หลักสูตรอบรมไกด์ / ทัวร์ลีดเดอร์

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดอบรมอบรม บัตรภูมิภาค : ภาคเหนือ รุ่น 2 : เราออกทริปหลายสถานที่ เพื่อฝึกการเรียนรู้ ใครไม่ได้ภาษา จะอ่านข้อสอบกรมฯไม่ได้ ใครไม่ได้ภาษา อย่ามาสมัครที่ อ.แฮรี่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดอบรมอบรม บัตรภูมิภาค : ภาคใต้ รุ่น 2 : เราออกทริปหลายสถานที่ เพื่อฝึกการเรียนรู้ ใครไม่ได้ภาษา จะอ่านข้อสอบกรมฯไม่ได้ ใครไม่ได้ภาษา อย่ามาสมัครที่ อ.แฮรี่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคกลาง รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดอบรม บัตรภูมิภาค : ภาคกลาง รุ่น 2 : เราออกทริปหลายสถานที่ เพื่อฝึกการเรียนรู้ ใครไม่ได้ภาษา จะอ่านข้อสอบกรมฯไม่ได้ ใครไม่ได้ภาษา อย่ามาสมัครที่ อ.แฮรี่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 ปวช. …

คลิก: อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 28 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 28 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 28 : เน้นภาคค่ำ สถานฝึกอบรมของเรา : ดูดี ใจกลางเมือง และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ …

คลิก: อบรม บัตรเงิน รุ่น 1 : หลักสูตรใหม่

อบรม บัตรเงิน รุ่น 1 : หลักสูตรใหม่ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ป.ตรี ได้ภาษา) ❎ (ไม่ได้ภาษา ห้ามมา) ✅ ยื่นเอกสาร – สอบสัมภาษณ์ภาษา : มี 3 ภาษาให้เลือก (🌐 …

คลิก: ลงทะเบียนสอบบัตรไกด์กับกรมฯ(หลังอบรม)

    อ.แฮรี่ : ลิ้งค์ สมัคร-ทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ = สอบบัตรไกด์ กับกรมฯ: ✅ลิ้งค์ นี้ : เฉพาะ ผู้ที่เคยมีวุฒิบัตรผ่านการอบรมแต่ยังไม่ได้เคยไปยื่นทำบัตรไกด์ …

คลิก: บัตรเงิน รุ่น 17 ยังมีที่ว่าง อีก 10 ที่(รับ-เฉพาะ-คนที่ได้ภาษา-เท่านั้น)

บัตรเงิน รุ่น 17 = รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย อ.แฮรี่ ไม่แอบรับ คนที่ไม่ได้ภาษา (ตาม พรบ. ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) อบรม 62 วัน (เน้นภาคค่ำ) (ใช้วุฒิ ปวส./ป.ตรี และ …