คลิปนำเที่ยวชมวัดวัง อ.ไกด์ ไกด์โบราณ

พระธาตุเสด็จ

17 ส.ค.2561 – ภาพมงคล “พระธาตุเสด็จ”….เมื่อตอนค่ำวันนี้ พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย พระธาตุประจำราศีปีเกิดปีระกา (ไก่) พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยสร้างในรัชสมัย …

พระที่นั่งอนันตสมาคม

“พระองค์ทรงแสดงพระราชโทมนัสมาก ถึงแก่รับสั่งว่า ต่อไปข้างหน้าเขาคงพากันติฉินว่าสมัยพระจุลจอมเกล้าฯ นี้ …

พระที่นั่งบรมพิมาน

พระที่นั่งบรมพิมาน เดิมชื่อ พระที่นั่งภานุมาศจำรูญ เป็นพระที่นั่งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ทางด้านใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่เหนือสวนศิวาลัย บริเวณคลังสรรพาวุธเดิม …

นำบรรยายชม 8 วัดสำคัญ 2 วัง 2 พิพิธภัณฑ์ ให้กับไกด์บัตรเงิน ม.พิษณุโลก 14 รุ่นมาแล้ว โดยอ.ไก่ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส) หรือในยูทูป ไกด์โบราณ

ภาพการนำบรรยายชม 8 วัดสำคัญ 2วัง 2 พิพิธภัณฑ์ ให้กับไกด์บัตรเงิน ม.พิษณุโลก 14 รุ่นมาแล้ว ครับ โดยอ.ไก่ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส) หรือในยูทูป ไกด์โบราณ นั่นเอง ครับ รับชมคลิ๊ปนำทัวร์บรรยาย วัด …