ข่าวสาร

ใคร-แอบ-ขาย-ทัวร์เถื่อน มีกำไร โทษ คุก 2 ปี และหรือ ปรับ 500,000

ใคร-แอบ-ขาย-ทัวร์เถื่อน มีกำไร แม้แต่ 1 บาท = โทษ คุก 2 ปี และหรือ ปรับ 500,000 = ■■ = www.CuHarry.com = ■■ ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว ที่ช่วยแนะนำ ประชาชน วิธีการ ซื้อทัวร์ …

ข่าว อบรม บัตรไกด์ บัตรภูมิภาค (ไม่มีการอบรมบัตรชมพู บัตรเหลืองอีกต่อไป)

อบรมไกด์ บัตรภูมิภาค – วุฒิ ม.6 (น่าจะได้ เริ่ม พ.ค./มิ.ย.62) 💥 ตาม พรบ. : ใครที่ ไม่ได้สักภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรม 💥 การรับ จองที่ล่วงหน้า = ผิด …