ระฆังใบใหญ่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

ทุกครั้งที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เราจะพบว่ามีระฆังใบใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ข้างๆ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ระฆังใบนี้มีที่มาคือ เป็นระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้หล่อขึ้นสำหรับตีทุ่มโมง ที่โรงนาฬิการิมประตูเทวาพิทักษ์ เมื่อเสด็จประทับ ณ พระอภิเนาว์นิเวศน์ (เป็นพระราชมณเทียรที่โปรดฯให้สร้างขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง ได้รื้อออกไปแล้วตั้งแต่กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสร้างด้วยไม้จึงชำรุดทรุดโทรม) ต่อมาได้ถูกย้ายมาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๐

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย