เอกสาร-สมัครอบรมไกด์ / ทัวร์ลีดเดอร์

เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก :

    = ห้ามปลอมแปลง-เอกสาร=
    ■ = วุฒิปลอม = ติดคุก = ■
 (อยากเป็นไกด์ ต้องได้ภาษาก่อน)
(ถ้าไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรม)
เอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก : 
(A) เป็นไกด์-บัตรชมพู หรือ ไกด์บัตรเหลือง =
(ต้องได้ภาษา)
(วุฒิ-ขั้นต่ำ = ม.3 / ม.6/ กศน./…
(B) เป็นไกด์-บัตรเงิน =
(ต้องได้ภาษา)
วุฒิ-ขั้นต่ำ = ปวส / ป.ตรี
(C) เป็นหัวหน้าทัวร์ ทัวร์ลีดเดอร์ – เน้นภาษาไทย 
วุฒิ-ขั้นต่ำ ม.6/ ปวช/ กศน./ปวส…
(ทัวร์ลีดเดอร์ ไม่ใช่ไกด์ = ทัวร์ลีดเดอร์จึงไม่มีหน้าที่พากษ์ บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างประเทศ เพราะเป็นหน้าที่ของไกด์ท้องถิ่นที่ต่างประเทศ บางประเทศถือว่าผิดกฎหมายนะครับ)
ทัวร์ลีดเดอร์ = ไม่ใช่เบ๊
ทัวร์ลีดเดอร์ คือ หัวหน้าทัวร์
(หัวหน้าคณะเดินทางที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้คณะฯได้รับการดูแล แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางใช้ชีวิตท่องเที่ยวในต่างประเทศ)
วุฒิ-ขั้นต่ำ ม.6/ ปวช/ กศน./ปวส…
วันที่มายื่นเอกสาร-สอบสัมภาษณ์
 = ขอเอกสารสำเนา 2 ชุด-ก่อน=
            (อย่างละ 2 ใบ)
(1) สำเนาบัตรปชช × 2 ชุด
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน × 2 ชุด
(3) สำเนาวุฒิ ขั้นต่ำ ×2 ชุด
(4) รูป มีขนาดอะไร เอามาก่อน 1 รูป แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว
กรณี : วุฒิ-ต่างประเทศ
(ต้องแปล-เป็นไทย-หรือ-แปลเป็นภาษาอังกฤษ-ที่รับรองโดย โรตารี่ หรือ ให้ศูนย์การแปลจุฬาเลย-แล้วรีบนำไปเทียบกับ สพฐ./ หรือ สกอ.)
(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าชื่อบน-วุฒิ ไม่ตรงกับบปชช.)
**************************
เพราะในช่วงระหว่างฝึกอบรม
พวกเราต้อง…
เตรียมเอกสารทั้งหมด-ใหม่ทั้งหมด-ขอเพิ่ม-เป็น-อีก 3 ชุด
และ
รูปถ่าย-ใส่สูท ขนาด = ‘1 นิ้ว-ครึ่ง’ *(ขอรูป-เพิ่ม 4 รูป-ตัดขอบขาวด้านข้าง) = ไม่เอา 1 นิ้ว ไม่เอา 2 นิ้วนะครับ
(ให้ที่ร้านถ่ายรูป-แต่งรูปใส่สูทให้ได้ครับ-ไม่ต้องซื้อสูท-นะครับ)

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย