ว่าที่ ซิตติ้งไกด์ มาจากไหน

ว่าที่ ซิตติ้งไกด์ มาจากไหน ?

💥= www.CuHarry.com = 💥
😍= www.อบรมไกด์.com=😍

ซิตติ้งไกด์ คือ
(กลุ่ม) คน ที่ได้บัตรไกด์ แต่กลับพูดภาษาไม่ได้สักภาษาแล้วไปนั่งบนรถบัส รถตู้ เพื่อช่วยคุ้มกัน ปกป้องไกด์เถื่อนต่างชาติ…ให้รอดพ้นจากตำรวจท่องเที่ยว

(ในความหมายของ อ.แฮรี่ ในแง่ของการอบรม)

ว่าที่ ซิตติ้งไกด์ คือ (กลุ่ม)คนที่ ยังไม่ได้บัตรไกด์

(A.) ใครก็ได้-ที่ไม่ได้ภาษา แต่ได้เข้าอบรมเฉยเลย
(B.) ใครก็ได้-ได้ภาษา และไม่ต้องเข้าอบรม และสอบผ่านเฉยเลย (คะแนนปลอม)

(C.) แล้ว เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยที่เปิดอบรมไกด์
นั้นๆ ก็จะทำคะแนนผี ทำรายงานปลอม คะแนนปลอมส่งกรมการท่องเที่ยว แจ้งผลว่า :

ทุกคน…สอบผ่านหมด

ทุกคนสอบภาษาผ่านหมด
(ทั้งๆที่พูดไม่ได้ หรือได้แบบงูๆปลาๆ)
โดยได้คะแนนสอบ…75 80 90 …คะแนน

ทุกคนสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ประวัติศาสตร์ วัด-วังผ่านหมด (ทั้งๆที่ ไม่เข้าอบรม) เอาเวลาอบรมไปทำทัวร์ หรือทำงานแทน

(และ เจ้าหน้าที่ก็จะนัดแจกวุฒิบัตร ให้ไปยื่นทำบัตรไกด์กับกรมฯ จนได้บัตรไกด์…ไปนั่งเป็นซิ้ตติ้งไกด์เต็มบ้านเต็มเมือง)

(D.) กรรมการสอบสัมภาษณ์ มีส่วนช่วยให้คนที่ไม่ได้ภาษาผ่านเข้าอบรม และสอบผ่าน ทั้งๆที่ภาษาก็ไม่ได้

(E.) แตะอ่าน-ลิ้งค์ ถึง รัฐมนตรี :
https://timeline.line.me/post/_ddBxhLs0GSxWzPU0aPFmcBudfsGmlTq7U0XdgH4/1151782372807027709

อ.แฮรี่ 081-934-3111
(ต่อต้านซิตติ้งไกด์ เพื่อไกด์ไทย)

💥= www.CuHarry.com = 💥
😍= www.อบรมไกด์.com=😍

(ตาม พรบ. อยากเป็นไกด์ ต้องได้ภาษา)
(ตาม พรบ. ไม่ได้ภาษา เป็นไกด์ไม่ได้)

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: