Uncategorized

องค์ความรู้จากหนังสือ 2

1. หนังสือทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย : ภาคเหนือ ชื่อหนังสือ : ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2558 คลิก : ดาวน์โหลด – …

คลิก: ความรู้ ความสามารถ ไกด์ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

ขอบคุณลูกศิษย์ ที่ช่วยกัน สร้างชื่อเสียงที่ดี จาก รุ่น สู่ รุ่น มีคนพูดว่า : อบรมไกด์ กับ อ.แฮรี่ หางานได้ง่าย บริษัททัวร์ให้ความไว้วางใจ : จริง? (ลอง ถามบริษัททัวร์ ว่า : ไกด์ลูกศิษย์ …

คลิก: บัตรเงิน รุ่น 17 ยังมีที่ว่าง อีก 10 ที่(รับ-เฉพาะ-คนที่ได้ภาษา-เท่านั้น)

บัตรเงิน รุ่น 17 = รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย อ.แฮรี่ ไม่แอบรับ คนที่ไม่ได้ภาษา (ตาม พรบ. ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) อบรม 62 วัน (เน้นภาคค่ำ) (ใช้วุฒิ ปวส./ป.ตรี และ …

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของไทย สำหรับ มัคคุเทศก์ ยุค 4.0 คลิกเพื่ออ่านต่อ >>   ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของไทย และ ของต่างประเทศ สำหรับทัวร์ลีดเดอร์ ยุค 4.0 คลิกเพื่ออ่านต่อ …

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์อาชีพ (เน้น-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) และ วิชาการเพื่อการท่องเที่ยว”

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์อาชีพ (เน้น-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) และ วิชาการเพื่อการท่องเที่ยว” เรียนเชิญ ไกด์ ลูกศิษย์-อ.แฮรี่ เรียนเชิญ ทัวร์ลีดเดอร์-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ เรียนเชิญ …

กรุงเทพ-พัทยา : รุ่น 41

กรุงเทพ-พัทยา : รุ่น 41 (รุ่นสุดท้าย ของประเทศไทย) == เจอกัน 28 หรือ 29 ก.ค.== (อบรม 31 ก.ค. – 16 ส.ค.) ■ = www.CuHarry.com = ■ (รุ่น-สุดท้าย-ของการใช้วุฒิ …

ทริป อัพศักยภาพ อัพชีวิต # รุ่นที่ 1

ทริป-อัพ-ศักยภาพ-อัพ-ชีวิต # รุ่นที่ 1 (Trips make Change # รุ่นที่ 1) (ทริป แมค เช้นจ์ # รุ่นที่ 1) เฉพาะ : ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ ไกด์บัตรเงิน รุ่น 3 – รุ่น 8 และ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 1 …