อบรมไกด์

บัตรเงิน รุ่น 10

บัตรเงิน = รุ่น 10 : รุ่น นานาชาติ มี 4 ภาษาให้เลือก บัตรเงิน = รุ่นที่ 10 : รุ่นต้อนรับ พรบ.ฉบับใหม่ พรบ.ฉบับใหม่ = จะสกัดไกด์ที่ไม่ได้ภาษา ออกจากระบบ (ใช้วุฒิ : ปวส – ป.ตรี -ป.โท) ■= …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 7

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่นที่ 7 : ยื่นเอกสาร = สัมภาษณ์รู้จักกัน 1, 2, 4 & 5 ก.ย. 16.00-18.00 (จัดเวลา แล้ว เจอกัน) ■= อบรมที่ ฟอร์จูน ชั้น 16 =■ ♤= เริ่ม อบรม 7 – 30 ก.ย. =♤ ■ = …

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์อาชีพ (เน้น-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) และ วิชาการเพื่อการท่องเที่ยว”

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์อาชีพ (เน้น-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) และ วิชาการเพื่อการท่องเที่ยว” เรียนเชิญ ไกด์ ลูกศิษย์-อ.แฮรี่ เรียนเชิญ ทัวร์ลีดเดอร์-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ เรียนเชิญ …