คลิก: เอกสารที่ใช้ในการอบรม (4 วัน) เพื่อต่ออายุบัตรไกด์

อ.แฮรี่…เดา…
เรื่องการอัพเกรดบัตร (อ่านให้จบ จะได้ไม่เข้าใจผิด)
(รอกรมฯประกาศ “วัน-เวลา” และ “สถานที่อบรม” มีเปิดอบรมที่ไหนบ้าง และ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?)”😎

(A.)เอกสาร ที่ใช้ในการ”ต่ออายุบัตรไกด์” แบบอบรม4 วัน เพื่ออัพเกรด จาก บัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ เป็น บัตรภูมิภาค (หลังจากที่กรมฯเคยนำร่องที่ภูเก็ต ปี61)

“(ใครที่บัตรไกด์มีอายุเหลือมากกว่า 120 วัน ไม่ต้องรีบ(แห่)กันไปอบรมล่วงหน้า 4 วันกับกรมฯ แม้ว่าใครจะได้เข้าอบรม 4 วันก็ตาม *มีเงื่อนไขตัดสิทธิ์*

🥊 เพราะกรมฯจะยังไม่เปลี่ยนบัตรให้จนกว่าบัตรจะมีอายุเหลือ”น้อยกว่า 120 วัน”

(รอกรมฯประกาศ “วัน-เวลา” และ “สถานที่อบรม” มีเปิดอบรมที่ไหนบ้าง และ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?)”😎

😉🤗
เอกสารที่ใช้สมัครอบรม 4 วัน เพื่อต่ออายุบัตรไกด์เพื่ออัพเกรดเป็นบัตรภูมิภาค มีดังต่อไปนี้ :

(รอกรมฯ ประกาศให้เริ่มอบรมอัพเกรด หรืออาจมีข่าวดี เดือน มี.ค. หรือ หลัง 11 เม.ย.62)

(A.1) สำเนาบัตรไกด์ หรือ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(A.2) สำเนา บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล-ถ้ามี)
(A.3) รูปถ่ายหน้าตรง 1.5-2 นิ้ว = 2 รูป (ไม่ใส่หมวก แว่นตาดำ)

(B.) ปล.
😊 กรณี การไปต่ออายุบัตรไกด์แบบปกติ คือ
คนที่มีอายุบัตรไกด์ เหลือน้อยกว่า 120 วันก่อนถึงวันที่ 11 เม.ย.62 คือ ถ้าไปต่ออายุในช่วงนี้แล้ว (คือ กรมฯยังไม่ได้เปิดให้มีการอัพเกรด บัตรภูมิภาค) ต่ออายุแล้ว พวกเราก็จะได้บัตรไกด์สีเดิม : บัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ และ พวกเราต้องใช้บัตรไกด์นี้ไปอีก 5 ปี … ไม่สามารถขอยกเลิกขอเปลี่ยนเป็นบัตรภูมิภาคได้…จนกว่าจะถือครบ 5 ปี

😊 เอกสารที่จะใช้ต่ออายุบัตรไกด์
(ต่ออายุตามปกติ ก่อนที่กรมฯจะมีการเปิดอบรมอัพเกรดต่ออายุ หรือ ก่อน 11 เม.ย.62)

(B.1) สำเนาบัตรไกด์ บัตรประชาชน
(B.2) สำเนาบัตรประชาชน
(B.3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(B.4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล-ถ้ามี
(B.5) ใบรับรองแพทย์ (ต้องมีตราประทับ โรงพยาบาล/คลีนิค)

ปล.
ช่วงนี้ – 11 เม.ย.2562 พยายามอย่าเพิ่งรีบไปต่ออายุนะครับ…ให้ดึงนานที่สุด เพื่อจะได้ต่ออายุบัตรไกด์ แบบบัตรภูมิภาคแทน … “… แต่อย่าเผลอดึง…จนบัตรขาดอายุนะครับ”

😰
บัตรไกด์ที่ขาดอายุแม้แต่ 1 วัน = สิ้นสภาพการเป็นมัคคุเทศก์ ต่ออายุไม่ได้ (ต้องสมัครอบรมใหม่หมด)

ปล.
😍😍 ช่วง มี.ค. 62 หรือ ตั้งแต่ 18 เม.ย.62 ก็จะเข้าสู่ยุค”การต่ออายุบัตรไกด์แบบนั่งอบรม 4 วัน เพื่อเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรภูมิภาค”)

🙂😄😉🤗😊

(อะไรที่ไม่ดี อย่าแอบทำ)

อ.แฮรี่ 092-256-2000
อ.แฮรี่ 081-934-3111

= www.CuHarry.com =
= www อบรมไกด์ .com =

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: