Author: CuHarry

นำบรรยายชม 8 วัดสำคัญ 2 วัง 2 พิพิธภัณฑ์ ให้กับไกด์บัตรเงิน ม.พิษณุโลก 14 รุ่นมาแล้ว โดยอ.ไก่ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส) หรือในยูทูป ไกด์โบราณ

ภาพการนำบรรยายชม 8 วัดสำคัญ 2วัง 2 พิพิธภัณฑ์ ให้กับไกด์บัตรเงิน ม.พิษณุโลก 14 รุ่นมาแล้ว ครับ โดยอ.ไก่ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส) หรือในยูทูป ไกด์โบราณ นั่นเอง ครับ รับชมคลิ๊ปนำทัวร์บรรยาย วัด …

เทียนเหมินซาน

เทียนเหมินซาน หรือ “ประตูสวรรค์” เป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะคือ โพรงหินธรรมชาติที่อยู่สูงบนภูเขาขนาดใหญ่ มีความสูงของช่องถึง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร …

พิพิธภัณฑ์โรแด็ง (Musée Rodin) ในปารีส

Guanfu Museum, Shanghai พิพิธภัณฑ์โรแด็ง (Musée Rodin) ในปารีส รวบรวมผลงานของAugust Rodin และงานศิลปะอื่นๆที่เขามอบให้กับเมืองปารีสโดยมีข้อแม้ว่าต้องเปิดworkshop ของเขา คือHôtel …

วิหารธรรมยางยี แปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่

วิหารหลังนี้สร้างโดยพระเจ้านรถู กษัตริย์พุกามครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. 1710-1713 ตามประวัติกล่าวว่าเป็นกษัตริย์ที่ใจคอโหดเหี้ยมก่อนขึ้นครองราชย์ได้ทำปิตุฆาตพระบิดา คือ …

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระนามเดิมว่า ฉิม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) พระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม …

ระฆังใบใหญ่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

ทุกครั้งที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เราจะพบว่ามีระฆังใบใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ข้างๆ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ระฆังใบนี้มีที่มาคือ เป็นระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว …