อาชีพในอนาคตอันใกล้นี้ จะยังคงเหลืออยู่อีกกี่อาชีพ

“หลายคนคงสงสัยว่า…อาชีพในอนาคตอันใกล้นี้ จะยังคงเหลืออยู่อีกกี่อาชีพ”

ที่ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี ในยุคดิจิตัลนี้ ที่จะไม่แย่งงานอาชีพคนบนโลกนี้ไปหมด หรือ อย่างน้อยที่สุดที่ สามารถทำงานร่วมกับแรงงานมนุษย์ในโลกขนส่งโลจิสติสก์ได้
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ เขียวงามดี ดร.ทางโลจิสติกส์ เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และเป็นผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการปฏิวัติโลจิสติกส์สายพันธุ์ใหม่กับประเทศไทย 4.0 (A Complete Revolution in Logistics for Thailand 4.0) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจที่จะเปลี่ยนอาชีพ หรือยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในวงการขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ระบบเอกสารนำเข้าส่งออก การออกของ(เปิดตู้) และการส่งมอบสินค้าส่งให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ ที่
หลักสูตร Lexims นี้จะประกอบด้วย เนื้อหาด้าน Logistics, Export & Import, Maritime และ Shipping ตามแนวทางของเรา คือ อบรม ดูงาน สอบจบ สรรหา คัดเลือก ฝึกงาน ส่งต่อทั่วไทย และ ทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิวัติการเรียนรู้เป็นคุณประโยชน์ให้กับลูกศิษย์จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมพนักงานใหม่ และการเติมเต็มทดแทนบุคลากรการเข้าออกในตำแหน่งต่างๆได้อย่างมืออาชีพ

ร่วมปฏิวัติโลจิสติกส์สายพันธ์ุใหม่กับประเทศไทย 4.0 ด้วยกัน

อ.สมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (อ.แฮรี่)
ผู้อำนวยการ และ
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ อาคารฟอร์จูน ชั้น 16
(Director & Assistant to the President of Phuitsanulok University

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: