อบรมไกด์

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 25 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 25 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 25 : เน้นภาคค่ำ (บางประเทศ เริ่มตรวจ บัตรทัวร์ลีดเดอร์) ตามรายงานแบบสอบถาม : ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ : ชื่นชมว่า “อบรม …

บัตรเงิน รุ่น 17 ยังมีที่ว่าง อีก 10 ที่(รับ-เฉพาะ-คนที่ได้ภาษา-เท่านั้น)

บัตรเงิน รุ่น 17 = รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย อ.แฮรี่ ไม่แอบรับ คนที่ไม่ได้ภาษา (ตาม พรบ. ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) อบรม 62 วัน (เน้นภาคค่ำ) (ใช้วุฒิ ปวส./ป.ตรี และ …