คู่มือบรรยายนำเที่ยว 6 ภาษา – อ่านเพื่อเตรียมสอบบัตรไกด์ ข้อสอบกลาง โดย กรมการท่องเที่ยว (สำหรับมัคคุเทศก์)

**คลิกที่ภาพหน้าปก ตามภาษาที่ต้องการ เพื่อทำการดาวโหลด**

ไฟล์ ดาวน์โหลด คู่มือบรรยายนำเที่ยวภายในประเทศ 6 ภาษา : (ฝากแชร์)
คู่มือ-การบรรยายด้านการนำเที่ยว-สำหรับมัคคุเทศก์ หรือไกด์ เพื่อ…

(1) เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเปรียบเทียบ ตามช่วงเวลากับเหตุการณ์สำคัญของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี และ

(2) บอกเล่าเกร็ดความรู้อีกมากมายเพื่อสร้างความเข้าใจวิถีไทยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เกิดความประทับใจ

และ อ.แฮรี่ เดาว่า
กรมการท่องเที่ยวอาจจะใช้เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้…เป็นแนวข้อสอบกลาง สอบบัตรไกด์ (ต้องสอบให้ผ่าน ถึงจะได้บัตรไกด์ สอบไม่ผ่านจะไม่ได้บัตรไกด์)

(A.) สำหรับ ผู้ที่เพิ่งจบ ปวส หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยว ที่เกรดวิชามัคคุเทศก์และวิชาการออกทริปทัศนศึกษา ตามเกณฑ์กรมฯ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาอบรมใหม่ –>> สามารถลงทะเบียนสอบบัตรไกด์ สอบข้อสอบกลางได้เลย

(B.) แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบ ปวส หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวตามข้อ (A.) จะต้องหาที่อบรมไกด์ก่อน และ อบรมเสร็จสอบผ่านการอบรม ก็จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม –>> การให้พวกเรานำวุฒิบัตรดังกล่าวไปลงทะเบียนสอบข้อสอบกลางกับกรมการท่องเที่ยว (โดยกรมฯจะจัดสอบเป็นระยะๆ ฟรี)

– สอบประวัติศาสตร์ไทย-ศิลปะ วัด/วัง แต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่สำคัญๆ

– สอบความรู้ทั่วไป และสอบความรู้ภูมิภาค จังหวัดที่สำคัญที่เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คำถามที่เกี่ยวกับ “…ที่สุด”

– สอบภาษา โจทย์คำถาม ภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ แล้วแต่ที่เราถนัด (ณ เวลานี้ กรมฯมีให้เลือกสอบภาษา แค่ 2 ภาษานี้เท่านั้น ใครที่ได้ญี่ปุ่น หรือภาษาอินโดนีเซีย ก็ต้องเลือกสอบภาษาจีน หรืออังกฤษ 2ภาษานี้เท่านั้น—ในอนาคต กรมฯอาจมีข้อสอบภาษาอื่นๆเพิ่มเข้ามา) เพราะฉะนั้นข้อสอบภาษาจึงไม่ยาก ข้อสอบจะเน้นการใช้คำศัพท์โรงแรมท่องเที่ยว เป็นต้น จึงไม่ได้เน้นหลักภาษา (Grammar) เพราะฉะนั้น…ใครที่อ่านภาษาจีนไม่ได้ หรือ อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็จะทำข้อสอบไม่ได้ แม้ว่าข้อสอบอาจจะง่ายมากก็ตาม

หมายเหตุ
หนังสือคู่มือประวัติ สำหรับมัคคุเทศก์ 6 ภาษานี้
จัดทำโดยกรมการท่องเที่ยว

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปกรมการท่องเที่ยว

หรือ ที่เว็ป อ.แฮรี่
081-934-3111 / 092-256-2000

อ.แฮรี่ อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ อ.แฮรี่ไม่ได้อบรมแบบเล่นๆ แต่เราอบรมจริงจังเพื่อที่ลูกศิษย์จะได้เป็นที่ยอมรับในวงการท่องเที่ยว และ อ.แฮรี่ เอาใจใส่พวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้รับวุฒิบัตรติดจรวด

คลิก เพจ อ.แฮรี่ : อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ ติวสอบบัตรไกด์ โดย อ.แฮรี่

คลิก เว็ปไซต์ อ.แฮรี่ : อบรมติวสอบบัตรไกด์ อ.แฮรี่

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย