ประกาศ/ ตรวจสอบ”รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ” และ “รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์)” จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว

👉 คลิกบรรทัดนี้ดู : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์)

ปล. เนื่องจากข้อสอบกลาง สอบบัตรไกด์ จะมี 2 หมวด คือ หมวดวิชาการความรู้ทั่วไป และ หมวดภาษาต่างประเทศ : ใครที่สอบผ่านแค่ 1 หมวด (จากทั้ง 2 หมวด) จะต้องสมัครสอบใหม่ “สมัครสอบเฉพาะหมวดที่สอบไม่ผ่านหรือหมวดที่สอบตกก่อนหน้าเท่านั้น และพยายามสอบแก้ตัวให้ผ่านให้ได้ภายใน 2 ปีนี้ นะครับ (หากพ้น 2ปีแล้วยังไม่สามารถสอบผ่านหมวดที่ตกนั้นๆ ผลสอบหมวดที่เคยสอบผ่านก่อนหน้านั้นจะโมฆะทันที ต้องสมัครสอบใหม่ทั้ง 2 หมวด)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้ทราบว่า
๑. ผู้เข้ารับการทดสอบฯ สามารถตรวจสอบผลการทดสอบและผลคะแนน ได้ทางเว็บไซต์
www.dot.go.th และ https://guide-dpmot.bsru.ac.th หัวข้อ “ ผลการทดสอบและผลคะแนน” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบและผลคะแนน กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในหมวดใดหมวดหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นขอเข้ารับการทดสอบใหม่ในครั้งถัดไปเฉพาะในหมวดที่ยังไม่ผ่านได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบครั้งแรก

๒. ผู้ผ่านการทดสอบฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้ทางเว็บไซต์ www.dot.go.th และ https://guide-dpmot.bsru.ac.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ทั้งนี้ สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

คลิก  อ.แฮรี่ 👉บัตรเงิน รุ่น 3 ที่ โรงแรมหรู โรงแรม Ambassador สุขุมวิท 11  (คาดว่า อาจจะได้อบรมช่วง ก.พ./มี.ค.2566) 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

👉ร่วมดีใจ กับ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ บัตรเงิน รุ่น 2 : สอบผ่าน สอบได้บัตรไกด์ คิดเป็น 83.33%
     ไปสอบ ข้อสอบกลาง 24 คน = > สอบผ่าน 20 คน =>> คิดเป็น 83.33% 

(👉 20 รายชื่อที่สอบผ่านนี้ ประกอบด้วย เลขลำดับที่  23, 80, 108, 172, 242, 224, 254, 284, 350, 372, 459, 460, 461, 470, 482, 498, 509, 513, 519 และ ลำดับที่ 523) 🏆🏆

📈📉📈 สถิติ ผลการสอบ ข้อสอบกลางครั้งที่ 6 (เฉพาะ บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป หรือ บัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงิน) เมื่อ 15 ส.ค.63 มีดังต่อไปนี้
(1.) ที่ สนามสอบ เชียงใหม่ : สอบผ่าน 148 คน จาก    364 คน => คิดเป็น 40.66 %
(2.) ที่ สนามสอบ กรุงเทพฯ : สอบผ่าน 528 คน จาก 1,368 คน => คิดเป็น 38.59 %
(3.) ที่ สนามสอบ ภูเก็ต       : สอบผ่าน   96 คน จาก    411 คน => คิดเป็น 23.34 %

** รวมจำนวน ผู้สอบผ่าน ทั้งประเทศ มี 772 คน จาก จำนวนทั้งสิ้น 2,143 คน คิดป็น 36.02 % (ซึ่งในจำนวน 2,143 คนนี้ อ.แฮรี่ คิดว่า น่าจะมาจาก กลุ่มที่จบ ปวส. และ ป.ตรี สาขาท่องเที่ยว ประมาณ 80%-90% รองลงมา น่าจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ผ่านการอบรม และ ไกด์บัตรเงินที่บัตรขาดอายุ)

(4.) บัตรเงิน รุ่น 2 ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ : 👉 สอบผ่านได้บัตรไกด์ 20 คน จาก 24 คน => 👉คิดเป็น 88.33%

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

ข้อมูลด้านล่าง คือ รวมประกาศผลสอบบัตรไกด์ ก่อนวันที่ 29 ต.ค.2565

(1) คลิกที่บรรทัดนี้ ลิ้งค์ ตรวจสอบ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ” ข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์)” ที่จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว : สำหรับ รอบสอบ วันที่ 29 ต.ค.2565

(2) คลิกที่บรรทัดนี้ https://www.dot.go.th/news/guide ลิ้งค์ ตรวจสอบ “รายชื่อผู้สอบผ่านข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์)” สำหรับ รอบสอบ 29 ต.ค.2565 => ใครสอบผ่านทั้ง 2 หมวด สามารถไปยื่นเอกสารทำบัตรไกด์ได้เลย : (รอประกาศผลสอบ ช่วง พ.ย.2565 

คลิก ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์แบบออนไลน์ครั้งที่ 1)  สอบเมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.2564 : {โดยการทดสอบในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 2วันนี้เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ได้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1 2 และ 3/2564 ที่เปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งถัดไป กรมการท่องเที่ยวจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 โดยจะแจ้งให้ทราบทางช่องทางติดตามของกรมการท่องเที่ยว}

คลิก ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2563 : {พร้อม ตัวเลข สถิติผลการสอบเฉพาะบัตรเงิน}

👉❗❗❗ คลิกที่บรรทัดนี้ : ดู ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 – 4 พร้อม กำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ : สอบข้อสอบกลาง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

ปล. กรณีที่สนใจสมัครอบรมเป้นไกด์ ประเภทไกด์บัตรเงิน (ไกด์บัตรใหญ่ นำเที่ยวทั่วไทย นำเที่ยวทั่วโลก) ด้วย วุฒิ เทียบเท่าปวส. หรือ ป.ตรี  👉 ลองคลิกที่ลิ้งค์นี้ดู เพื่อดูเป็นแนวทางการฝึกอบรมไกด์ก่อนได้ครับ : คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

ประกาศ ผลสอบ (สอบบัตรไกด์) : ข้อสอบกลาง ครั้งที่ 6  (พร้อม ตัวเลขสถิติของการสอบเฉพาะบัตรเงิน) เมื่อ 15 สิงหาคม 2563 ⬇️⬇️ ด้านล่าง

🚩ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง (สอบบัตรไกด์) ครั้งที่ 6 : สอบ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 15 ส.ค.63 ที่ผ่าน (จัดสอบโดยกรมการท่องเที่ยว) : 🚩

‼️ 👉 คลิก ดู : รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ครั้งที่ 6 : สนามสอบ 👉 ที่ ภาคเหนือ

‼️ 👉 คลิก ดู : รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ครั้งที่ 6 : สนามสอบ 👉 ที่ ภาคกลาง

‼️ 👉 คลิก ดู : รายชื่อ ผู้สอบผ่าน ข้อสอบกลาง ครั้งที่ 6 : สนามสอบ 👉 ที่ ภาคใต้

‼️ 👉 คลิก ดู ตัวอย่าง : คะแนนผลสอบ และ ปริ้นต์ หนังสือรับรอง เพื่อยื่นทำบัตรไกด์ และ เตรียม รอ สมัครสอบใหม่ และสมัครสอบแก้ตัว ข้อสอบกลาง ครั้งที่ 7  

ปล.
ผู้ที่มีรายชื่อ ตามในประกาศ หมายถึง ผู้ที่สอบผ่าน {คือ สามารถทำข้อสอบผ่านได้ทั้ง 2 หมวด (คือ หมวดความรู้วิชาการทั่วไป และ หมวดภาษาต่างประเทศ) => ให้ พวกเรา ปริ้นต์ ผลสอบ/ใบรับรอง จากระบบ 👉 ที่ลิ้งค์ด้านล่าง  👇 เพื่อ นำไปยื่นทำบัตรไกด์ (ได้ทันที)

👉 คลิก เพื่อ ตรวจสอบ ผลสอบ และ ปริ้นต์ ผลสอบ/หนังสือรับรอง จากระบบ

👉 คลิก เพื่อ ดู เอกสาร ที่ต้องใช้ ในการยื่นขอทำบัตรไกด์

❌❌ สำหรับ ผู้ที่สอบไม่ผ่าน จะไม่มีชื่อในประกาศ อาจหมายถึง สอบไม่ผ่าน แค่หมวดใดหมวด1 หรือ สอบไม่ผ่าน ทั้ง 2 หมวด => สามารถเข้าไปในระบบ และตรวจสอบว่า เราไม่ผ่านหมวดไหน ให้รอ สมัครสอบแก้ตัวใหม่ ในครั้งที่ 7 (รอกรมฯประกาศวันสอบ และสนามสอบ)

👉 คลิก เพื่อ ตรวจสอบ ผลสอบ ว่า เรา สอบตกหมวดไหน ตกวิชาการ และหรือ ตกภาษา

❗❗❗ ลิ้งค์ สมัครสอบข้อสอบกลางครั้งที่ 7 (รอกรมฯประกาศวันสมัครข้อสอบกลาง อีกที นะครับ ปลายปี 63? หรือ ต้นปี 64?) =>> ถ้า กรมฯ ประกาศประกาศวันรับสมัครเมื่อไหร่ =>> ก็ให้คลิก ที่ลิ้งค์นี้ =>> เพื่อ ทำการสมัครสอบ ครั้งที่ 7 ครับ  ลิ้งค์ รอกรมฯประกาศวันรับสมัครสอบ ครั้งที่ 7 

❗❗❗ การเลือก สนามสอบ (สอบบัตรไกด์) : ในการสอบครั้งที่ 7
พวกเราสามารถ ติ๊กเลือก สนามสอบ ได้ทุกที่ (อยากสอบพื้นที่ไหนก็ได้ครับ เช่น อบรมภาคใต้ => สามารถสอบที่ภาคเหนือ/ภาคกลางก็ได้ … อบรมที่ภาคเหนือ => สอบที่ภาคใต้/ภาคกลางก็ได้ … อบรมที่ภาคกลาง => สอบที่ภาคเหนือ/ภาคใต้ก็ได้)

(และ หลังจาก ที่ได้กรอกข้อมูล สมัครสอบ ในครั้งที่ 7 แล้ว =>> รบกวน ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และ เบอร์มือถือ ของเรา ว่ามีในระบบ และถูกต้องหรือไม่) ที่สำคัญ : ถ้าเบอร์ผิด ระบบก็จะไม่มีส่งข้อความ sms ให้)

👉 คลิก ลิ้งค์ : อบรมสอบบัตรไกด์ www.CuHarry.com

ปล.
คลิก ดู ประกาศกรมฯ : รายชื่อผู้สอบผ่าน สอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา ที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยว สอบเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 24 ก.ค.63) และ {สมัครสอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 6 (สอบแก้ตัว และ สมัครสอบใหม่) สอบวันที่ 15 ส.ค.63}
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : โดยกรมการท่องเที่ยว วันที่ 24 ก.ค.2563

🔺️⏩ คลิก ดู ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน สอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 5 : ภาคเหนือ
🔺️⏩ คลิก ดู ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน สอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 5 : ภาคกลาง
🔺️⏩ คลิก ดู ประกาศ รายชื่อ ผู้สอบผ่าน สอบบัตรไกด์ ครั้งที่ 5 : ภาคใต้

🔺️⏩คลิก ดู ประกาศ และ ระเบียบการก่อนไปสอบ ใน ครั้งที่ 5
🔺️⏩ คลิก ดู สอบครั้งที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สนามสอบ ที่ กรุงเทพฯ
🔺️⏩ คลิก ดู สอบครั้งที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สนามสอบ ที่ เชียงใหม่
🔺️⏩ คลิก ดู สอบครั้งที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สนามสอบ ที่ ภูเก็ต

เว็ปหน้าหลัก อ.แฮรี่ : อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ สอบบัตรไกด์

👉 คลิก ลิ้งค์ : อบรมสอบบัตรไกด์ www.CuHarry.com

(เว็ป อ.แฮรี่ : เว็ปข้อมูลข่าวสารอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ สอบบัตรไกด์ ที่ตรงไปตรงมา)
เว็ปหน้าหลัก อ.แฮรี่ : อบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ สอบบัตรไกด์

= https://www.cuharry.com =
= https://www.ไกด์.com =
= https://www.หัวหน้าทัวร์.com =

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย