หลักสูตรอบรมไกด์ / ทัวร์ลีดเดอร์

บัตรเงิน รุ่น 10

บัตรเงิน = รุ่น 10 : รุ่น นานาชาติ มี 4 ภาษาให้เลือก บัตรเงิน = รุ่นที่ 10 : รุ่นต้อนรับ พรบ.ฉบับใหม่ พรบ.ฉบับใหม่ = จะสกัดไกด์ที่ไม่ได้ภาษา ออกจากระบบ (ใช้วุฒิ : ปวส – ป.ตรี -ป.โท) ■= …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 7

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่นที่ 7 : ยื่นเอกสาร = สัมภาษณ์รู้จักกัน 1, 2, 4 & 5 ก.ย. 16.00-18.00 (จัดเวลา แล้ว เจอกัน) ■= อบรมที่ ฟอร์จูน ชั้น 16 =■ ♤= เริ่ม อบรม 7 – 30 ก.ย. =♤ ■ = …

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์อาชีพ (เน้น-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) และ วิชาการเพื่อการท่องเที่ยว”

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์อาชีพ (เน้น-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่) และ วิชาการเพื่อการท่องเที่ยว” เรียนเชิญ ไกด์ ลูกศิษย์-อ.แฮรี่ เรียนเชิญ ทัวร์ลีดเดอร์-ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ เรียนเชิญ …

กรุงเทพ-พัทยา : รุ่น 41

กรุงเทพ-พัทยา : รุ่น 41 (รุ่นสุดท้าย ของประเทศไทย) == เจอกัน 28 หรือ 29 ก.ค.== (อบรม 31 ก.ค. – 16 ส.ค.) ■ = www.CuHarry.com = ■ (รุ่น-สุดท้าย-ของการใช้วุฒิ …

บัตรชมพู -ภูเก็ต : รุ่น 27

บัตรชมพู -ภูเก็ต : รุ่น 27 (รุ่นสุดท้าย ของประเทศไทย) == เจอกัน 28 หรือ 29 ก.ค.== (อบรม = 30 ก.ค -14 ส.ค.) ■ = www.CuHarry.com = ■ (รุ่น-สุดท้าย-ของการใช้วุฒิ …

บัตรชมพู-เชียงใหม่: รุ่น 13

บัตรชมพู-เชียงใหม่: รุ่น 13 (= รุ่นสุดท้าย = วุฒิ ม.3=) = เจอกัน = 28 ก.ค.60 = (อบรม 30 ก.ค – 15 ส.ค. = 17 วัน) (รุ่น 13 นี้ = จะเป็น-รุ่น-สุดท้าย-??) (อาจเป็น …