ความแตกต่าง ระหว่าง ไกด์ ในประเทศ กับ หัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์)

ความแตกต่าง และ ความเหมือน
ระหว่าง ไกด์ ในประเทศ = Tour Guide = TG กับ
หัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ลีดเดอร์) นำเที่ยวทั่วโลก = Tour Leader = TL

💥 TL = ทัวร์ลีดเดอร์ หรือ หัวหน้าทัวร์
(1) ถ้าชีวิตนี้ ตั้งใจจะทำทัวร์แต่เส้นทางต่างประเทศ…
(โดยไม่คิด อยากเป็นไกด์ ในประเทศไทย)

ก็ให้เลือกลง สมัครอบรม = บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (รุ่น 14 รุ่น 15 16 17 18 ฯลฯ ) เลยครับ…ใช้แค่ วุฒิขั้นต่ำ ม.6

(2) แต่ถ้า คิดว่า ชีวิตนี้ …

💥 TG (2.1) อยาก…เป็นทั้งไกด์นำเที่ยวในประเทศ นำคนต่างชาติ เที่ยวทั่วไทย

และ

🌎🌍🌏 TL (2.2) อยาก…เป็นทั้ง…ทัวร์ลีดเดอร์ ผู้นำเที่ยวหรือ เป็นหัวหน้าทัวร์ นำคนไทยเที่ยวทั่วโลก

… ก็ต้องสมัครอบรมบัตรเงิน (รุ่น 13 รุ่น 14 15 16 ฯลฯ ) …
(ใช้วุฒิ ขั้นต่ำ ปวส. ป.ตรี และต้องได้ภาษา)

เพราะ ตามกฎหมาย :
ถ้าได้ บัตรไกด์ บัตรเงิน เมื่อไหร่ = เราก็จะได้ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ เป็นบัตรแถมตามกฎหมาย

(2.3) แต่ ที่สำคัญ…
💥ไกด์บัตรเงิน =
ต้องได้ภาษานะครับ (จีน หรือ อังกฤษ ฯลฯ) …

เจอไกด์ ที่ไม่ได้ภาษาสักภาษา ให้ถามว่า ไปแอบอบรม หรือ แอบได้วุฒิบัตรไปทำบัตรไกด์ จาก ม.ไหน ? เพราะ ผิดกฎหมาย

ถ้าไม่ได้ภาษา หรือ ได้ภาษาแบบงูๆปลาๆ
อ.แฮรี่ จะไม่แอบรับนะครับ เพราะผิด พรบ. เพราะ พรบ.อบรมไกด์ ระบุว่า = ต้องได้ภาษา

และ

(2.4) อีกประเด็นที่สำคัญมากๆ คือ…

(💥) ในช่วงระหว่าง…ที่พวกเรากำลังอบรม บัตรเงิน (รุ่น 13) = อ. เองก็ไม่แน่ใจว่า …

(💥💥) รวมถึง คนที่ เรียนหลักสูตร 4 ปี และ ปวส. 2 ปีด้วย…ต้องสอบภาษา และความรู้กับกรมฯด้วย

(😱)
กรมฯจะเริ่มบังคับให้ทุกคนเข้าคิวสอบเอาบัตรไกด์กับกรมฯเลยหรือเปล่า? และต้องฝึกงานไกด์ อีก 60 ชั่วโมงด้วย?

ถ้าใช่ = นั่น หมายความว่า …
หลังจาก ที่พวกเรา …ได้อบรมกับ อ.แฮรี่ และสอบจบ กับ อ.แฮรี่ แล้ว … พวกเรา…ก็ต้องไปฝึกงานกับบริษัททัวร์ อีก 60 ชั่วโมง? และ

ต้องรอ…เข้าคิว…ไปสอบเอาบัตรไกด์ กับกรมฯ เมื่อไหร่(?)

(2.4.1) ใคร…สอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้บัตรไกด์บัตรเงินบัตรใหญ่ = ก็จะอด = ไม่ได้บัตรทัวร์ลีดเดอร์ ตามไปด้วย

แต่…

(2.4.2) ถ้าใคร…สอบผ่านกรมฯ = กรมฯก็จะอนุมัติออกบัตรไกด์ ให้เรา พร้อมบัตรทัวร์ลีดเดอร์เป็นบัตรแถมด้วย (เว้นแต่ว่า กรมฯจะให้ไปฝึกงาน 216 ชั่วโมงกับบริษัททัวร์ก่อน กรมฯถึงจะอนุมัติบัตรทัวร์ลีดเดอร์ให้ !!!)

TG = TL ความเหมือน TG และ TL
💥 = 🌎🌏🌍
(3) คำเตือน !!! จะได้ไม่เข้าใจผิด :

ไม่ว่า จะเป็นบัตร…อะไร…ก็ตาม
ไม่ใช่ว่า ทุกคน จะได้งาน ตลอดเวลา

(3.1) 💥อาชีพไกด์ และ 🌎🌏🌍 ทัวร์ลีดเดอร์…
ล้วน เป็นอาชีพอิสระ รายได้ไม่แน่นอน
บางวันมีงาน บางวันไม่มีงาน ธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ให้ หรือ มีบัตรเครดิตยาก ยกเว้นเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ มีรายได้แน่นอน 😢😥 ค่าแรง ตาม พรบ. = วันละ 1,000 บาท

🌍🌏🌎😥😢
(3.1) ยิ่งถ้า ไม่เคยไปต่างประเทศ หรือ ไม่เคยมีประสบการณ์นำเที่ยวต่างประเทศ…ก็ยากที่บริษัททัวร์จะให้งานไปเป็นหัวหน้าทัวร์ ที่ต่างประเทศครับ…บริษัทไม่อยากเสี่ยง และไม่มีความจำเป็นต้องออกค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ที่กิน ค่าเข้าชมสถานที่ ให้กับคนที่มีบัตรทัวร์ลีดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์นำเที่ยว 😥😢

(4.) ไม่ว่า จะเป็น 💥 ไกด์ หรือ 🌍🌏🌎 ทัวร์ลีดเดอร์ ต้องหมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยตลอดเลา

(4.2) 📚🎓🏆🏅
อย่าลืม อ่านหนังสือ เพิ่มเติมความรอบรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลา … บริษัททัวร์จะได้จ้างเราบ่อยๆ

(4.3) 💥📚🎓 🏆🏅
อย่าลืม พัฒนา ภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 ถ้าอยากเติบโตในการนำเที่ยวเส้นทางใหม่ๆ

(4.4) 💥อย่าลืม นำน้ำพริก มาม่า และ ฝึกทำอาหาร ให้นักท่องเที่ยวคนไทยทาน ในต่างประเทศ นะครับ

(5) 💰
มีงาน มีเงิน มีออม และ เที่ยว กิน ดื่ม อย่างมีสติ

(6) ⚖️
มีจรรยาบรรณ และ มีจิตสำนึกที่ดีตลอดเวลา … ใจต้องกว้าง มีน้ำใจ = ผิด ยอมรับผิด และรีบแก้ไข = อย่าตกเป็นทาสของอำนาจเงินทอง =

(7) อย่าฉ้อฉล = อย่าฉ้อโกง 😱⚡

(8) ผิดกฎหมาย = เข้าคุก ประหาร ตามกฎหมาย⚡
(9) ผิดบาป = เจอไฟนรก เมื่อเราจากโลกนี้ไป
ร่วมแชร์ ร่วมเติบโตไปด้วยกัน…💥

= www.CuHarry.com =

= www.อบรมไกด์.com =
= www.อบรมทัวร์ลีดเดอร์.com=
= www.สอบบัตรไกด์.com =

= www.CruiseTrainingCenter.com =
= www.อบรมเรือสำราญ.com =

= www.WorldwideCruiseTrainingCenter.com=

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย