หนังสือ SPLENDID Travel

ชื่อหนังสือ : SPLENDID Travel
ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ
ปีที่พิมพ์ : 2556

คลิก : ดาวน์โหลด Download

 

 

Cultural Travel: CHIANG KHAN :
Chiang Khan is a small town nestled along the Mekong River that has been growing in parallel with its Khong civilization for more than one hundred years. Chiang Khan suffered a downfall when the regional civilization wave shifted its focus from the shores of the Mekong; however, the town has enlivened its spirit once again and is now a top destination for travellers seeking a slow-paced lifestyle.

Lifestyle Travel: SUKHOTHAI :
Hailed as the “Dawn of Happiness”, the beauty and grandeur of Sukhothai still resonates through the way of life of the people despite its being a city of the past. The first capital city of Siam, the ancient relics and ruins prominently preserved at the historical park remain the centre of life and bounty in this centuries-old city.

Art & Architecture Tour: HUA HIN and PHETCHABURI – PRAN BURI :
Hua Hin never fails to cast a spell on unsuspecting visitors as it is truly one of the world’s top beach towns. Once a resort town – this travel destination was the first of its kind in Thailand some 100 years ago. Today, even though times have changed, the charm of Hua Hin remains the same.

RANONG: Stops for Health Lovers :
For women, beauty and health often go hand in hand. This itinerary leads the ladies down the health and well-being lane, where one can relax and pamper themselves adequately. These spa treatments come packed with purely natural ingredients, such as pure mineral water just waiting to rejuvenate your spirit in the small town of Ranong.

เครดิต: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: