อบรมไกด์

บัตรเงิน รุ่น 11

บัตรเงิน = รุ่น 11 : รบกวน อ่านทุกบรรทัด = ฝากแชร์ อ แฮรี่ จะยื่นขอกรมฯ ดังต่อไปนี้ : บัตรบรอนซ์เงิน รุ่น 11 : รุ่นนานาชาติ 5 ภาษาให้เลือก จัดเวลาแล้วเจอกัน 5, 6, 7 หรือ 8 มกราคม …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 8

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 8  อ.แฮรี่ ได้ยื่น-ขอ-กรมฯ-เลื่อน-วันยื่นเอกสาร และ อบรม ยื่นเอกสาร – สอบสัมภาษณ์ = 31 ต.ค – และ – 1 พ.ย. = เวลา 16.00-18.00 น. (เลือกมา วันใดวัน …