วิหารธรรมยางยี แปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่

วิหารหลังนี้สร้างโดยพระเจ้านรถู กษัตริย์พุกามครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. 1710-1713 ตามประวัติกล่าวว่าเป็นกษัตริย์ที่ใจคอโหดเหี้ยมก่อนขึ้นครองราชย์ได้ทำปิตุฆาตพระบิดา คือ พระเจ้าอลองสินธูขณะทรงประชวรอยู่ วิหารธรรมยางยีเป็นเจติยวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย