ช่วยแชร์ (Helping Sharing) : แตะ/คลิก ที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด

คลิก ที่ รูปภาพด้านล่าง

www.ช่วยแชร์.com หรือ www.HelpingSharing.com

โควิด 19 ทำให้มนุษย์เราต้องปรับตัว ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อรักษาชีวิต และธุรกิจ ให้อยู่รอดได้ในวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) ดีใจที่ได้เห็นภาพสวยงามที่มีหลายคนออกไปช่วยเหลือสังคม คนที่เดือดร้อน ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ อาหาร และวางตู้ปันสุข ทำให้โลกรู้ว่า คนไทยยังมีน้ำใจ และ ไม่ทิ้งกัน

เหตุการณ์วิกฤตนี้ ทำให้ อ.แฮรี่ และทีมงานเกิดความคิดที่จะใช้เว็ปไซต์ เว็ปอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ ของ อ.แฮรี่ เพื่อเป็นช่องทางเล็กๆ ในการช่วยแชร์ ธุรกิจ บริการ รายเล็กรายย่อย ตามกำลัง และเวลาที่สะดวก ของทีมงาน อ.แฮรี่

ทั้งนี้ อ.แฮรี่ และ ทีมงานของ อ.แฮรี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เลือก ลง/ไม่ลงโฆษณาให้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล (และไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆ) รวมถึงการเอาโฆษณาออกได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำภาพอาหารเครื่องดื่ม และภาพอื่นๆที่เป็นภาพลิขสิทธิ์มาประกอบการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพลิขสิทธิ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการฟ้องร้องภาพลิขสิทธิ์ต่างๆ และเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ ให้ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลของเจ้าของภาพ/ข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง กับ อ.แฮรี่ และ ทีมงาน อ.แฮรี่ (จีงขอให้เจ้าของภาพ/ข้อมูล สินค้า และบริการ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทุกๆครั้ง)

ที่สำคัญที่สุด เหนือสิ่งอื่นใด อาหารเครื่องดื่ม ต้อง สะอาด และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รูปภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เป็นจริง รวมถึง (ขบวนการเตรียม) อาหาร บรรจุภัณฑ์ ที่สะอาด และ ปลอดภัย

คลิกที่ภาพ และ ติดต่อ สั่ง อาหารเครื่องดื่ม หรือ บริการได้โดยตรง (จะทยอยอัพโหลดเจ้าใหม่ๆให้ครับ)

ครัวพฤทธ์ บิสโทร

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย