เรื่องเล่า-เพื่อการนำเที่ยว โดย อ. วรณัย พงศาชลากร 

ของกิ๋นคนล้านนา

นานาสาระ ของกินล้านนา เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน “มะพร้าวกินได้ทั้งอ่อนและแก่ซึ่งรสชาติก็แตกต่างกันมาก เนื้อมะพร้าวห้าวนิยมนำมาทำขนมหวาน คือขูดเนื้อมะพร้าวเป็นฝอย …