มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Bronze (ทองแดง)

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับคุณวิทวัส ลาภชุ่มศรี ประธานรุ่นบัตรเงินรุ่น 7 ในโอกาสที่เข้ารับเข็ม “มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Bronze (ทองแดง) ” …