : การเปิดบริษัททัวร์

ติดต่อ : อ.แฮรี่ 092-256-2000😍

อ.แฮรี่ สนับสนุนลูกศิษย์ทำทัวร์-วางเงินประกันกับกรมการท่องเที่ยว (อย่าแอบขายทัวร์โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะครับ)

อ.แฮรี่: 092-256-2000
ไลน์: okHarry
Email : HarryHelpStudents@Gmail.com

🗺 = www.CuHarry.com =
🇹🇭 = www.สอบบัตรไกด์.com =

คลิป รีวิว ความประทับใจ ลูกศิษย์ ทัวร์ลีดเดอร์ TL รุ่น 20 (ทริป ประเทศเวียดนาม-ตอนกลาง : บานาฮิลล์ : เว้-ดานัง-ฮอยอัน) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407929706435553&id=401397123755478

คลิป และ ข่าวดัง ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อทัวร์ถู และนักท่องเที่ยวถูกเท ถูกลอยแพ :

คลิป (คลิกที่ข้อความ) :
1) สนามบินแทบแตก!! ลูกทัวร์โดนตุ๋น ทริปบินโอซาก้าญี่ปุ่น ถูกทิ้งลอยแพนับพันที่สุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 21.30 น.มีกลุ่มผู้โดยสารชาวไทยกว่า 1,000 คนรวมตัวกันที่บริเวณ 
2) ฝันสลายอดไปญี่ปุ่น! ทัวร์ขายโปรซื้อ 1 แถม 1 สุดท้าย59ชีวิตโดนทิ้งที่สุวรรณภูมิ(คลิป) 
3) รวบ 2 ผู้ต้องหา ตุ๋นลูกทัวร์ไปต่างแดนก่อนลอยแพ เสียหายนับล้าน 
4) โร่แจ้งกองปรามฯ ถูกตุ๋นซื้อทัวร์เที่ยวยุโรปราคาถูก สุดท้ายเจอเบี้ยวไปไม่ได้ 
5) ลูกทัวร์ไปจอร์เจียฝันค้างโดนปล่อยทิ้งคาเครื่องบิน 
6) สดจากสุวรรณภูมิ! ลูกทัวร์นับพันโดนลอยแพ หลังซื้อทัวร์ญี่ปุ่นราคาหมื่นต้น 
7) สุวรรณภูมิ” โกลาหล 2,000 ชีวิต-ถูกหลอกเที่ยวญี่ปุ่น | ข่าวช่อง 8 
8) 59 คนไทยฝันสลาย ถูกหลอกซื้อทัวร์ญี่ปุ่น มูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านบาท สุดท้ายถูกลอยแพกลางสนามบิน 

ข่าว  (คลิกที่ข้อความ) :
1) ทิ้งลูกทัวร์ 
2) ลูกทัวร์ถูกลอยแพโร่แจ้งตร.ล่าตัวบริษัทนำเที่ยวหอบเงินหนีเข้ากลีบเมฆ
3) 61 ลูกทัวร์ไทยไปฮอกไกโดถูกบริษัททัวร์ลอยแพกลางสุวรรณภูมิ 
4) ทัวร์กลุ่มปิด”ขาดสภาพคล่อง”-ลูกค้านับหมื่นระทึก 
5) ปิดเล่ห์ทัวร์ถูก (หลอก) ระวังเจอเท! ได้แค่ชะโงกทัวร์ให้เจ็บใจ 
6) เหยื่อทัวร์แหกตา ร้องกองปราบ ถูกทิ้งกลางสนามบิน 
7) บริษัทนำเที่ยวร้องถูกโกงทัวร์ต่างประเทศ เสียหาย 70 ล้านบาท
8) แฉทัวร์นรก ตั้งราคาแสนถูก แต่ค่าใช้จ่ายแสนแพง แถมขอรับบริจาคคนละ 10,000 

 

 

 

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย