Author: CUHarry

คลิก: การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ (ภาคเหนือ) รุ่น 6

♥️ อัพเกรด เชียงใหม่ : รุ่น 7: ที่ ห้างพรอมเมนาด้า อ.เมือง เชียงใหม่ (อยู่อาคาร A /ชั้น G ติดกับ ตู้ ATM ธ.กรุงศรี) ยื่นเอกสาร (17 ต.ค.) : 14.30-17.30 น. อบรม 4 วัน (18 …

คลิก: การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ (ภาคกลาง)

♥️ อัพเกรด กรุงเทพฯ : รุ่น 10 : ฟอร์จูน ชั้น 16 ยื่นเอกสาร 14 ต.ค. : 14.30-17.30 น. เริ่มอบรม 15 – 18 ต.ค. : 08.30-17.30 น. รุ่นหน้าเปิดเมื่อไหร่ : ก็ให้ดูรุ่นก่อนหน้า …

จองทัวร์จองไกด์…ฟรี! เร็วๆนี้

เว็ปไซต์ : จองทัวร์จองไกด์…ฟรี! เร็วๆนี้ website : BookTourBookGuide…Free! Soonest! ฟรี เพื่อพี่น้องเอเจ้นต์ ค้นหาทัวร์เอเจ้นต์ในเว็ป ฟรี แหล่งรวมเอเจ้นต์ เพื่อโฮเซล ฟรี …

คลิก: อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 27 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 27 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 27 : เน้นภาคค่ำ ใครๆก็อบรมเป็นหัวหน้าทัวร์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นหัวหน้าทัวร์(ที่ดี)ได้ อาชีพนี้มีขึ้นมีลงไม่แน่นอน …

หนังสือ Thai Treasure Trails

ชื่อหนังสือ : Thai Treasure Trails ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2559 ภาษา: Eng / ไทย คลิก : ดาวน์โหลด Download – Legendary Chicken Caramics, Lampang Province. – …

หนังสือ เสน่ห์หัตถศิลป์เยือนถิ่นชุมชน

ชื่อหนังสือ : เสน่ห์หัตถศิลป์เยือนถิ่นชุมชน ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2559 ภาษา : ไทย / English คลิก : ดาวน์โหลด Download เครื่องเคลือบศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่ ตำนานชามไก่ …

หนังสือ Thai Fabric Heritage

ชื่อหนังสือ : Thai Fabric Heritage ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2556 คลิก : ดาวน์โหลด Download     Thai Fabric Heritage To praise and follow the royal …

หนังสือ SPLENDID Travel

ชื่อหนังสือ : SPLENDID Travel ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2556 คลิก : ดาวน์โหลด Download     Cultural Travel: CHIANG KHAN : Chiang Khan is a small town nestled …

หนังสือ EXTREME Journey

ชื่อหนังสือ : EXTREME Journey ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2556 คลิก : ดาวน์โหลด Download   เครดิต: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   Please follow and like us:

หนังสือ FAMILY Vacation

ชื่อหนังสือ : FAMILY Vacation ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ ปีที่พิมพ์ : 2556 คลิก : ดาวน์โหลด Download   FAMILY Vacation AYUTTHAYA A day of a fun historical trip Phra Nakhon Si …