อบรมไกด์

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 21 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 21 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 21 : เน้นภาคค่ำ บางประเทศ เริ่มตรวจ บัตรทัวร์ลีดเดอร์แล้ว (บริษัททัวร์ที่แอบใช้หัวหน้าทัวร์เถื่อน โทษปรับ …

อบรมไกด์ บัตรบรอนซ์เงิน (บัตรเงิน) รุ่น 16

บัตรเงิน รุ่น 16 = อบรม 62 วัน(เน้นภาคค่ำ) (หยุดสงกรานต์ 12-16 เม.ย.62) ยื่นเอกสาร -อบรม ที่ฟอร์จูน ชั้น 16 (ใต้ดินพระราม 9) สอบจบ…สอบผ่าน…จะได้ (1) บัตรไกด์ …