ข่าวสาร

ข่าว อบรม บัตรไกด์ บัตรภูมิภาค (ไม่มีการอบรมบัตรชมพู บัตรเหลืองอีกต่อไป)

อัพเดท…เรื่องบัตรไกด์ บัตรภูมิภาค คือ…แม้ว่า… กรมการท่องเที่ยว… (A) กรมฯ อาจจะ เปิดโอกาส ให้ เริ่ม “อบรม”แบบต่ออายุบัตรไกด์ หรือ ที่เรียกว่า “อบรม …